25 میزان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سی و سه جوان مبتکر تقدیر شدند

سی و سه جوان مبتکر تقدیر شدند

کابل باختر/ 25/ میزان وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی امروز 33...

استاد سرور دانش :رابطه فرانسه با افغانستان با کارهای فرهنگی و علمی آغاز شده است

استاد سرور دانش :رابطه فرانسه با افغانستان با کارهای فرهنگی و علمی آغاز شده است

کابل باختر 25 میزان داکترخولیو بندیزو سرمینتو، رئیس هیأت باستان شناسی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر3 میزان
پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مالی ، اداری و گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز نمایشگاه عکس را که به مناسبت روز جهانی گردشگری راه اندازش شده است ، افتتاح کرد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: این نمایشگاه ازطرف وزارت اطلاعات وفرهنگ به همکاری مرکز فوتوژورنالیزم چشم سوم ، درنگارستان ملی برگزارشده است .
درمراسم افتتاح این نمایشگاه معین مالی ، اداری و گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که نمایشگاه مذکوربه مناسبت روز جهانی گردشگری برگزارش شده است و درآن 36 اثرعکاسی ازهنرمندان مرکزفوتو ژورنالیزم چشم سوم ، به نمایش گذاشته شده است . احمدضیا احمدی

کابل 2 میزان / باختر
نمایشگاه نسخ خطی  و اسنادتاریخی در آرشیف ملی امروز افتتاح شد .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر:  پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ حین افتتاح  نمایشگاه از آرشیف ملی به عنوان یک انستیتوت تحقیقی  و پژوهشی یاد کرد که موجودیت آن برای باز گو نمودن وقایع گذشته یک  نیاز مبرم در جامعه است و یکی از افتخارات و هویت کشور میباشد .
باوری افزود : سند آرشیف گواه یک  حادثه نیست بلکه  میتوان از محتوای آرشیف شهادت یک حادثه را تحلیل کرد.
به گفته وی : این چنین محافل و نمایشگاه ها باید به خاطر اذهان مردم بیشتر گسترش یابد تا اسناد نایاب آرشیف به معرفی گرفته شود ونیزمردم بدانند که درآرشیف اسناد مهمی برای محققان و پژوهشگران وجود دارد تا ازان استفاده کنند ما هزاران جلد کتاب از گذاشته ها داریم واین سند های تاریخی میتواند درمناسبت های مختلف بیرون کشیده شود و معرفی گردد.
محمد هارون نوری سرپرست آرشیف ملی حین افتتاح نمایشگاه متذکره گفت : آرشیف دردنیای امروز ازاهمیت ویژه ای برخوردار است وبه عنوان یکی  از منابع تحقیقی ومطالعاتی به حساب  می آید.
به گفته وی آرشیف ملی افغانستان نیز همانند سایرآرشیف های جهان  به عنوان مرکز حفظ آثار و اسناد تاریخی که  بیانگر هویت فرهنگی  کشور ما می باشد وهمه روزه به نیاز و سوالات محققان وپژوهشگران داخلی وخارجی، پاسخ میگوید .
عبدالرشید عثمان مسوول بخش نسخ خطی  آرشیف ملی به خبرنگار آژانس باخترگفت : نه هزار جلد نسخه  خطی  به شمول قطعه خط ها و رساله های که  ازقرن اول هجری قمری میباشند در آرشیف ملی نگهداری میگردد که شامل  نسخ قرآن شریف ، تفاسیر،احادیث ، ادبیات ، نجوم وسایر آثاراست .
اوافزود: این نسخه ها به انواع مختلف  در کاغذ ها و پوست ها وتکه های مختلف به زبان های مختلف از جمله عربی ، دری ، پشتو، ازبکی ،اردو ... تحریر شده که برخی از آنها توسط خطاطان نامور کشور چون میرعلی  هیروی، میراعماد  حسینی ، میرعبدالرحمن ، میرعبدالرشید ، عطامحمد ، سید داود حسینی  ،سید محمدایشان و فیض کابلی وبرخی دیگران دیزاین وتحریر شده اند .
به گفته وی تمام این نسخه های خطی و اسنادتاریخی به شکل ابتدایی حفاظت میگردد که خوشبختانه از اثرسعی وتلاش کارمندان این نهاد تا کنون همه این ها ثابت باقی مانده اند.
این نمایشگاه الی یک هفته به روی علاقه مندان باز میباشد .جاوید روشان

کابل باختر2 میزان
با قرائت پیام محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان، امروزسمینار گرامیداشت از از چهل و چهارمین سالگرد ارتحال مولانا خال محمد خسته برگزارشد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: این سمیناربه اهتمام وزارت اطلاعات وفرهنگ و به اشتراک هیئت رهبری این وزارت ، شمارازمسولان دولتی، شخصیت های فرهنگی ، استادان پوهنتون ، سفیرتاجکستان مقیم کابل و برخی از اعضای خانواده و علاقمندان مولانا خال محمد خسته ، درتالارمرکزبین المللی مطبوعات، برگزارشد. 
درآغازاین سمینارپیام محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان توسط اسد الله غضنفرمشاوررییس جمهور درامورفرهنگی خوانده شد که درقسمت آن آمده است: " مولانا خال محمد خسته به حیث خطاط ، شاعر ، مورخ و پژوهشگرادبیات کار های با ارزشی برای فرهنگ و ادبیات افغانستان انجام داده است .
مولانا خسته بدون توجه به نام و شهرت یا پاداش مادی ، با ایثارو فداکاری درجهت نگهداری ، انتقال و تقویت فرهنگ تلاش کرد و تاثیرمحسوسی برجریان های ادبی و فرهنگی روزگارش گذاشت".
متعاقبآ پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به شخصیت و کارنامه های مولانا خال محمد خسته دربخش های مختلف به خصوص درعرصه فرهنگی ، اجتماعی ودینی معلومات داده گفت که مولانا خسته توانست افکارنسل جوان و نسل خود را به آن حوادث و وقایع جلب بکند که درروند انکشاف جامعه اثرگذارباشد و باید به چنین شخصیت ها ارج گذاشت و آن ها را یاد کرد تا نسل های کنونی و بعدی ما ازآنان درک واقعی داشت باشند. 
همینگونه پیام داکترعبدالله عبدالله رییس اجرائیه کشورتوسط محمد واعظ زاده مشاور ریاست اجرائیه خوانده شد که دریک قسمت آن گفته شده است : " مولانا خال محمد خسته ازآغازین سال های زنده گی پرفرازو نشیب و پربارش ، به تحصیل علوم دینی و حفظ قران عظیم الشان پرداخت و دراین راه زحمت های فراوانی را به جان خرید و به هندو بخارا و بلخ سفرهای کرد و از این سفر ها ره توشه های گرانبهای با خود آورد.
مولانا خسه شخصیت چند بعدی است، اونویسندۀ توانا، شاعرخوش ذوق ، تذکره نویس موشکاف ، خطاط برجسته و روزنامه نگار شجاع بود که با وصف همه ناملایمات ، زنده گی اش را وقف کار های فرهنگی و هنری کرد و هرگزضعف و فتورو خستگی به خود راه نداد .
دراین سمینارمحمد علم ایزدیار معاون اول  مشرانو جرگه درکنارآن که ازوزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطربرگزارکردن این سمیناربه قدردانی یاد کرده ، دررابطه به ابعاد مختلف زنده گانی و کارکرد های مولانا خال محمد خسته معلومات داد گفت که مولانا خسته فرزنده ملارستم درمنطقه ده باز ختلان بخارای شرقی زاده شده که به عقیده من درولایت خدان درتاجکستان امروزی قراردارد و گفته میشود که ملا رستم پدر مولانا خسته ازتوابع ولایت پروان ولسوالی شتل امروزی ولایت پنجشیربوده است.
همچنان پیام های وزارت معارف ، پوهنتون کابل، اکادمی علوم ، مجله  "بانو  که درهالند فعالیت دارد وکانون حکیم ناصرخسروبلخی به مناسب  سمینار گرامیداشت ازچهل وچهارمین سالگرد ارتحال مولانا خال محمد خسته ، توسط نماینده گان آن ارگان ها خوانده شد .
درجریان این سمیناراحمدضیا رفعت استاد پوهنتون کابل زنده گی نامه مولانا خسته را خواند که درآن گفت شده خال محمد متخلص به خسته فرزند ملا رستم درسال 1279 خورشیدی زاده شده و درجوانی درآموزش های علمی ، ادبی و هنری سختکوشی تمام به خرج داداست .
مولانا خسته زمانیکه 21 سال داشت به هندوستان رفت  و ره آورد این سفر آموزش صرف و نحو، دانش های ادبی و خشنویسی ، نوشتن جند اثرادبی و تارخی بود .
او زیبا نویسی خط نسخ و نستعلیق را درهمین سرزمین به پایه اکمال رسانید.
همینگونه آثارمشهورمولاناخسته رمزحیات ، خمستان ، یاد ازرفتگان ، معاصرین سخنور، ضرب المثل ها ی خسته ومنتخب الزمان شرح حالی حضرت ابو المعانی بیدل  میباشد .
مولانا خسته درسال 1352 درعمر73 سالگی وفات کرد.
به همین ترتیب پوهاند محمد حسین یمین استاد پوهنتون کابل  مقاله ای زیرنام " خسته شخصیت دایره المعارفی درگاهنامه کشور" را قرائت کرد.
همچنان حیدری وجودی  درابطه به شخصیت و جایگاه مولانا خسته ، عادله بهرام مشاوررییس جمهوردر امورجامعه مدنی ، درمورد زنده گانی و کارکردها ، آذرخش حافظی  دررابطه به دوره زنده گانی و خاطرات مولانا خسته و میزا محمد میزایی پیرامون این که چگونه باید مولانا خسته را شناخت و شماری دیگر از سخنرانان پیرامون کار کردهای مولانا خسته  به ترتیب صحبت کردند.
محمد یوسف خسته پسر مولانا خال محمد خسته نیز درصحبتی از وزارت اطلاعات وفرهنگ و کسانیکه دربرگزاری این سمینار همکار کرده اند و همچنان اشتراک کننده گان سمینار به قدردانی یاد کرد.
دراخیر این سمینارفاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ کتاب " تذکره نگران "  مولانا خال محمد خسته را  که توسط انتشارات کتب بیهقی به چاپ رسیده بود به پسر مولانا خسته محمد یوسف خسته ، اهدا کرد و خاطرنشان ساخت که مقاله های ارائه شده دراین سمینار درمجمع ای ازطرف وزارت اطلاعات وفرهنگ چاپ خواهد شد. احمدضیا احمدی 

بامیان 2 میزان باختر
محمدطاهر زهیر والی بامیان، در سفر به چین، ضمن دیدار با مقامات ولایت گنسوی آن کشور در دومین نمایشگاه بین المللی فرهنگی راه ابریشم شرکت کرد.
به گزارش آژانس باختر، در این سفر والی بامیان که تعدادی از مسوولان  از مرکز نیز وی را همراهی می کردند از موزیم آثار تاریخی و فرهنگی و موزیم ماستر پلان شهری دون خونگ آن کشور دیدن نمود.
این سفر، بنا به دعوت والی گنسو و  لین دوا منشی حزبی ولایت گنسو کشور چین صورت گرفت و در آن تفاهمنامه دوستی و خواهر خواندگی بین دو ولایت بامیان و گنسو رسماً به امضا رسید.
محمد طاهر زهیر والی بامیان در این دیدار فرصت ها و ظرفیت های موجود در بامیان را تشریح و مشابهت های دو ولایت بامیان و گنسو را بیان داشت.
در این سفر ، والی بامیان و هیات همراه وی از مغاره های مووا گا و نمایشگاه گنجینه های افغانستان در اکادمی حفظ آثار باستانی شهر دون خونگ نیز دیدن کردند.
همچنان والی بامیان در دومین نمایشگاه بین المللی فرهنگی راه ابریشم که نمایندگان یک صد و بیست کشور، شرکت داشتند، سخنرانی نمود.
والی بامیان پس از ختم این سفر، دیروز به کشور جاپان، جهت شرکت در سمپوزیوم بین‌المللی توکیو، سفر نمود. احمد نعیم (دوستی)

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL