15 سرطان 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

شش مرد در پیوند به جرایم جنایی از سه ولایت بازداشت شدند

شش مرد در پیوند به جرایم جنایی از سه ولایت بازداشت شدند

کابل ۱۵ سرطان باختر منسوبان پولیس فاریاب، لغمان و غزنی به...

داوطلبان 23 بست آزمون کمپیوتری را سپری کردند

کابل 15 سرطان باختر درجریان یک ماه۲۰۶ داوطلب برای ۲۳ بست...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

فرهنگی

 

کابل باختر/ 20/ عقرب

جنازه مرحوم محمد انور زلمی یار سابق رییس آرشیف ملی امروز به خاک سپرده شد.

مرحوم محمد انورزلمی متولد سال 1328 درکابل بود و پس از فراغت از پوهنحی ژورنالیزم و ادبیات وقت بحیث کارمند کتابخانه مقرر شد و در سال 1357 به آرشیف ملی تبدیل شد او درسال 1384 بحیث رییس آرشیف ملی مقرر شد و تا سال 1388 به وظیفه اش ادامه داد تا آنکه درهمان سال مریض شد و خواهش تقاعد نمود.

 هیئت رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ مراتب همدردی و تسلیت خود را به خانواده و دوستان مرحومی ابراز داشته از بارگاه ایزدمتعال جنت برین بروی استدعا دارد.

 به گزارش آژانس باختر در مراسم تشییع جنازه مرحومی شماری از مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ ، دوستان و اقارب مرحومی اشتراک نموده بودند.

 محمد ظاهر حسن رییس مالی اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ به نماینده گی آن وزارت بر مزار مرحومی اکلیل گل گذاشت.

مهترلام / باختر/ 20/ عقرب
سنگ تهداب یک مرکز رسانه یی درشهر مهترلام مرکز ولایت لغمان گذاشته شد.
اسددانش اعمارکننده این مرکز به آژانس باختر گفت ،مرکز متذکره پس از اعمار بایک دستگاه رادیویی دارای موج نشراتی اف ام ، کتابخانه مجهز ، مطبعه، مرکز نشراتی و انترنت کلپ مجهز خواهد شد.
به گفته موصوف درساختمان مرکز یاد شده یک تالار جلسات برای تدویر کنفرانس های رسانه یی و مجلس های مشاعره درنظر گرفته شده است .
ساخت این مرکز مجموعاً یکصد و شصت هزار دالر امریکایی هزینه برمیدارد که بیست هزار دالر آن ازسوی اسد دانش پرداخت میشود و متباقی آنرا فرهنگیان و سایر نهاد های کمک کننده تهیه مینمایند .
به اساس معلومات دانش ازاین مرکز مطبوعاتی ژورنالیستان نویسنده گان و مردم عام میتوانند رایگان مستفید شوند.
درمراسم تهداب گذاری آن برعلاوه فضل الله مجددی والی لغمان سردار زمری نواسه سردار محمد داوود شهید نویسنده گان و ژورنالیستان ولایت شرقی اشتراک داشتند.

 

کابل باختر/ 17/ عقرب

ورکشاپ محو خشونت علیه زن به ابتکار ازمعینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز درکابل برگزار شد.

 این ورکشاپ دو روزه با اشتراک هشتاد و پنج تن ازجوانان فدراسیون های هفده ولایت افغانستان با حمایت معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و دفتر سازمان ملل متحد برای زنان برگزار گردیده است.

تیمورشاه اسحق زی معین جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ دررابطه به برگزاری این ورکشاپ به آژانس باختر گفت که هدف از برگزاری این ورکشاپ تشویق جوانان برای مشارکت درمحو خشونت علیه زنان و استفاده از توانمندی های آنان در حفظ و گسترش ارزش های فرهنگ مذهبی ميباشد.

 مسوول بخش زنان اداره انکشافی ملل متحد درکابل گفت که برنامه های ایجاد شده ازطریق مکاتب، مساجد و تکایا به موافقه وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت امور زنان درطول سال 1392 خورشیدی درهفده ولایت تطبیق خواهد گردید.

که شامل ولایت های کابل ، پروان ، ننگرهار ، لغمان ، کنر ، هرات ، دایکندی ، بلخ ، بدخشان ، فراه ،کندز ، جوزجان ، فاریاب ، هلمند و قندهار میباشد .

دراین ولایات کوشش خواهد شد تا ازطریق مکاتب ، منابر ، رسانه ها در برابر خشونت علیه زنان تبلیغ شده و حقوق زن از دیدگاه دین و فرهنگ بیشتر توضیح شود.

 

کابل/16/عقرب/باختر

با قرائت پیام حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، سیمینار علمی  پیرامون شخصیت مولوی عبدالرووف خاکی قندهاری موءسس سراج الاخبار افغانستان امروز به اهتمام وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین سیمینار پوهاند نعمت الله شهراني مشاور ارشد رييس جمهور در امور ديني، داكتر زلمي هيواد مل مشاور فرهنگي رييس جمهور، شماری از شخصیت های علمی و فرهنگی، علما، محققین، دانشمندان، برخی از مسوولین عالیرتبه دولتی، تعدادی از استادان پوهنتون و فرهیخته گان اشتراک نموده بودند.

در آغاز سیمینار پیام حامد کرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان توسط نصرالله استانکزی مشاور رییس جمهور خوانده شد که در بخشی آن آمده است: مولوی عبدالرووف قندهاری از بزرگان علمی و نهضت های روشنگری کشور ما در آغازین سال های سدۀ بیستم میلادی بود.

مولوی عبدالرووف در علوم مروج دورانش تبحر داشت، علاقه به فراگیری دانش، مطالعه، نویسنده گی ،سخنوری و تدریس را از بزرگان خانوادۀ نامدار علمی خود به ارث برده بود.

وی غرض بیداری و آشنائی مردم افغانستان با پیشرفت و ترقی و تجدد عصرش و طرح اندیشه های نوین، با همراهی اعضای انجمن سراج الاخبار، که خود رییس آن انجمن بود، سراج الاخبار افغانیه را تاسیس کرد و نخستین شماره آن در 22 جدی 1284 هجری شمسی به مدیریت او به نشر رسید، ولی در اثر جبر زمان نشر شماره دوم آن معطل قرارداده شد.

همچنان در پیام رییس جمهور از وزارت اطلاعات و فرهنگ بخاطر برگزاری این سیمینار قدردانی شده است.

بعداً دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ در رابطه به ابعاد مختلف شخصیت مولوی عبدالرووف خاکی قندهاری صحبت نموده گفت: امروز مایه افتخار است که ما به تجلیل از یکی سرشناس ترین شخصیت ها و رجال علمی افغانستان نشستیم، به تجلیل از مردی که از مشروطه خواهان بزرگ و از روشنفکران سرشناس كشور بوده و فرقش با دیگر رهروان راه مشروطیت و روشنفکری این است که وی پيشرو اين راه است و فضل هميشه متقدم راه است.

دکتور رهین اضافه کرد که با ظهور شمس النهار در زمان امیر شیر علی خان در واقع بنیاد نهضت روشنفکری افغانستان که با طبع و نشر ارتباط ناگسستنی دارد آغاز شد.

وی افزود مولينا خاکی با نشر سراج الاخبار افغانستان اگر چه فقط یک شماره بود توانست راهی را باز کند که بعداً خانوادهء طرزی وسایر روشنفکران مشروطیت اول و دوم در آن راه گام گذاشتند.

دکتوررهین از خصلت های مهم مشروطه خواهان را عقیده به وحدت مسلمین، اعتقاد به ملت و مبارزه در برابر استبداد داخلي واستعمار خارجي بر شمرد.

وزیر اطلاعات وفرهنگ گفت، در حالیکه به روان پاک همه مشروطه خواهان و همه حق پرستان تاریخ این سرزمین بخصوص تاریخ معاصر، درود میفرستیم، باید به خاطر داشته باشیم که دموکراسی و آزادی بیاني که امروز ما داریم در واقع تجدید سنت بزرگان مشروطه خواه پیشین ماست ، تحفهء وارداتی از بیرون نیست، از مرداني مانند خاکی تا مرداني مانند محمود طرزی، غبار و داوی و امثال آنها، به نسل ما رسیده، نسلي که پس از سرگشته گی های زیاد توانستیک بار دیگر دموکراسی، آزادی بیان، احترام به کرامت انسان و احترام به حقوق ملت را در این سرزمین شگوفان سازد، ولی برای نهادینه ساختن همهء این ارزش ها هنوز راه درازی در پیش داریم، هنوز تمام اين ارزش ها در این سرزمین نهادینه نشده ولی امروز وفردا و فردا ها مدیون پیشرواني مثل مولوی عبدالرووف خاکی هستیم و خواهيم بود.

در این سیمینار پوهاند نعمت الله شهرانی مشاور ارشد رییس جمهور در امور دینی نیز پیرامون شخصیت علمی، فرهنگی و مبارزات آزادیخواهانه مولوی عبدالرووف قندهاری به تفصیل صحبت کرده، از وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطر برگزاری این سیمینار قدردانی كرد و آرزو نمود که به خاطر معرفی شخصیت های ملی و تاریخی افغانستان تلاش بیشتر صورت بگیرد.

سپس پیام های اکادمی علوم و پوهنتون کابل عنوانی سیمینار توسط نماینده گان نهادهای مربوط خوانده شد.

دکتور عصمت اللهی استاد پوهنتون کابل نیز در رابطه به کارنامه های مولوی عبدالرووف قندهاری معلومات داده ،تجلیل از همچو شخصیت ها را، تجلیل از هویت علمی و فرهنگی کشور دانست.

مجلس علمی این سیمینار پس از انتخاب عبدالله خدمتگار بختانی به حیث رییس، دکتور عصمت اللهی به حیث معاون و مرضیه حباب به حیث منشی، به کار آغاز کرد.

در مجلس دوم، حبیب الله رفیع عضو اکادمی علوم، عبدالله خدمتگار بختانی ، داکتر محمد فاروق انصاری و سر محقق نصرالله ناصر مقالات علمی ، تحقیقی و پژوهشی شان را قرائت کردند.

دراین سیمینار دکتور رهین تاکید کرد که تصمیم دارد تا آرمگاه مولوی عبدالرووف قندهاری را ترمیم و بازسازی نماید.

همچنان بحث روی مقالات و داشته های سیمینار توسط اشتراک کننده گان صورت گرفته و در اخیر، سیمینار با صدور قطعنامهء پایان یافت.

در قطعنامه گفته شده است که اشتراک کننده گان سیمینار از اقدام وزارت اطلاعات وفرهنگ مبنی به برگزاری این سیمینار قدردانی میکنند.

مقالات این سیمینار در يك مجموعهء طبع گردد و وزارت اطلاعات وفرهنگ درجمع آوری و تجدید طبع یک تعداد آثار مولوی عبدالرووف خاکی اقدام نماید.

همچنان وزارت اطلاعات وفرهنگ در تفاهم با شاروالی کابل و شاروالی قندهار جاده ای را در پایتخت و نیز در شهر قندهار به نام مولوی عبدالرووف خاکی مسمی کند.