22 قوس 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

چندین جنگ افزار در بلخ به دست آمد

چندین جنگ افزار در بلخ به دست آمد

مزارشریف 21 قوس باختر ریاست امنیت ملی بلخ یک مقدار جنگ...

برنقش رسانه ها در آوردن صلح در بلخ تاکید شد

برنقش رسانه ها در آوردن صلح در بلخ تاکید شد

مزارشریف 21 قوس باختر نشستی زیر نام کنفرانس ملی رسانه...

طرح صلح افغانان محور ملاقات  معین سیاسی وزارت امور خارجه با سفیر هند

طرح صلح افغانان محور ملاقات معین سیاسی وزارت امور خارجه با سفیر هند

کابل باختر 21 قوس ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر/ 4/ قوس
فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز درنشستی با مسوول وهئیت خبرگزاری شینهوا ی چین درکابل ابعاد مختلف همکاری میان رسانه های دولتی افغان و خبرگزاری متذکره  را مورد غور و مداقه قراردادند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دراین نشست معین امورنشرات پیرامون روابط تاریخی و فرهنگی میان دوکشور صحبت کرد وگفت که این روابط درهجده سال اخیر توسعه بیشتر یافته است .
او همچنان گفت که خبرگزاری باختر ، تاریخ طولانی دارد و حدود 80 سال پیش به عنوان خبرگزاری دولتی پایه گذاری شد.
معین امور نشرات همچنان به ضرورت های تخنیکی این نهاد اشاره کرد و گفت که آرشیف عکس باختر باید برقی سازی شود و شینهوا درتجهیزاین نهاد بذل مساعی کند.
سانچارکی همچان گفت که برگزاری دوره های آموزشی مسلکی در چین و افغانستان میتواند دررشد ظرفیت مسلکی کارمندان باختر موثر واقع گردد.
درهمین حال مسوول خبرگزاری شینهوا درکابل بیان داشت که آنچه دراین مذاکرات مطرح شد همه به مرکز خبرگزاری شینهوا انتقال داده میشود و این نهادآماده است با خبرگزاری باختر کمک کند.
خلیل مینوی رییس خبرگزاری باختر با ابراز آمادگی همکاری باخبرگزاری شینهوا اظهار امیدواری کرد تا یک دوره نوین همکاری میان این دو خبرگزاری بزرگ و با سابقه درآینده نزدیک شروع شود.
قرار است درماه آینده هیئتی از خبرگزاری شینهوا به خاطر امضای تفاهمنامه ای همکاری میان باختر و شینهوا به کابل سفر کند، هیئت همچنان از بخش های مختلف خبرگزاری باختر دیدن کرد.ختم/ علم

کابل 4  قوس  باختر
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان با صدور فرمانی پنج عضو کمیسیون دسترسی به اطلاعات را  تعیین نمود.
بر اساس ماده ۲۰ قانون دسترسی به اطلاعات که بر مبنای فرمان تقنینی نافذ گردیده است، کمیتهای به منظور گزینش اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات به ریاست سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ ایجاد گردید .
کمیتۀ گزینش از میان ۱۱۷ تن متقاضیان فهرست ۱۵ تن از واجدین شرایط برای عضویت در کمیسیون دسترسی به اطلاعات را به ریاست جمهوری پیشنهاد نمود.
رئیس جمهوری  از میان فهرست پیشنهاد شده ، عضویت نجیبه مرام ،عین الدین بهادری ، زهرا موسوی ، حمدالله ارباب و فضل الباری بریالی طی فرمانی منظور نمود. نالان

کابل باختر/ 3/ قوس
خانم حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز در دیدار با جاسم الخالد سفیر عربستان سعودی درکابل گفت ، درحفظ میراث های فرهنگی اسلامی مسوولیت مشترک داریم .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دراین دیدار برتوسعه روابط فرهنگی میان دوکشور بربنیاد تفاهم نامه های کاری تاکید کردو مطرح ساخت که زنان افغانستان ظرفیت رهبری را دارند.
درمقابل سفیر عربستان برتقویه و توسعه روابط دوجانبه فرهنگی میان دوکشور تاکید کرد و ابراز آمادگی نمودکه آنکشور میخواهد با رسانه های افغانستان همکاری کند.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ تاکید داشت همکاری ها براساس تفاهم نامه های که امضا میگردد توسعه خواهد یافت.
ختم/ علم

کابل باختر/ 3/ قوس
داکتر کمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز دردیدار با والی پکتیکا گفت که جوانان درمحراق توجه معینیت جوانان قرار دارد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دراین دیدار معین امور جوانان درباره کارکرد های این نهاد درفرصت سازی برای ادامه تحصیلات جوانان وهمکاری با نهادهای که دربخش جوانان کار میکنند و برگزاری کنفرانس های مختلف  درسطح ملی و بین المللی به تفصیل صحبت کرد .
او گفت جوانان دربخش های مختلف سیاسی اجتماعی و اقتصادی درکشور دست آوردهای فراوان دارند.
درمقابل الیاس وحدت والی پکتیکا از تلاش های معینیت جوانان در عرصه های مختلف تمجید کرد. ختم/ نالان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL