27 عقرب 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

چاریکار / باختر/ 1/ جدی

تعمیرجدید مدرسه ابوبکر صدیق "رض" دیروز درولسوالی سید خیل ولایت پروان افتتاح شد.

 به گفته زلمی شهید رییس معارف پروان به آژانس اطلاعاتی باختر ، تعمیر مذکور به مصرف سه صدو هفتادو پنج هزار دالر امریکایی از کمک مردم کشور جاپان به شکل پخته دریک طبقه اعمار گردیده که دارای هشت صنف درسی ، ذخیره آب و سایر ضروریات میباشد.

 این مدرسه گنجایش ششصد و پنجاه تن شاگرد را در دو وقت دارا میباشد.

 درمراسم افتتاح تعمیر یاد شده عبدالبصیر سالنگی والی پروان از کمک های کشور جاپان اظهار امتنان نموده به خاطر بهبود درکیفیت روند معارف درآن ولایت تاکید نمود.


 

دومین نشست بورد تخنیکی و هماهنگی برنامه ملی جوانان امروز به ریاست تیمورشاه اسحق زی، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ برگزار شد.

به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر، این نشست به منظور ایجاد هماهنگی هرچه بیشتر میان موسسات کمک کننده بین المللی برای جوانان افغانستان تدویر شده بود، معین امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ از نهادهای دست اندرکار برای جوانان افغانستان خواست تا این معینیت را در راه بلند بردن سطح دانش و خودکفایی جوانان کمک نمایند.

اسحق زی کمک های جهانی برای جوانان افغانستان را ارزنده خوانده و خواهان گسترش و تقویه این کمک ها در سطح افغانستان گردید.

در این نشست روی ایجاد و افزایش مراکز آموزشی برای جوانان در سرتاسر کشور میان معینیت امور جوانان و ادارات کمک کننده توافق صورت گرفت.

مسوولان نهادهای همکار دراین نشست وعده سپردند تا کمک های شان را درتفاهم با معینیت جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ و با در نظرداشت نیازمندی های مبرم جوانان انجام دهند.

معین امور جوانان برنامه های این اداره را در بخش آموزش سواد آموزی، کمپیوتر، زبان انگلیسی و حرفه را به مسوولان نهادهای اشتراک کننده ارایه نمود.

اشتراک کننده گان طرح معینیت امور جوانان را در زمینه ایجاد ویب سایت انترنیتی و فیس بوک تایید و به خاطر تحقق آن وعدهءهمکاری داند.

ثبت نام فارغان صنوف چهاردهم علوم دینی ، تخنیکی و مسلکی ، به خاطر شمول در امتحان اختصاصی از تاریخ سوم ماه جدی آغاز میگردد و الی 30 جدی سالروان ادامه می یابد.

بناً به اطلاع داوطلبان رسانیده میشود که فورمه های ثبت نام را جهت طی مراحل قانونی از مدیریت عمومی محصلان پوهنتون کابل اخذ نمایند.


 

کابل 29 قوس باختر

دکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ امروز در محفلی دریافت جایزه شجاعت و محو خشونت را به خانم  انار کلی هنریار تبریک گفت.

خانم انار کلی هنریار از جمله فعالان حقوق بشر در کشور است و جایزه سال 2011 یونسکو مدنجیت سنگهه رابرای اولین بار درتاریخ کشور  به دست آورده است.

به گزارش خبر نگار آژانس اطلاعاتی باختر در محفلی که به این مناسبت ازطرف وزرات اطلاعات و فرهنگ برگزار شده بود، دکتور سید مخدوم رهین صحبت کرده این پیروزی را به خانم هنریار تبریک گفت و افزود: ما باید با همه انواع خشونت از جمله خشونت علیه زن پیکار کنیم.

دکتوررهین درین صحبت مختصر هرنوع خشونت را محکوم کرده، این  پیروزی هنریاررابرای همه هموطنان به شمول هموطنان  سکهه و هندو تبریک گفت و همچنان از شخصیت مدنجیت سنگهه سفیر حسن نیت یونسکو که خدمات انسانی او در خدمت ملت های جنوب آسیا ستایش برانگیز است یاد اوری کرده، اقدامات وی را در رشد و گسترش فرهنگ جنوب آسیا از اهمیت بسیار برخوردار دانست.

 درین محفل پیام مشرانو جرگه توسط عمراخان مسعودی رئیس بنیاد  جنوب آسیا - بخش افغانستان خوانده شد.

 بعداً" خانم انارکلی صحبت کرده از وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر برگزاری چنین محفل قدردانی کرده گفت که این  جایزه مربوط هنریار نمی شود بل افتخار آن به تمام ملت افغانستان میرسد.