22 اسد 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ادارۀ هوانوردی ملکی با سازمان جهانی هواشناسی جلسه کرد

ادارۀ هوانوردی ملکی با سازمان جهانی هواشناسی جلسه کرد

کابل / ۲۲ اسد /باختر نشست ادارۀ هوانوردی ملکی کشورباسازمان جهانی...

دواهای تاریخ گذشته درسرپل آتش زده شد

سرپل/ ۲۲ اسد /باختر سه هزار کیلو گرام دواهای طبی تارخ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

فرهنگی


کابل/ 23 سرطان /باختر
نخستین جلسۀ کمیتۀ تخنیکی  بررسی نامۀ سرگشادۀ ۲۰۴ خبرنگار برگزار شد.
در این جلسه که ریاست آن را لطیف محمود، رییس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت برعهده داشت، نمایندگانی از فدراسیون خبرنگاران، مرکز حمایت از زنان خبرنگار، مرکز خبرنگاران افغانستان، دفتر نی، لوی څارنوالی و وزارت امور داخله، حضور داشتند.
به اساس معلومات دفتررسانه های حکومت به آژانس باختر؛
  در این نشست که در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت- اداره ارتباطات عامه واستراتیژیک ریاست جمهوری برگزار شد، محمود از نمایندگان نهاد های حامی خبرنگاران خواست که فهرست مشخص از خبرنگاران وکارمندان رسانه یی را که جان های شان را از دست داده اند، با مسوولان نهادهای عدلی وقضایی شریک کنند که مطابق به تحقیقات و بررسی های  آن نهاد ها در امر رسیدگی به قضایا، سوء تفاهم ایجاد شده، برطرف شودو نهاد های یاد شده در روشنای اجراات واقدامات رسمی نهاد های عدلی و قضایی قرار گیرند.
در پایان جلسه به اتفاق آرا تصمیم اتخاذ شد، که نهاد های عدلی و قضایی، جهت تکمیل معلومات همکاران رسانه یی معلومات رسمی  در خصوص دوسیه های نسبتی رابار دیگر طی نشستی در هفته آینده شریک کنند.
استاد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور و رییس کمیته مشترک حکومت و رسانه ها، هفته گذشته در جلسه فوق العادۀ این کمیته هدایت داد، که برای بررسی بیشتر و روشن شدن روند اجراات حکومت در امر رسیدگی به قضایای خشونت علیه خبرنگاران، کمیته تخنیکی مشترک متشکل از نمایندگان ادارات ذیربط دولتی، نمایندگان فدراسیون ژورنالیستان و رسانه ها و نیز نماینده مرکز خبرنگاران افغانستان، به رهبری رییس مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت ایجاد شود.
###

كابل/ 23سرطان/ باختر
هیچ نهاد امنیتی و دولتی حق ندارد مانع چرخش آزاد اطلاعات شود ودسترسی به اطلاعات را محدودكنند.
به گزارش آژانس باختر، صدیق الله توحیدی مسوول امور داد خواهی كمیته مصوونیت خبرنگاران درتماس  تیلفونی به خبرنگار آژانس باختر گفت  كه اخیرا برای وزارت امور داخله دستور داده شده است كه با رسانه ها گفت وگو نكنند و اطلاعات لازم را در اختیار خبرنگاران قرارندهند .
وی افزود : هیچ نهاد امنیتی و دولتی حق ندارد مانع چرخش آزاد اطلاعات شود ودسترسی به اطلاعات را محدودكنند.
وی علاوه کرد كه وزارت امور داخله روی طرح  بهبود دسترسی به اطلاعات از ادارات آن  وزارت كار می كند تا تنفیذ طرح مذكور احكام صریح قانون دسترسی به اطلاعات را در نهاد های پولیس به تعلیق  درآورده است.
وی اضافه کرد که این اقدام  كاملا یك امر غیر قانونی بوده است وهیچ طرحی نمی تواند در مغایرت با قوانین  نافذ کشور باشد.
  ختم – نوریه زیوری

شهرهرات/ ۲۳ سرطان/ باختر
نهاد های جامعه مدنی وفرهنگی هرات وانستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان نشستی  پیرامون دادخواهی برای ثبت جهانی هنر میناتوری وخوشنویسی برگزارکرد.
این نشست تحت نام « هنر هرات؛ افتخار افغانستان ومیراث مشترک منطقه » برحفاظت وصیانت از  میراث های فرهنگی به خصوص هنر میناتوری وخوشنویسی درکشور تاکید کرد وآن ها را میراث مشترک فرهنگی کشورهای منطقه خواند.
محمد داوود عرفان مسوول دفتر انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان درهرات معتقداست که  هرات نقش برجسته درمعرفی وانکشاف هنر میناتوری وخوشنویسی دارد واز دولت خواست که نسبت به ثبت ملی وجهانی این میراث هنری اقدام کند.
این درحالی است که قراراست تا پایان تابستان سال جاری، هنرمیناتوری وخوشنویسی ثبت سازمان جهانی یونسکو شود.
عرفان دراین نشست می گوید « ما شاهد بودیم که میراث فرهنگی دوتار سال گذشته به نام میراث فرهنگی کشور ایران در سازمان جهانی یونسکو ثبت شد واین بار قراراست هنر میناتوری وخوشنویسی نیز به نام میراث های فرهنگی کشورهای ترکیه وایران دراین سازمان به ثبت برسد. بنا ما توجه جدی حکومت  را بر دسترسی به میراث های فرهنگی که حق بشری افراد است خواهانیم.»
عرفان بیان داشت که افغانستان به عنوان ملتی که دارای تاریخ و پشینه  فرهنگی بزرگی است  و مسوولان این خطه باید نسبت به ثبت ملی و جهانی میراث های فرهنگی و تمدنی خود اقدام کنند و هنر میناتوری خوشنویسی باید به نام میراث های مشترک منطقه ثبت شود.
در کنار این، عبدالقادر رحیمی رییس کمیسیون حقوق بشر هرات و یکی از فرهنگیان آن ولایت اظهار می‌دارد که محفل امروزی می تواند سرآغازی باشد برای دسترسی به میراث فرهنگی که ازجمله حقوق انسانی است.
رحیمی می افزاید که مردم افغانستان میراث دار این حق است و نیاز است که دولت مردان درچنین شرایطی برحفظ میراث های فرهنگی مردم به خصوص مردم هرات که مهد پرورش آثار فرهنگی زیادی بوده است توجه کنند.
افغانستان مرکز مهمی در آفرینش و پرورش میراث های فرهنگی و تمدن بشری است و میراث های عظیم و مهم فرهنگی وهنری به جا گذاشته است.
اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق ها وسایر اسناد بین المللی حقوق بشرو حق دسترسی به میراث های فرهنگی را به عنوان مصداق از حقوق فرهنگی به رسمیت شناخته است.
سازمان ملل متحد هم این حق را به رسمیت شناخته است ودرسال 1966 کنوانسیون بین المللی حقوق اجتماعی وفرهنگی آن را به تصویب رسانده است.ختم/ابوی

کابل / ۲۲ سرطان /باختر
کمیتۀ قوانین کابینه  به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته، در جلسۀ امروز خود، طرح مقررۀ تنظیم وظایف وزارت اطلاعات و فرهنگ را با حضور سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و اعضای کمیتۀ قوانین، پس از بحث و بررسی لازم مورد تأیید قرار داد.
معاون رئیس جمهور نقش و مکلفیت وزارت اطلاعات و فرهنگ را در صیانت از میراث های فرهنگی و ارزش های ملی، مهم خواند و ابراز امید کرد که با نهایی شدن این مقرره، زمینه مناسب برای فعالیت ها و تلاش های لازم و بنیادی در این وزارت فراهم شود.
مقرره تنظیم وظایف وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور تحکیم حاکمیت قانون، تعیین وظایف ادارات مربوطه وزارت اطلاعات و فرهنگ و بهبود روند استخدام کارکنان و تطبیق اصلاحات اداری، با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت عدلیه به داخل چهار فصل و بیست و سه ماده تهیه و تنظیم شده است.
در خصوص این مقرره در مواردی چون وظایف و صلاحیت های اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ، بخش توریزم، نقش بخش خصوصی، جوانان و رسانه ها، مسئولیت و پاسخگویی، چگونگی مبارزه با خشونت های فرهنگی و خشونت علیه زنان، حفظ ارزش های ملی و فرهنگی، صیانت از میراث های فرهنگی ملموس و غیرملموس و نیز شکلیات و اصطلاحات موجود در متن مقرره، دیدگاه های کارشناسانۀ اعضای جلسه مطرح شد و طرح یاد شده مورد بررسی قرار گرفت.
سرانجام این مقرره مورد تأیید قرار گرفت و فیصله شد که دیدگاه ها و پیشنهاد های اصلاحی اعضای جلسه در متن این مقرره گنجانده شود و طی مراحل شود.
در این جلسه، قانون آرشیف ملی نیز مورد بحث قرار گرفت. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و همچنین رئیس آرشیف ملی در مورد وضعیت فعلی آرشیف ملی از لحاظ امکانات و تجهیزات، نیروی بشری، ضرورت دیجیتالی شدن آرشیف ملی، شناسایی و جمع آوری آثار تاریخی و نسخه های خطی، به جلسه گزارش دادند.
اعضای جلسه کمیته قوانین، راجع به قانون آرشیف ملی نیز بحث و پیشنهاد های لازم  برای غنامند شدن این قانون مطرح کردند. اعضای جلسه پس از بحث و بررسی لازم فیصله کردند که در یک کمیته تخنیکی با اشتراک نمایندگان وزارت اطلاعات و فرهنگ، ریاست آرشیف ملی، وزارت عدلیه و اشتراک شماری از متخصصان دیگر،  این قانون یکبار دیگر مورد تدقیق و بررسی مجدد قرار بگیرد.
در این جلسه همچنین طرح تعدیل مادۀ سوم قانون تنظیم معاش و مصارف رئیس جمهوری و طرح ایزاد فقره سوم در ماده دوم قانون تنظیم معاش مقامات دولتی از جانب وزارت عدلیه در جلسه مطرح شد و مورد تأیید قرار گرفت.
////////

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL