01 میزان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل ۴ سنبله باختر
نمایشگاه آثارنقاشی کودکان ناشنوا امروز توسط پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ در نگارستان ملی افتتاح شد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر، دراین نمایشگاه چهل اثر نقاشی شده کودکان ناشنوا به نمایش گذاشته شده است.
این نمایشگاه ازطرف نهاد حمایت از کودکان استثنایی به همکاری وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارشده است.
پوهاند باوری درمراسم افتتاح این نمایشگاه صحبت کرد وگفت که حمایت و تشویق هنرمندان از وظایف  وزارت اطلاعات و فرهنگ است.
او از کودکان هنرآفرین خواست که مشکلات شان را با وزارت اطلاعات وفرهنگ درمیان گذارند تا حد توان به آن رسیدگی شود.
درهمین حال عالیه یوسفی معاون نهاد حمایت از کودکان استثنایی، درمورد نمایشگاه و کارکرد های این نهاد به تفصیل صحبت کرد.ختم/علم

کابل باختر4 سنبله
به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز جلسه کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه یی برگزارشد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین جلسه دررابطه به 5 مورد شکایات و تخلفات رسانه یی که ازسوی شماری از نهاد های دولتی و خصوصی به کمیسیون ارسال شده بود، بحث صورت گرفت .
همچنان اعضای کمیسیون پس از بحث و بررسی، دررابطه به هرمورد شکایات، مطابق به صلاحیت های کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانه یی، فیصله های لازم کردند.  احمدضیا احمدی

کابل باختر/ ۴/ سنبله
با اندوه فراوان خبرمرگ محمداکبرایازی یکتن از پیش کسوتان عرصه اطلاع رسانی درافغانستان را دریافت کردیم .
شادروان اکبر ایازی سالهای زیاد عمررادرامر اطلاع رسانی و روشنگری دررسانه های ملی و بین المللی وقف کرد و با پشت کارو خلاقیتی که داشت به عنوان مسوول بخش آسیای جنوبی ومرکزی صدای امریکا ایفای وظیفه کرد.
او در دیار غربت باجهان فانی وداع کرد ٬مرگ او ضایعه است .
رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده ، دوستان ، اقارب و خانواده بزرگ مطبوعات کشور ابراز می کند واز بارگاه ایزدمتعال به متوفا جنت فردوس استدعا دارد. ختم/ نالان ...ک..م

کابل باختر4 سنبله
پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ دیروزسند لقب استادی را به شریف غزل آوازخوان خوب کشور، داد .
به گزارش آژانس باختر: درمحفلی  که با حضور شماری ازمسوولان بلند رتبه دولتی و روسای وزارت اطلاعات وفرهنگ و شخصیت های فرهنگی، درمرکز اطلاعات و رسانه های حکومت برگزارشد، پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ، دررابطه به صدماتی که در حوادث گذشته به بخش های مختلف فرهنگی، به ویژه به هنر موسیقی رسیده است،  صحبت کرد و ازکسانی که درزنده نگهداشتن هنر موسیقی اصیل کشور تلاش کرده اند ستایش کرد.
پوهاند باوری استاد سرآهنگ سرتاج موسیقی کشور را یکی از افتخارات بزرگ موسیقی کلاسیک افغانستان و منطقه دانست و گفت که شریف غزل ازجمله شاگردان و پیروان استاد سرآهنگ و ازسرمایه های موسیقی کلاسیک کشوراست.
بعد وحید عمر، رییس اداره ارتباطات عامه واستراتیژیک ریاست جمهوری، با تشکراز وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطر اعطای لقب استادی به شریف غزل،  وی را از سرمایه های بزرگ موسیقی کلاسیک در افغانستان دانست.
عمر گفت که  درحدود 150 سال قبل موسیقی کلاسیک درافغانستان آمد و استاد سراهنگ ، موسیقی کلاسیک را به اوجش رسانید و شریف غزل، با پیروی از سبک استاد سرآهنگ سرتاج موسیقی ، یاد وخاطره آن کوه موسیقی را زنده نگه داشته است.
شریف غزل نیز درصحبتی از وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطر اعطای لقب استادی به وی ، قدردانی وتشکر کرد.
سپس لقب استادی توسط پوهاند باوری به شریف غزل آوازخوان محبوب موسیقی کلاسیک کشور، داده شد.
دراخیراین محفل استاد شریف غزل پارچه های موسیقی کلاسیک و غزل برای حاضران اجرا کرد. احمدضیا احمدی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL