04 سرطان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اخبار فشرده آماری تیم‌ها تا پایان روز دهم جام جهانی 2018روسیه

اخبار فشرده آماری تیم‌ها تا پایان روز دهم جام جهانی 2018روسیه

کابل 3سرطان باختر 1- منابع خبری دهمین روز از بیست و...

معین سیاسی و سرپرست وزارت خارجه با سفیر آسترالیا در کابل ملاقات کرد

معین سیاسی و سرپرست وزارت خارجه با سفیر آسترالیا در کابل ملاقات کرد

کابل 3سرطان باختر حکمت خلیل کرزی معین سیاسی و سرپرست وزارت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر 2جوزا
نمایشگاه آثار نقاشی پنج تن از نقاشان معروف کشور زیر نام (هنر افغان: یک سرزمین مناقشه و امید) از طرف مرکز بین المللی هندوستان ( INDIA INTERNATIONAL CENTER) به همکاری سفارت  افغانستان برگزارشد.
به گزارش آژانس باختر، در مراسم افتتاح این نمایشگاه داکتر شیدا محمد ابدالی، ایرمارشال نریش ورما مدیر مرکز بین المللی هند، نقاشان و شایقان هنر از دوکشور افغانستان و هند در کنار ده ها تن از بازدید کننده گان حضور داشتند.
داکتر شیدا محمد ابدالی سفیر کبیر به عنوان سخنران اصلی هنر نقاشی را هنرتجسم و یکی از اجزای اصلی هنر هفت گانه خواند و گفت این نقاش است که قبل از بوجود آمدن خط در دنیا علم مراودات و مناسبات را پایه گذاری کرد. و با اثر بخشی این هنر دنیا بهم وصل و راهای تجارتی بس طویل میان شرق و غرب ،شمال و جنوب دنیا به میان آمد که افغانستان راچهار راه تلاقی تمدن لقب داد و تا امروز در سموچ ها و کتیبه های افغانستان  آثار گرانبهای دو تا سه هزار ساله نقاشان آن عصر به عنوان یادگار کهن برای ما باقی مانده است. که نشان دهنده جایگاه والای این هنر از عصر کهن تا امروز است .
درین نمایشگاه 50 اثر نقاشی شده با نماهای مختلف از نقاشان معروف افغانستان به نمایش گذاشته شده است.نالان

شهرهرات 2 جوزا باختر
معاون اجتماعی ولایت هرات ازبرگزارکننده گان نمایشگاه عکس «آئینۀ فریاد» تمجید نمود.
این نمایشگاه دو روزه به هدف یادبود از شهدای نیروهای امنیتی و خبرنگاران ودر سالن اطلاعات و فرهنگ افتتاح گردید، مونسه حسن زاده معاون امور اجتماعی مقام ولایت ضمن دیدار و فرستادن اتحاف دعا بر روان پاک شهدایِ قهرمان کشور، راه اندازی این نمایشگاه را کار خلاقانه توصیف نمود و از برگزار کنند گان آن تشکر و قدردانی کرد.
معاون ولایت راه اندازی چنین نمایشگاه ها را در یادبود و زنده نگهداشتن ارزش های والای شهدایِ کشور قابل اهمیت خواند.
این نمایشگاه، به هدف گرامیداشت یاد و خاطرات شهدا، از ارزش ها و آرمان‌های والای نیروهای نظامی برگزار گردید.ختم/سیدحبیب

پلخمری2جوزباختر
هفده زن خبرنگار در بغلان پس ازیک دوره آموزش کوتاه مدت سند فراغت به دست آوردند.
نسیم رحیمی مسوول دفتر نی دربغلان به خبر نگار آژانس باختر گفت که هدف از برگزاری این دوره آموزشی بلن بردن ظرفیت های زنان خبر نگاربود وشرکت کنندگان در چهار روز دربخش های اساسات اصول واخلاق خبر نگاری چگونگی تهیه خبر وگزارش آموزش دیدند.
اوگفت که عدم ظرفیت کاری رسانه ها یکی از مشکلات عمده در جامعه خبر نگاری بغلان بود ونی قرار است این بر نامه رادر نه ولایت شمال کشور به همکاری مالی دفتر انکشافی ایالات متحده امریکا راه اندازی کند.
مینه مستعد یک تن از اشتراک کنندگان راه اندازی این بر نامه آموزشی رادر عرصه کاری خود موثر دانست وبا ابراز سپاس ازدفتر نی خواهن راه اندازی بیشتر این برنامه ها گردید.قیوم

کابل اول جوزا / باختر
برای حمایت از دوام فعالیت رسانه‌های همگانی در کشور و با توجه به ضعیف بودن بنیه های مالی رسانه های خصوصی، اخیراً بر اثر سعی و تلاش وزارت اطلاعات و فرهنگ و فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌ها؛ مطابق حکم ریاست جمهوری، جرایم مالیاتی بخشی از رسانه ها معاف شد و طبق هدایت مقام ریاست جمهوری، کمیته ای به ریاست معین عواید گمرکات وزارت مالیه که در ترکیب آن نماینده های وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت مخابرات، اداره اترا، فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌ها و شرکت برق برشنا شامل بودند، برای رسیدگی به وضعیت باقیداری و پرداخت اصل مالیه توسط رسانه ها ایجاد شد.
این کمیته طی جلسات متعدد و بعد از مطالعه و غور همه جانبه، صورت باقیداری رسانه ها از بابت جواز، تخصیص فریکانسی و صرفیه برق را مشخص کرد و برای ایجاد سهولت بیشتر و برخوردار شدن همه رسانه ها از این امتیاز، پیشنهاد جداگانه ای را عنوانی مقام ریاست جمهوری ارائه کرد و در آن خواستار شامل شدن تمام رسانه های مندرج در قانون رسانه های همگانی و مقرره طرز تاسیس مبنی بر بهره مند شدن همه آنها از این امتیاز شد که خوشبختانه از سوی مقام ریاست جمهوری منظور گردید.
در پیشنهاد دومی تمامی رسانه های مندرج در قانون: تلویزیون ها، رادیوها، دارالترجمه ها، انتشاراتی ها و سایر انواع رسانه، شامل معافیت جرایم مالیاتی شدند و پرداخت اصل مالیه به پیشنهاد اعضای کمیسیون و منظوری مقام عالی ریاست جمهوری در اقساط هفت ساله تعیین شد.
مطابق این حکم، به رسانه ها مهلت 3 ماهه داده شده است که با مراجعه به وزارت مالیه، با پرداخت 20 درصد از مجموع مالیات در قسط اول، به تصفیه حساب مالیاتی شان بپردازند و در غیر آن بعد از معیاد تعیین شده، مطابق مفاد این حکم، وزارت اطلاعات و فرهنگ جواز نشراتی آن شمار رسانه هایی که مفاد این حکم را اجرایی نکرده اند را لغو خواهد کرد، اداره اترا به قطع فریکانس آنها خواهد پرداخت و برق آنها نیز توسط شرکت برشنا قطع خواهد شد.
این حکم که در نهم ماه ثور سال جاری صادر شده است، بعد از گذشت 20 روز، بر اساس گزارش وزارت مالیه، هنوز هیچ رسانه ای به منظور تصفیه حساب مالیاتی به آن وزارت مراجعه نکرده است.
به همین منظور جلسه ای به ریاست فاضل سانچارکی؛ معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ و با اشتراک نمایندگان وزارت مالیه، اداره اترا و فدراسیون نهادهای ژورنالیستان  برگزار شد و فیصله شد که برای اطلاع رسانی بیشتر به رسانه ها جهت مراجعه به وزارت مالیه و مستفید شدن از این امتیاز در قید معیاد مشخص شده، هر کدام از نهادها از حیث ارتباط کاری به این امر مبادرت بورزد و وزارت اطلاعات و فرهنگ مسوولیت گرفت تا حکم مقام ریاست جمهوری را در روزنامه های دولتی به چاپ برساند، اطلاعیه ای در این زمینه به نشر برساند، جلسه ای با اشتراک مدیران مالی و اداری رسانه ها، نمایندگان ادارات مسوول و خبرنگاران دایر کند و نیز از طریق آمریت های اطلاعات آژانس باختر در سراسر ولایات این موضوع را ابلاغ کند.
در همین حال معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در پاسخ به سوال خبرنگار آژانس باختر، ضمن این که معافیت جرایم مالیاتی رسانه ها را یک کمک بزرگ به رسانه های کشور خواند از رسانه های اکیداً خواست تا مطابق مفاد حکم ریاست جمهوری که سهولت های زیادی در پرداخت مالیات رسانه ها قایل شده است، با مراجعه به ریاست مالیه دهندگان متوسط وزارت مالیه، به تصفیه حساب باقیداری مالیاتی شان بپردازند.
معین نشرات تاکید کرد که مطابق این حکم، در صورتی که رسانه ها  - با وجود سهولت های زیاد از جمله معافیت جرایم مالیاتی و قسط کردن اصل مالیه در اقساط هفت ساله – حاضر به حسابدهی نشوند، جواز فعالیت شان لغو خواهد شد.
آقای سانچارکی در این زمینه گفت:« با وجودیکه قبلا نیز طی کنفرانس خبری این موضوع را به رسانه ها ابلاغ کردیم و هنوز با گذشت 20 روز از معیاد تعیین شده، رسانه ها حاضر به حسابدهی باقیداری مالیاتی شان نیستند.»
او تصریح کرد که اگر بعد از ابلاغ مجدد موضوع، رسانه ها حاضر به حسابدهی نشوند، با آنها برخورد قانونی خواهد شد.
باقیداری رسانه‌ها از بابت عدم پرداخت اصل مالیه، به بیش از 500 میلیون افغانی می رسد و کمیته موظف شده، برای ایجاد سهولت در پرداخت آن توسط رسانه ها، پرداخت مالیات رسانه ها را در قید هفت سال و به شکل پرداخت قسطی تعیین کرد که گفتنی است این مساله امتیاز خوبی به رسانه های کشور می باشد. نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL