06 ثور 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

جلسۀ شورای عالی محو پولیو با اشتراک نماینده گان وزارت های ذیربط دایر گردید

جلسۀ شورای عالی محو پولیو با اشتراک نماینده گان وزارت های ذیربط دایر گردید

کابل۵ حمل باختر مجلس شورای عالی محو پولیو با اشتراک نماینده...

معاون رییس جمهور: دشمنان مردم افغانستان، بدون هیچ گونه ملاحظۀ باید سرکوب شوند

معاون رییس جمهور: دشمنان مردم افغانستان، بدون هیچ گونه ملاحظۀ باید سرکوب شوند

کابل 5ثور باختر معاون رییس جمهور امروز سر پرست وزارت دفاع...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

شهرهرات 9 حمل باختر
مجموعه شعری باغستان داغداران اثرناجیه کریم قیومی امروزدرشهرهرات رونمایی شد.
این مجموعه شعری که دربرگیرنده موضوعات مختلف اجتماعی وفرهنگی ، معرفی ولایات مختلف کشورمیباشد، درولایت هرات به چاپ رسیده است.
محمد آصف رحیمی والی هرات درمراسمی که به همین مناسبت با شرکت محمد همایون "قیومی"وسیروس علاف مشاورین ریاست جمهوری اسلامی افغانستان وشماری ازفرهنگیان،نویسند گان ، اهل قلم ومقامات دولتی  برگزارشده بود،  از دیداربا جامعه فرهنگی  ، علمی وادبی هرات  ورونمایی این اثر ادبی ابرازخرسندی نمود وگفت:" ناجیه نه تنها درجامعه فرهنگی ومحافل ادبی کشور بلکه  در بین دوستداران فرهنگ و ادبیات خارج کشور، حتی درکشورهای اروپایی و امریکایی سیمایی شناخته شده هستند.
درین مراسم برخی شخصیت های فرهنگی وشعرای جوان نیزصحبت نمودند وبانو ناجیه قیومی نیز ازاستقبال جامعه فرهنگی هرات قدردانی نمود.
درین میان مسولان فرهنگی نیز بااهدای لوح سپاس به خانم ناجیه ، برحمایت ازفعالیت های فرهنگی تاکید نمودند.
ازبانو ناجیه تااکنون چهار اثرشعری به زیورچاپ آراسته شده است  

کابل باختر/ 8/حمل
اعضای کمیته باستان شناسی به ریاست پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز درآن وزارت جلسه کردند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دراین جلسه روی ایجاد یک موزیم درکابل، بررسی قرار داد با موسسه دافا، فهرست بندی آثار موزیم سلطانی ، راجستر آثار غیر باستانی غزنی و فیصله کمیته باستان شناسی در مورد انتقال آثار به خارج از افغانستان برای به نمایش گذاشتند بحث صورت گرفت.
کمیته باستان شناسی فیصله کرد که یک موزیم ساخته شود که درآن آثار باستانی نورستان به نمایش گذاشته شود و مواد توافق نامه با موسسه دافا بازنگری شود و بعداز آن روی تمدید قرارداد آن بحث صورت گیرد .
همچنان کمیته باستان شناسی فیصله کرد که آثار موزیم سلطانی فهرست بندی شود و بعد به اعلان داده شود تا مالک آن مراجعه کند ودرغیر آن کمیته در زمینه تصمیم اتخاذ میکند و آنگاه مالک موزیم سلطانی حق شکایت را نخواهد داشت.
در مورد انتقال آثار باستانی به خارج از افغانستان کمیته فیصله کرد که گمرک های افغانستان بدون اجازه وزارت اطلاعات وفرهنگ انتقال آثار باستانی را به خارج ازافغانستان اجازه ندهد.

کابل باختر 7 حمل
جلال نورانی ،روزنامه نگار ، نمایشنامه نویس و طنز پرداز شناخته شده کشور امروز 7 حمل مصادف به  27 ماه جاری عیسوی که برابر به روز جهانی تیاتر می باشد با جهان فانی و داع کرد.
نورانی که پیوسته می گفت: من یک خدمتگار فرهنگ این وطنم ، دروطن فقیرانه زندگی کرد اما هرگز در راستای خدمت به فرهنگ غفلت نکرد.
او در دهه شصت خورشیدی گزیده های از طنز ها وترجمه های طنزی خود را به گونه مستقل منتشر کرده که از آن جمله می توان از " ای هموبیچاره گگ اس" وچه کنم عادتم شده " را نامبرد با اختصار کلام 14 اثر ترجمه شده نورانی  اقبال چاپ یافته است و 25 اثر دیگر که شامل نوشته های او می باشد به شکل کتاب چاپ شده است .
مرحوم نورانی در سال 1327 خورشیدی درکابل به دنیا آمد  ودر سال 1351 خورشیدی از فاکولته حقوق پوهنتون کابل فارغ و بقیه دوره  تحصیلات را در اتحاد شوروی سابق به پایان برد.
او هنوز در پوهنتون درس می خواند که از سوی حلقه های مطبوعاتی کابل به عنوان طنز پرداز شناخته شد .
نورانی با تلخ وشیرین روز گار پرورده شده بود ، نورانی مدتها مدیر مسوول مجله " دکمکیانو انیس" مجله " ژوندون " و روزنامه " انیس" بود .
جلال نورانی پس از 18 سال زندگی در آسترالیا به وطن برگشت  مدتی بحیث مشاور در و زارت ا طلاعات وفرهنگ ورئیس عمومی مطابع آزادی کار کرد. با دریغ که عمراو پایان یافت و با خانواده ، فرهنگیان کشور وداع کرد.

کابل باختر7 حمل
به ریاست سید آقا حسین فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ امروزجلسه کمیته بازنگری ، طرح مقررۀ تنظیم خدامات شبکه تلویزیون دیجیتلی برگزارشد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: این جلسه به اشتراک نماینده گان وزارت های مخابرات ، عدلیه ، اطلاعات وفرهنگ ، اداره اترا ، اتحادیه رادیو وتلویزیون ها برگزار گردید.
دراین جلسه معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان ساخت که طرح مقررۀ تنظیم فعالیت شبکه تلویزیون دیجیتلی درنیمه اول سال گذشته درجلسه کمیته قوانین مورد بحث قرارگرفت و تصمیم اتخاذ شد تا طرح مذکوریکبار دیگرازطرف وزارت های اطلاعات وفرهنگ و مخابرات و تکنالوژی ، به اشتراک نماینده گان اداره های ذیربط مورد بازنگری قرارگیرد و به وزارت عدلیه ارسال گردد.
وی افزود که درنهایت هدف از وضع مقررۀ تنظیم خدمات شبکه تلویزیون دیجیتلی ، نشرو پخش برنامه ها مطابق معیارهای ملی و بین المللی ، انسجام وهماهنگی شبکه های تلویزیونی ازیک چینل و بررسی ونظارت ازفعالیت نشرات  شبکه تلویزیون دیجیتلی میباشد.
طرح مقررۀ تنظیم خدمات شبکه تلویزیون دیجیتلی درچهارفصل و سی ویک ماده ، ترتیب شده است که اشتراک کننده گان جلسه درکارامروزی شان ، شماری از ماده های این مقرره را مورد بحث و بازنگری قرارد داده و نظریات و پیشنهادات شان را درزمینه ارائه کردند.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL