24 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مروری به نشرات برخی از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

مروری به نشرات برخی از روزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت

کابل باختر/24/ میزان شمارمحدود ازروزنامه های چاپی غیرحکومتی درپایتخت که به...

پیکار های انتخاباتی بازار صنعت گران پلخمری را رونق داده است

پیکار های انتخاباتی بازار صنعت گران پلخمری را رونق داده است

پلخمری 24 میزان با آغاز کار زار های انتخاباتی بازار شماری...

انفجاری در فاریاب یک کشته و هشت زخمی به جا گذاشت

انفجاری در فاریاب یک کشته و هشت زخمی به جا گذاشت

فاریاب 24 میزان باختر یک فرد ملکی در انفجار ماین ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر 4 میزان
مرکز حمایت از زنان ژورنالیست در افغانستان با همکاری سازمان گزارشگران بدون مرز  امروز کارزاری  را در رابطه به حمایت از بانوان خبرنگار در مرکز رسانه های حکومت برگزارکرد.
هدف از این کارزار  را حمایت از نامزدان زن در انتخابات تشکیل میدهد که از حقوق زنان به شکل کلی به ویژه زنان خبرنگار دفاع کنند .
به گزارش خبر نگار آژانس باختر : در محفلی که به این مناسبت برگزارگردید 
فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ درصحبتی  ضمن تشکر از گزارشگران بدون مرز در خصوص حمایت از روزنامه نگاران افغانستان گفت: " متأسفانه خشونت یک پدیده عام و فراگیر در افغانستان است که تنها زنان و دختران خبرنگار از آن آسیب نمی بینند، بلکه تمام اقشار جامعه در معرض خشونت و اشکال آن قرار دارند."
سانچارکی افزود: " سنت ها و رسوم ناپسند ، سطح نازل فرهنگ عمومی، تداوم جنگ، فقر و بیکاری از عوامل خشونت در کشور به شمار میروند".
معین امور نشرات در قسمت دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت قانون و قانون پذیری مخصوصاً ضرورت قانونمند شدن رسانه ها گفت که بعد از سپری شدن 18 سال از ایجاد نظام نوین سیاسی در کشور و شکل گیری رسانه های آزاد، مستقل و کثرت گرا و برخورد تساهل آمیز حکومت با لغزش ها و کوتاهی های رسانه ها، حالا ضرورت است که رسانه ها و ژورنالیستان هر چه بیشتر قانون پذیر ومسلکی شوند و از شیوه ها و شگردهای نو اطلاع رسانی آگاه شوند. او با انتقاد از برخی رسانه که حاضر نشده اند خود را ثبت مجدد نمایند تأکید کرد و گفت: وزارت اطلاعات و فرهنگ با این رسانه ها برخورد قانونی خواهد کرد.
سانچارکی با اشاره به اهمیت رأی و ضروت آگاهی شهروندان مخصوصاً زنان از ارزش و اهمیت رأی شان تأکید کرد؛ که انتخابات عالی ترین جلوه ی دموکراسی است و باید شهروندان و بخصوص زنان رأی شان را آگاهانه استعمال کنند، و به کسانی رأی دهند که نمایندگی واقعی از آنها در پارلمان کرده بتوانند.
وی در ادامه بر ضرورت توسعه آگاهی عامه در سراسر کشور از طریق استفاده از انواع ابزار های اطلاع رسانی تأکید کرد.
همچنان  فریده نیکزاد ،مسول مرکزحمایت از زنان ژورنالیست صحبت کردوگفت که تلاش میگردد مردم به نامزدانی  رای بدهند که از حقوق خبرنگاران زن دفاع کنند و در بازنگری برخی ازقوانین به صورت مشخص قانون منع خشونت علیه زنان بذل مساعی کنند.
نیکزاد علاوه کرد که بنابر گزارش سازمان ملل متحد درسال گذشته ارقام خشونت علیه زنان 87 درصد نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است .
اوتاکید کرد،  تجربه نشان داده است بیشترعاملان خشونت وآزارگری علیه زنان مجازات نمیشوند.
وی افزود که قانون جاری منع خشونت علیه زن دارای کاستی های است که برای مبارزه باخشونت و آزارگری علیه زنان تکمیل شود ، این قانون تعریف مشخصی از آزارگری علیه زنان ندارد .
سید شاه حسین مرتضوی سخنگوی  ریاست جمهوری سخنرانی دیگر این نشست گفت که نهاد های حامی خبرنگاران، وزارت اطلاعات وفرهنگ  و دیگر نهاد های مسوول باید در راستای حقوق خبرنگاران از جمله بیمه، رخصتی، معاش به وقت شان کار های عملی را انجام دهند.
او گفت که ظالمانه ترین قرارداد ، قرارد میان خبرنگار و مدیران رسانه ها است.
زهره یوسف مشاور بانوی اول به توزیع وتشریح به مشکلات بانوان  خبرنگار در ولایات پرداخت و گفت که دربرخی ازولایت ها بانوان نمی توانند در رسانه ها کار کنند.
وی همچنان افزود که بانوان خبرنگار باید از خانم های که در ولسی جرگه کاندید اند حمایت کنند .
رضا معینی مسوول افغانستان و ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز درسخنانش به دفاع از دموکراسی و دفاع از زنان ژورنالیست گفت : کسانی را حمایت کنید که نگاه شان به همه  جامعه وبه صورت اخص به زنان متمرکزباشد.
نیلوفر دانش

کابل باختر 4 میزان
جلسه هماهنگی میان وزارت اطلاعات وفرهنگ و شرکت های سیاحتی و زیارتی امروز برگزارشد.
به گزارش آژانس باختر، درین جلسه پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مالی ، وگرخندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ مطرح ساخت که درایام اربعین حسینی تعداد زیادی از زائران به زیارت عتبات عالیات به شکل کاروان های زیارتی به کشورهای ایران و عراق سفرمیکنند با توجه به این که تعداد زائران زیاد است برخی از اشخاص و شرکت های غیرمجاز با سو استفاده فرصت خدمات اساسی ارائه نمی کنند .
بنأ وزارت اطلاعات وفرهنگ به همکاری شرکت های زیارتی و سیاحتی به سفارت ایران و عراق وقنسلگری های مزار و هرات نامه فرستاده تابه شرکت فاقد جواز ویزه ارائه نکنند.
او همچنان یاد آورشد که وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطررفع مشکلات شرکت های سیاحتی برای اربعین امسال تمام تلاش خود را می کند. علم

کابل باختر4 میزان
وزارت اطلاعات وفرهنگ حفریات مجدد را درساحه باستانی قصرنارنج قندهارآغازمینماید.
پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنروزارت اطلاعات وفرهنگ امروز به خاطرگشایش مجدد کار حفریات ساحه باستانی قصرنارنج و گشایش مقبره میرویس نیکه ، به ولایت قندهار سفر کرد .
به گزارش خبرنگارآژانس باختر ازمیدان هوایی بین المللی حامد کرزی: حدود شصت سال پیش کار حفریات ساحه باستانی قصرنارنج که درشهر کهنه قندهار موقعیت دارد، متوقف گردید و اکنون این وزارت میخواهد حفریات درمنطقه را آغازکند .
به همین ترتیب مقبره میرویس نیکه که به هزینۀ هفت ملیون افغانی از بودجه وزارت اطلاعات و فرهنگ بازسازی شده است نیز توسط پوهاند باوری گشابش میابد . جلا ل سفید چهری

کابل باختر3 میزان
داکتر کمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز درنشستی درکابل  با شماری از جوانان ولایت قندهار مشکلات و خواسته های آنان را شنید.
به گزارش آژانس باختر: دراین نشست حفظ الله پوپل آمر جوانان ولایت قندهاربه نماینده گی از دیگران صحبت کرد و درکنارآن که دررابطه به کارکرد ها و برنامه های آمریت امور جوانان ولایت قندهار معلومات ارائه کرد ، مشکلات و خواسته های جوانان آن ولایت را نیز با معین امورجوانان شریک ساخت.
وی افزود که  جوانان آن ولایت میخواهند که  فرصت های تحصیل ،  زمینه کار و برنامه های آموزشی برای آنان فراهم شود .  
همچنان آنان اطمینان دادند که درفعالیت های رضا کارانه درپیوند به انتخابات آماده همکاری میباشند .
معین امورجوانان  از کارکرد های آمریت امور جوانان ولایت قندهار ستایش کرد و گفت که جوانان سازنده تاریخ هستند و با فعالیت های چشمگیرشان درعرصه های مختلف میتوانند تاریخ را رقم زنند.
همچنان وی وعده کرد که درزمینه فراهم ساختن فرصت های تحصیلی و آموزشی با آنها همکاری میکند.
دراخیراین نشست داکترکمال سادات تقدیرنامه معینیت امورجوانان را به آمرامورجوانان ولایت قندهار، به پاس کارکرد های وی ،  اعطا کرد .
احمدضیا احمدی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL