15 سرطان 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

شش مرد در پیوند به جرایم جنایی از سه ولایت بازداشت شدند

شش مرد در پیوند به جرایم جنایی از سه ولایت بازداشت شدند

کابل ۱۵ سرطان باختر منسوبان پولیس فاریاب، لغمان و غزنی به...

داوطلبان 23 بست آزمون کمپیوتری را سپری کردند

کابل 15 سرطان باختر درجریان یک ماه۲۰۶ داوطلب برای ۲۳ بست...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

فرهنگی

 

کابل باختر – 14عقرب

معین نشراتی وزارت اطلاعات وفرهنگ میگوید هشتاد وپنج درصد تلفات ملکی درکشور ناشی از انفجارهای کنار جاده است واین بر رسانه ها برمیگردد تا در آگاهی اذهان عامه دراین مورد توجه داشته باشد.

 

 

 

به گزارش آژانس باختر، دین مبارز راشدی معین نشراتي وزارت اطلاعات وفرهنگ که امروز در کمیته آگاهی عامه درمورد مواد انفجاری وآلات انفجاردهنده صحبت میکرد گفت، بیشترین تلفات افراد ملکی، نیروهای امنیتی وعساکر خارجی ناشی از انفجار های کنار جاده است. هدف ازاین کمیته آن است که برنامه های را روی دست گیرد تا مردم ملکی ونیروهای امنیتی این آگاهی را دریابند که در برخورد با اشیاي مشکوک ،مواد انفجاری وماین های کنار جاده چگونه راه احتیاط را مراعات نمایند تا در كمین مواد انفجاری گرفتار نگردند.

معین نشراتی وزارت اطلاعات وفرهنگ واضع ساخت که هشتاد وپنج فیصد تلفات ملکی درکشور ناشی از انفجار های کنار جاده است. هر گاه دراین موارد به مردم آگاهی لازم داده شود این میزان برحداقل آن کاهش خواهد یافت.

در نشست کمیته متذکره برعلاوه مسولان مربوط از وزارت اطلاعات وفرهنگ، معین وزارت معارف ،مسوولان مطبوعاتی وسخنگویان وزارت های دفاع ملی ،امور داخله، حج اوقاف، امنیت ملی، ارگانهای محلی، نماینده آیساف ونماینده سفارت امریکا نیز شرکت داشتند.

قابل ذکراست که چندی قبل ریاست جمهوری کشور با صدور فرمان به نهاد های حکومتی وظیفه سپرد تا در همکاری با جامعه جهانی درمورد خطر های ناشی از

 

 

 

 انفجارهای کنار جاده، تدابیر واقدامات را روی دست گیرند. درروشنائی این فرمان چند کمیته کاری منجمله کمیته آگاهی دهی عامه ایجاد شد که سرپرستی آن را  وزارت اطلاعات وفرهنگ به عهده دارد

 

هرات 13 عقرب باختر

ریاست عمومی اطلاعات وفرهنگ ولایت هرات برنامه حذف واژه های ناموس ازلوحه های سطح شهررا باهمکاری ادارات امنیتی وقضایی آغازکرد.

احمد احسان سروریاررئیس عمومی اطلاعات وفرهنگ میگوید "این برنامه مبتنی برفرمان "45"  رییس جمهور افغانستان  و پلان وزارت اطلاعات وفرهنگ وواحدهای ذیربط را مکلف ساخته است, تا تااقدام به حذف کلمات ناموس ازتابلوهای اماکن عمومی وجایگزین ساختن کلمات واصطلاحات رایج نمایند, زیرنظرکمیسیون مشترکی که ازسوی مقام ولایت هرات منظورشده است درتمام نواحی سطح شهرهرات بصورت دورانی پیاده خواهدشد"

بگفته اقای سروریاردرترکیب این کمیسیون روساونماینده گان باصلاحیت های ریاست های مبارزه باارتشاوفساد اداری,شورای ولایتی ,شاروالی,پولیس,پوهنتون ,مدیریت ترافیک ونهادهای ذیربط عضویت دارند.

رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت هرات به آژانس باخترگفت"ازیک هفته بدینسوازطریق رسانه های محلی ازاصناف ودکانداران خواسته شده است تابصورت داوطلب اقدام به حذف واژه های ناموس ازتابلوهای سطح شهرنمایند ,ولی دکانداران به ان عمل نکرده اند".

بگفته اقای سروریاربررسی های این ریاست نشان میدهدکه سی درصد لوایح وتابلوهای سطح شهرباواژه های بیگانه واصطلاحات لاتین نوشته شده است".

اوباوجودیکه همکاری مردم وارگان های دولتی را درین پروسه حتمی ومهم اعلام کرد ازعزم جدی ریاست اطلاعات وفرهنگ بخاطرتحقق این برنامه خبرداد.

قابل یادارویست " این برنامه ازمرکزشهرهرات آغازیافت ودرنخسین اقدام تابلوی یک مرکزتجارتی که مربوط به رئیس اطلاعات وفرهنگ میباشنداصلاح شد.

 

هرات 12 عقرب باختر

ریاست عمومی اطلاعات وفرهنگ ضمن برگزاری همایشی اعضای تیم فوتبال طوفان هریرود را تقدیرنمود.

به گزارش آژانس باختردرادامه حمایت های زنجیره ای مقامات دولتی ونهادهای فرهنگی واجتماعی ازقهرمانی تیم فوتبال طوفان هریرود درمسابقات لیگ برترکشور, این بار ریاست عمومی اطلاعات وفرهنگ زحمت کشی بازیکنان ودرایت رهبری این تیم را موردتحسین وتمجید قرارداد.

 

چغچران  - باختر – 10 عقرب

قوماندان ایساف درزون غرب منارجام را از خطرات سیلاب نجات میدهد.

گزارش ها حاکیست که با ساخت یک دیوار استنادی در اطراف منارجام این منار از خطرات سیلاب در امان میماند.

ملانظام الدین ابراهیمی مدیر ابدات ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت غور به اژانس باختر گفت،  قوماندانی ایساف زون غرب با همکاری تیم بازسازی ولایتی مستقر در غور کارساخت دیوار استنادی را در اطراف منار جام آغاز نموده است.

به گفته منبع دیوار یاد شده هفتاد متر طول وچهار متر ارتفاع دارد که توسط شرکت ساختمانی جانان کارآن پیش برده میشود.

ابراهیمی گفت با ساخت این دیوار منار جام از خطرات آب خیزی وسیلاب محفوظ خواهد ماند.