13 جوزا 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

محمود کرزی، سرپرست و نامزد وزیر وزارت شهرسازی  و اراضی  تعیین شد

محمود کرزی، سرپرست و نامزد وزیر وزارت شهرسازی و اراضی تعیین شد

کابل / 12 جوزا/ باختر به اساس معلومات ریاست عمومی ادارۀ...

جلسۀ کابینه به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور برگزار شد

جلسۀ کابینه به ریاست محمد اشرف غنی رییس جمهور برگزار شد

کابل / د غبرګولی ۱۲ مه / باختر جلسۀ کابینه تحت...

وزارت شهرسازی و اراضی بیش از30 جریب زمین دولتی را ازغاصبین، استرداد کرد

وزارت شهرسازی و اراضی بیش از30 جریب زمین دولتی را ازغاصبین، استرداد کرد

کابل/ 12 جوزا/ باختر وزارت شهرسازی و اراضی 38 جریب زمین...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

فرهنگی

 

هرات 26 سنبله باختر

نمایشگاه آثارهنری "فرهنگ" روزگذشته درشهرهرات  گشایش یافت.

درین نمایشگاه مشکلات اجتماعی ومحیطی باشنده گان ولایت هرات درقالب پنجاه اثرهنری ,نقاشی که توسط راشد رحمانی درظرف مدت دوسال گذشته به شیوه آبرنگ ونقاشی به تصویرکشیده شده است, به همکاری ریاست اطلاعات وفرهنگ هرات به نمایش گذاشته شده  است .

نمایشگاه فرهنگ به مدت هفت روزدرسالون علامه صلاح الدین سلجوقی شهرهرات برروی بازدید کننده ها بازاست .

احمد احسان سروررئیس  ا طلاعات وفرهنگ هرات ازتلاش های این جوان هنرمندوخلاق درامربه تصویرکشیدن مشکلات اجتماعی شهروندان تقدیرنمود وآماده گی ریاست عمومی اطلاعات وفرهنگ رابه خاطرحمایت ازهمچوبرنامه های فرهنگی را اعلام کرد .

سروریاردرحالیکه به خاطرتشویق اقای رحمانی وسایرهنرمندان ازروی دست گرفتن برنامه های تشویقی ازسوی ریاست اطلاعات وفرهنگ خبرمیدهد, توجه به تقویت وحمایت ازفعالیت های هنری وفرهنگی را درصدبرنامه های ریاست اطلاعات وفرهنگ اعلام کرد.

درعین زمان راشد رحمانی نیزازهمکاری ریاست اطلاعات وفرهنگ درزمینه تدارک محل برگزاری نمایشگاه تقدیرنمود وازشهروندان خواست تااز آثارموجود درنمایشگاه بازدیدنمایند.

نمایشگاه فرهنگ که دران سی وهفت اثرآبرنگ ودوازده اثرنقاشی درمعرض نمایش قرارداده شده است سومین نمایشگاه هنری وفرهنگی میباشد که ازآغازسال روان درشهرهرات برروی بازدید هنرمندان وفرهنگیان گشایش می یابد.

 

هرات 26 سنبله باختر

چهارقطعه سنگ باقدامت تاریخی که توسط کارمندان ریاست امنیت ملی کشف شده است, دیروزتحویل ریاست عمومی اطلاعات وفرهنگ شد.

احمد احسان سروریاررئیس عمومی اطلاعات وفرهنگ هرات ضمن تقدیرازخدمات بی شائبه امنیتی کارمندان ریاست امنیت ملی درزمینه حفظ ونگهداری آبدات تاریخی وآثارباستانی گفت : قراراست این تخت سنگ ها در موزیم ملی نگهداری شود.

گفته میشود سنگ های مذکور را سارقین آثار تاریخی سه سال قبل به سرقت برده بودند و قصد داشتندتاآنها رااز کشور خارج سازند.

این سنگ ها که در یک منزل مسکونی نگهداری میشد پس از کشف از سوی نیروهای امنیتی به ریاست اطلاعات و فرهنگ داده شد .

رئیس عمومی اطلاعات و فرهنگ هرات به آژانس باخترگفت که سنگ های کشف شده از جمله سنگ های سیاه نفیس میباشد که به شیوه ظریف منقوش و حکاکی شده است موصوف قدامت تاریخی این سنگ ها را به اواسط قرن نهم هجری دوره تیموریان اعلام کرد .

لوح تقدیر ریاست عمومی اطلاعات و فرهنگ امروز نیزتوسط سروریار به دگروال محمود معاون امنیت شهری ریاست امنیت ملی تفویض شد

بااین حال معاون ریاست امنیت ملی هرات ازادامه همکار ی های این ریاست بابخش های فرهنگی درزمینه مراقبت ونگهداری ازآثارتاریخی اطمینان داد.

 

کابل 25 سنبله باختر

باتاسف اطلاع حاصل کردیم که در حادثه المناک ترافیکی در شاهراه کابل- قندهار در منطقه آب  بند ولایت غزنی روز گذشته پنجاه و سه تن از هموطنان ماهلاک شده اند.

درین  حال منابع محلی گزارش داده اندکه پنج تن ازهلاک شده گان  را کارمندان رسانه یی تشکیل میدهند که بعد از سپری نمودن دوره آموزشی به منازل شان برگشت میکردند.

وزارت اطلاعا ت و فرهنگ  هلاکت این  هموطنان از جمله کارمندان رسانه یی را در این حادثه به خانواده های آنان تسلیت گفته، برای قربانیان حادثه جنت برین و برای بازمانده گان آنها صبراز بارگاه ایزد متعال استدعا میکند.

 

کابل باختر/ 24/ سنبله

وزارت دفاع ملی به منظور آشنایی عساکر اردوی ملی و قوتهای ایساف با فرهنگ یکدیگر کتابی را بنام دانستنی های فرهنگی به چاپ رسانیده است.

به گزارش آژانس باختر ، این کتاب در 28 فصل به چاپ رسیده که درآن به مسایل فرهنگی و سنتی افغانستان و شماری ازکشور های عضو ایساف که در افغانستان عسکر دارند، پرداخته شده است.

به گفته محمد امین نصیب رییس عقیدتی سیاسی وزارت دفاع ملی دراین کتاب تذکر رفته که عساکر افغان و آن عساکر خارجی که درچوکات ایساف درافغانستان حضور دارند با هم مشترکات زیادی دارند خصوصیات وظایف آنان یکی است و بالاخره آنها همکار یکدیگر اند.

 این مقام وزارت دفاع ملی اظهار امیدواری میکندکه با چاپ این کتاب عساکر افغان و بین المللی از خصوصیات فرهنگي و سنتی یکدیگر بیشتر آگاه شوند و آگاهی میتواند در کاهش خشونت در برابر یکدیگر بکاهد.

به گفته مقامات وزارت دفاع ملی، در حال حاضر پنج هزار جلد ازاین کتاب چاپ شده و به زودی ده هزار جلد دیگر آن نیز چاپ خواهد شد.

 شماری از عساکر اردوی ملی گفته اند که از چاپ چنین کتاب آگاه شده اند مگر این کتاب تاکنون در دسترس آنان قرار نگرفته است از طرف دیگر بادرنظرداشت کمیت موجود عساکر اردوی ملی، تیراژ در نظر گرفته شده اندک میباشد.

 مقامات وزارت دفاع ملی امیدوار اند با چاپ این کتاب بتوانند گامي درجهت کاهش حملات خشونت بار در داخل قطعات نظامی علیه عساکر خارجی بردارند این گونه حوادث در داخل قرارگاه های نظامی درجریان سالهای 2011 و 2012 جان چهل عسکر خارجی را گرفته است .