16 سرطان 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

شش مرد در پیوند به جرایم جنایی از سه ولایت بازداشت شدند

شش مرد در پیوند به جرایم جنایی از سه ولایت بازداشت شدند

کابل ۱۵ سرطان باختر منسوبان پولیس فاریاب، لغمان و غزنی به...

داوطلبان 23 بست آزمون کمپیوتری را سپری کردند

کابل 15 سرطان باختر درجریان یک ماه۲۰۶ داوطلب برای ۲۳ بست...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

فرهنگی

 

مسوولان و نماینده گان رسانه های حکومتی و غیر حکومتی امروز درنشستی به ریاست دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ ، پس از بحث های گرم و دوستانه پانزده تن از اشتراک کننده گان را به خاطر تدوين كود هاي اخلاقي و معيار هاي خبر نگاري انتخاب كردند.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دراین نشست که زیرعنوان جلسه مشورتی، بحث برکودهای اخلاقی و معیار های خبرنگاری برگزار شده بود ، دکتور سید مخدوم رهین صحبت کرده، یکبار دیگر از رسانه ها به خاطر نقش شان در اطلاع رسانی و روشنگری در جامعه ابراز امتنان کرده گفت که اگر به عقب نگاه کنیم ، دههُ گذشته درين كشور ، دههُ رسانه ها بوده، دههُ شگفتن و بالیدن رسانه ها و به پخته گی رسیدن رسانه هابوده.

 دکتور رهین همچنان افزود زمانی كه انسان ، در پی نقد از خود برمی آید، باید مسایل را به طور همه جانبه بنگرد و تحلیل کند ،معیار ها را بشناسد ، با کود هايی که در سراسر جهان معمول است آشنا باشد.

او یکبار دیگر بحث روی کودها را ، بحث برای بهبود و نهادینه سازی آزادی بیان و دموکراسی توصیف کرده با تاکید گفت ، گام هايی راکه به خاطر آزادی بیان برداشته ایم  در راه بی برگشت بوده است.

دکتوررهين باردیگر بیان کرد که برای ایجاد محدودیت رسانه یی و آزادی بیان هیچ اقدامی از جانب وزارت اطلاعات فرهنگ صورت نخواهد گرفت.

 وزیر اطلاعات و فرهنگ بیان داشت ، اگر رسانه های ما بدون احساس مسوولیت درحق مردم ، در حق افراد و اشخاص به دور از رعایت اخلاقیات ، به هتک حرمت ، و تهمت بی بنیاد بپردازند طبعاً مردم به تدریج از آزادی بیان خاطرهُ خوش نمی داشته باشند او یکبار دیگر خاطر نشان کرد كه نمایش صحنه هايی که با اخلاقیات ملت ما سازگار نیست، با نیازمندی نسل نو ساز گار نیست و یا درموارد دیگر، باید احساس مسوولیت کنيم .

دکتور رهین دراین نشست باردیگر از حوصله مندی رییس جمهور کشور به خاطر آزادی بیان تشکر کرده گفت: رییس جمهور با بسیار حوصله مندي تلخ گويي هايي شما را تحمل کرده است و نیز تصریح كردکه آزادی بیان تا جايی که سبب سلب آزادی و نقض آزادی دیگران نشود رعایت شود.

 دکتور رهین در خطاب به اشتراک کننده گان گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ درکنار شماست ، شما ازمیان خود کمیته يی بسازید که روي كود های و معيار هاي اخلاقی خبرنگاري کار کند ، شما خود آنرا مطرح سازید . خبرنگاران باید مسوولیت اجتماعی داشته باشند باید به منافع ملی فکر کنند و باید به اخلاقیات نسل نو فکر کنند، بايد به حیثیت ، حرمت و کرامت انسانی فکر کنند تمام این ها ، معیار هايی است که رعايت آن جزء وظیفهُ خبرنگاران میباشد.

سپس حشمت الله رادفر مدیر مسوول روزنامه نخست، فریده نیکزاد مسوول خبرگزاری وخت ، حفیظ الله بارکزی رییس اجرائیه شورای عالی ژورنالیستان ، نظری پرياني مدیر مسوول روزنامهء ماندگار ، احسانی مدیر مسوول هفته نامه رشد ، عبدالرحمن اخلاقی مدیر مسوول تلویزیون نور ،ممتاز حيدري مدير عمومي اطلاعات و نشرات كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق قانون،    فخری مدیر مسوول روزنامهُ امروز ، سید داوود یعقوبی مدیر مسوول هفته نامهُ آئینه ، عبدالحی فرزان ازکمیسیون مستقل حقوق بشر، داکتر عصمت اللهی استاد تاریخ و مطبوعات جهان در پوهنتون کابل سخنرانی کردند وبرضرورت موجودیت كود هايی اخلاقی و معيار هايي خبر نگاري تاکید کرده درددلها ، انتقادات و پیشنهاداتی را مطرح ساختند و نیز گفتند تجارب جهان نشان داده که آزادی بیان بايد با مسوولیت پذيري همراه باشد.

دراخیر اشتراک کننده گان پانزده تن را از میان خویش برگزیدند تا به روي كود هايي اخلاقي و معيار هايي خبرنگاری مطابق به وضعیت جاری درکشور کارنمایند.

 رییس و معاون کمیته توسط پانزده تن مذكور انتخاب مي شوند گفتنيست كه جلسهُ اول اين کمیته روز دوشنبه هفتهُ جاری برگزار خواهد شد.

 

چاریکار / باختر/ 29/ میزان

سیمینار یکروزه علمی و تحقیقی به گرامی داشت یاد بود از بیست و پنجمین سالروز وفات استاد خلیل الله خلیلی امروز درولایت پروان برگزار شد.

 به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، از شهر چاریکار این سیمینار که در صالون کنفرانس های مقام ولایت به اشتراک زلمی هیوادمل وزیر مشاور ریاست جمهوری در امور فرهنگی ، هیئت رهبری اکادمی علوم افغانستان ، شاعران ، فرهنگیان کشور و اهل قلم ولایت پروان اشتراک داشتند.

درسیمینار پیام رییس جمهور کشور به مناسبت 25 مین سالروز وفات استاد خلیل الله خلیلی توسط عبدالبصیر سالنگی والی پروان قرائت گردید که در پیام ضمن اظهار قدردانی از والی پروان و ریاست اطلاعات و فرهنگ در قسمتی از آن آمده است .

استاد خلیلی را نه تنهادرکشور ما بلکه درکشورهای منطقه به حیث شاعر نامدار و پرتوان افغانستان می شناسند.

بعداً پیام داکتر سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ توسط محمد رستم زاده رییس اطلاعات و فرهنگ ولايت پروان قرائت گردید که در قسمتی از پیام آمده است" وزارت اطلاعات وفرهنگ به تاسی از پالیسی حمایت از مشاعیر بزرگ در سالجاری طی نشستی شانداری در کابل از مقام ادبی و علمی استاد خلیلی یاد بود بعمل آورده و اینکه به همین سلسله مسوولان درولایت پروان نیز در راستای تحقق همین سیاست موفق به یاد بود از این شاعر بزرگ شدند."

 در پیام همچنان آمده که استاد در عصر خود نه تنها در جهت بیداری ، هوشیاری و روشنگری محیط ، پیرامون خود نقش پیشگام داشت بلکه در حوزه ادبیات پارسی مانند ایران ، تاجکستان ، عراق ، هند و پاکستان مخاطبان فراوان داشت.

در تداوم این سیمینار پوهاند محمد حسین یمین استاد دانشگاه زبان و ادبیات پوهنتون کابل ، عطامحمد پويا رییس انستیتوت تحصیلات عالی پروان ، سرمحقق عبدالباری راشد عضو اکادمی علوم افغانستان و چندتن دیگر از قلم بدستان و شاعران مقالات علمی و تحقیقی و اشعارشان را درمورد شخصیت و کارنامه های استاد خلیلی به خوانش گرفتند.

دراخیر سیمینار متذکره از سوی استاد دانش بختیاری مسوول تاریخ نویسی دفتر ریاست جمهوری مثبت ارزیابی گردید.

 

 

کابل/28/میزان/باختر

دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ شهادت عده یی از ورزشکاران جوان و علاقمندان ورزش را از اثر رویداد ترافیکی در جوزجان ضایعه بزرگ خواند.

به اساس گزارش ها، بس حامل تیم فوتبال سیمرغ البرز با شماری از علاقمندان آنان و مسوولان کمیته ملی المپیک جوزجان که قصد سفر به کابل را داشتند، به ساعت نه دیشب در مسیر شبرغان- مزارشریف در ساحه قلعه چیغ چی با یک واسطه تانکر تیل تصادم کرد و از اثر آتش سوزی که رخداد نه تن جان باختند و سی و شش تن دیگر به شمول رییس و معاون کمیته ملی المپیک جوزجان زخم برداشتند.

دکتور سید مخدوم رهین در تماس به آژانس باختر ، بخاطر وقوع این حادثه اظهار تاسف کرد. شهادت این ورزشکاران جوان و علاقمندان ورزش را ضایعه بزرگ خواند و به خانواده های شهدای آن رویداد و جامعه ورزشی کشور تسلیت گفت.

غور27 میزان باختر
بمنظور تحقق فرمان شماره  45 ریاست جمهوری اسلامی افغانستان  دوکتورٰ‌سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ  درحالیکه کرام الدین رضازاده وکیل مردم غور درپارلمان نیزباوی همراه بود  دیروز وارد ولایت غورشد.
   وزیر اطلاعات وفرهنگ   درابتدا همراه با والی  ٰ ریس شورای ولایتی وشماری روسای دوایر دولتی غور به پای منار تاریخی جام  رفتند  ووضعیت منارجام را به بررسي گرفتند. به گزارش قربان حکمت خبرنگار آژانس باخترازولایت غور،  ٰوزیر اطلاعات وفرهنگ درین دیدار  ازسیل بردگی  اطراف منارجام اظهار تاسف نموده  وعده ترمیم منارجام واحداث یک  دیوار استنادی را  به اطراف آن داد.
بعدا" وزیر اطلاعات وفرهنگ  به شهرچغچران برگشته  ازقلعه ضحاک  که بیشتر از2000سال قدامت تاریخی دارد دیدن بعمل آورد.
دوکتوررهین درین سفر ازاستد یو تلویزیون محلی ولایت غورنیز دیدن نموده  برای تجهیز  آن وعده ی همکاری داد.
  همچنان وزیر اطلاعات وفرهنگ با شماری از روشنفکران ونهاد های جامعه مدنی  ریس واعضای شورای ولایتی ولایت غور دیدار کرد.
دوکتوررهین درین دیداربا اشاره به تاریخ کهن وپربارغور  وعده  برگزاری سمینار غور شناسی را داد.
این درحالیست که  همزمان با سفر وزیر اطلاعات وفرهنگ درولایت غور
موافقتنامه همکاری به خاطرترمیم وبازسازی مینارجام ولایت غور، با حضور معين فرهنگي وزارت اطلاعات و فرهنگ توسط رییس حفظ وترمیم آبدات تاریخی آن وزارت و نماینده گان سفارت امریکا مقیم کابل، به امضا رسید.
درمراسم امضای این موافقتنامه سید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ صحبت نمود ه گفت به اساس این موافقتنامه سفارت  امریکا یک اعشاریه هفت میلیون دالر را کمک میکند كه از اين بودجه در پهلوي بازسازي وحفاظت مينار جام در اعمار ديوار استنادي وپل پياده رو روي درياي هريرود استفاده به عمل مي آيد.
معين فرهنگي آغاز اين پروژه را يك گام مهم در راستاي حفظ مينار جام كه جز ميراث هاي جهاني نيز است ،تلقي نموده وابراز اميدواري كرد تا اين پروژه با موفقيت به انجام برسد.
وی اضافه کرد که کاراین پروژه مدت یک سال را دربرمیگیرد واز ماه میزان سالروان ازطرف افراد مسلکی  زير نظر ریاست حفظ وترمیم آبدات تاریخی وزارت اطلاعات و فرهنگ به همکاری سفارت ایالات متحده امریکا ودفتریونیسکو، آغازمیابد . 
همچنان معین فرهنگی وزارت اطلاعات فرهنگ ازسایرهمکاری های سفارت امریکا درکابل که درگذشته نیزدربخش های مختلف با وزارت اطلاعات وفرهنگ انجام داده اند، به قدردانی یاد نمود.
این موافقتنامه توسط دیپلوم مهندس عبدالاحد عباسی رییس حفظ وترمیم آبدات تاریخی وزارت اطلاعات وفرهنگ ونماینده گان سفارت امریکا درکابل به امضا رسید.