16 سرطان 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

شش مرد در پیوند به جرایم جنایی از سه ولایت بازداشت شدند

شش مرد در پیوند به جرایم جنایی از سه ولایت بازداشت شدند

کابل ۱۵ سرطان باختر منسوبان پولیس فاریاب، لغمان و غزنی به...

داوطلبان 23 بست آزمون کمپیوتری را سپری کردند

کابل 15 سرطان باختر درجریان یک ماه۲۰۶ داوطلب برای ۲۳ بست...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

فرهنگی

 

کابل باختر 22 میزان

دکتورسید مخدوم رهین وزیر اطلاعات وفرهنگ امروز از جریان کاركاوش هاي ساحه تاریخی ا مس عینک لوگر دیدن نمود .

به گزارش خبرنگارآژانس باختر، دراین سفردرحالیکه وزیراطلاعات وفرهنگ را محمد آصف فروزان مشاور وزارت معادن، محمد اکبر ستانکزی نماینده مردم ولایت لوگر درولسی جرگه وعبدالقدیرتیموری رییس باستان شناسی وزارت اطلاعات وفرهنگ همراهی میکردند، دکتوررهین وهمراهان ازجریان کاركاوش، آثار تاریخی درساحات مختلف مس عینک ولایت لوگر وهمچنان موزیمي که درآن ساحه به خاطرنگهداری موِقت این آثارساخته شده است، از نزدیک دیدن نمود.

دکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ درجریان این دیدارگفت: ولایت لوگریکی ازغنی ترین ولایات کشورازنظرداشتن آثارتاریخی قبل ازاسلام وبعد ازاسلام میباشد که از جمله این آثار دو شهرك دراین ولایت مربوط به اوایل قرون میلادی و حتی مربوط قرن دوم قبل از میلاد است.

وی اضافه کرد که این دو شهرک یکی مس عینک ودیگردر منطقهء خروارمیباشد و منطقهء مس عینک خوشبختانه مدتی است زیرکارفنی وكاوش هاي علمی قراردارد.

دکتوررهین گفت : ساحاتیکه درجوارمعدن مس عینک واقع است، امیدوارهستم که هرچه زود ترکارکاوش های باستانی آن تمام گردد تا کار استخراج معدن آغازشود.

همچنان دراین ساحه تعداد از باستان شناسان خود ما وچند کشوردیگر کارمیكند که به نظرباستان شناسان ما 75 درصد کاربه پایان رسیده و25 درصد کاریکه بیشترارتباط به ترمیم آثاربه دست آمدهء شکسته وریخته میباشد، باقی مانده است  این ساحه هم ازنظرمعنوی وتاریخی وهم ازنظرمادی مایه افتخارملت افغانستان میباشد .

دکتوررهین درجریان این دیدار از مسوولان امنیتی ساحات مس عینک لوگر که وظایف امنیتی خود را به صورت خوب انجام داده اند، به قدردانی یاد كرد.

 

هرات 21 میزان باختر

براساس طرح مدیریت ابدات تاریخی ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت هرات به زودی مسیرهای ورودی وخروجی اطراف زیارت شهزاده هابصورت اساسی بازسازی می شود.

احمد احسان سروریاررئیس  اطلاعات وفرهنگ ولایت هرات که ازمراحل ابتدایی بازسازی این پروژه بازدید نموده است ,مشارکت وسهم گیری فعال یک تن ازافراد فرهنگ دوست درزمینه تمویل بودجه مورد نیازاین طرح را مورد تقدیرقرارداد.

قراراست مسیرهای ورودی وخروجی زیارت شهزاده هابادرنظرداشت سبک معماری اصیل این ولایت  به کمک سیدنعمت الله سادات یک تن ازمتنفذین این منطقه بازسازی شود.

سروریارازسایرتجارملی وافراد بانفوذخواست تادرزمینه بازسازی ابدات تاریخی ریاست عمومی اطلاعات وفرهنگ راهمکاری وهمیاری نمایند.

اطراف این ابده ی تاریخی به مرورزمان بکلی تخریب شده است .

درین پروژه قراراست این راهروهابصورت پخته واساسی باسمنت وگچ و خشت براساس طرحی که قبلادیزاین شده است ساخته شود تازمینه را به تردد زائرین مساعدسازد.

 

کابل 21 میزان باختر

دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ  امروز طی صحبتی به خبر نگار آژانس باخترگفت: که بخاطر تنظیم کودهای  اخلاقی خبرنگاری،پرداختن به معیار های نشراتی ، سعی در تحکیم و نهادینه ساختن آزادی بیان درکشور  ورفع هرنوع سوء تفاهم، وزارت اطلاعات وفرهنگ از مسوولین رسانه های همگانی، سازمان های خبرنگاری، اتحادیه  های خبر نگاری و صاحب نظران امور ژور نالیزم ، دراواخر هفته آینده دعوت خواهدکرد تا در مجلس که از طرف آن وزارت برگزار میشود اشتراک کرده ودرتدوین مباحث مذکور ، سهم فعال و مستقیم بگیرند.

بغلان 20 میزان باختر
مقامات اطلاعات وفرهنگ ولایت بغلان ازآغازبرنامه ی حذف واژه ها واصطلاحات خارجی ونامانوس ازلوحه ها دراین ولایت خبردادند.
این برنامه بنابرفرمان 45رییس جمهوروبرنامه ی وزارت اطلاعات وفرهنگ راه اندازی شده است.
شکریه اصیل رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت بغلان به آژانس باخترگفت كه آنان در اغازين ساعات این برنامه آنان توانسته اند نزدیک به یک صد تخته لوحه را که واژه ها واصطلاحات خارجی ونامانوس درآن موجود بود ازدکان ها ومغازه های شهرپلخمری جمع آوری کنند.
رییس اطلاعات وفرهنگ می گوید که درپهلوی این ، آنان ده ها پوسترهای نیمه عریان را ازرستورانت ها وآیسکریم خانه ها جمع آوری کرده اند.
اوگفت که این برنامه درسطح ولایت بغلان به زودی تطبیق خواهد شد.
خانم اصیل ازدکانداران خواست تا واژه ها واصطلاحات خارجی ونامانوسی را که درلوحه های شان وجود دارد به زودی حذف کنند .
رییس اطلاعات وفرهنگ بغلان می گوید که درصورت عدم توجه به خواست های آنان با متخلفین برخورد قانونی صورت می گیرد.
درپی فرمان ررییس جمهور، وزارت اطلاعات وفرهنگ به ریاست های این وزارت درسطح افغانستان دستورداده تا تمامی لوحه هایی را که با واژه ها واصطلاحات خارجی ونامانوس نوشته شده اند ، اصلاح ویا جمع آوری کنند.