05 حوت 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

طالبان درلوگر یک معلم مکتب را ربودند

طالبان درلوگر یک معلم مکتب را ربودند

شهرپل علم 5 حوت باختر طالبان مسلح درولایت لوگر یک معلم...

چهل وهفت دهشت افگن کشته شد

چهل وهفت دهشت افگن کشته شد

کابل باختر 5 حوت درنتیجه عملیات مشترک نیروهای امنیتی دیروز درشماری...

سومین جلسه به منظور بحث روی آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات دایر گردید

سومین جلسه به منظور بحث روی آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات دایر گردید

کابل باختر 5 حوت سومین جلسه به منظور بحث روی آمادگی‌ها...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر7 دلو
به اشتراک احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب، جشنواره علمی بین المللی پیشگام 2016 ، امروز از سوی تلویزیون خصوصی پیشگام در ادیتوریم پوهنتون کابل برگزار گردید .
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: درمحلفی که به مناسب این جشنوار برگزارشده بود، احمد ضیا مسعود نماینده فوق العاده رییس جمهور در امور اصلاحات و حکومتداری خوب صحبت نموده در کنار آن که از برگزار کنندگان این جشنواره به قدردانی یاد کرد خاطرنشان ساخت که ما درشرایطی زندگی میکنیم که نیازاست که چطورفرهنگ را مردمی بسازیم درگام نخست باید ساحه فرهنگی مشخص گردد و بعد باید به طرف پیشرفت و انکشاف برویم .
وی افزود که هرپیشرفت و ترقی که فاقد فرهنگ باشد به جای نخواهد رسید، باید شرایط را به گونۀ مساعد بسازیم که مردم بتوانند مشارکت وسیع داشته باشند تا ازطریق فرهنگ موقعیت خود را تثبیت سازیم .
نماینده فوق العاده رییس جمهور گفت که هر تغییرو تحول سیاست فرهنگی که ریشه دریک جامعه نداشته باشد، آن بیگانه است .
همینگونه دراین محفل داکترکمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه اهمیت علم صحبت نموده و از کارکرد های علمی و فرهنگی نویسنده گان و فرهنگیان کشور به قدردانی یاد کرد.
وی گفت که از نظرعقیده اسلامی، آموختن علم بر همگان فرض میباشد و وزارت اطلاعات وفرهنگ از نویسنده گان که کتاب های ارزشمند نوشته اند،  تمجید وحمایت میکند. 
وی تاکید کرد که این وزارت با نویسنده گان که کتاب های ارزشمند علمی نوشته اند اما توان چاپ آن را ندارند، همکاری مینماید وهمچنان ازکارکرد های شایسته آنان با برگزاری محافل تقدیر به عمل میاورد.
متعاقباً عبدالقدیر میرزایی رییس تلویزیون خصوصی پیشگام خاطرنشان ساخت که این جشنواره به هدف نهادینه سازی فرهنگ پژوهش و پاسداری از نویسنده گانی برگزار شده است که در هر شرایطی دست از نوشتن برنداشتند .
وی افزود که دراین جشنواره از نویسنده گان ، نو آوران و مخترعان عرصه های علمی افغانستان ، با اهدای تندیس تقدیر می نماییم .
دراین عبدالغفورلیوال سرپرست وزارت اقوام، قبایل و امورسرحدات، شماری از معینان و روسای وزارتخانه ها، شاعران، نویسنده گان، دانشمندان و فرهنگیان کشور اشتراک کرده بودند.

کابل باختر 6 دلو
نشستی به هدف آگاهی دهی حق دسترسی به اطلاعات امروز در پوهنتون کاروان برگزار شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، دراین نشست که شماری از مسوولان رسانه ها ، اعضای کمیسیون حق دسترسی به اطلاعات ومحصلان پوهنتون ها شرکت کرده بودند ، سیداکرم فضلی رئیس کمیسیون نظارت بر حق دسترسی به اطلاعات گفت که مطابق به قانون حق دسترسی به اطلاعات هر شهروندحق دارد که از ادارات دولتی معلومات اخذ نماید و ادارات دولتی نیز مکلف میباشند تا معلومات را در اختیار شهروندان قرار دهند .
فضلی آگاهی عامه  از این قانون را بهترین شیوه برای تطبیق این قانون دانست .
دراین نشست نجیبه مرام رئیس نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ به نمایندگی از آن وزارت صحبت کرد و افزود که هدف این نشست آگاهی عامه از قانون حق دسترسی به ا طلاعات  می باشد.
وی افزود که وزارت اطلاعات  وفرهنگ تمام مسوولیت های اجرائیوی این کمیسیون را برعهده دارد .
به گفته نجیبه مرام قانون حق دسترسی به اطلاعات دوسال پیش از طرف رئیس جمهوری اسلامی افغانستان توشیح شد که این کمیسیون سیزده عضو دارد و اعضای آن دو نفر خبرنگار ، دو نفر از جامعه مدنی ، نماینده وزارت های اطلاعات وفرهنگ ، مخابرات ، امور خارجه ونماینده های   کمیسیون حقوق بشر ، احزاب سیاسی ، اتاق های تجارت ، وکلای مدافع ، ریاست عمومی امنیت ملی ونماینده حقوق دانان می باشند که مطابق این قانون اعضای آن هر پانزده روز به برگزاری جلسات می  پردازند.     

چاریکار باختر 6 دلو
به گزارش خبر نگار آژانس اطلاعاتی باختر : این نشست که در مقر ریاست اطلاعات و فرهنگ پروان به اشتراک عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ پروان ،رحیم الله سمندر رئیس وحجت الله مجددی معاون انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان ، اصحاب رسانه ها و خبر نگاران دایر گردیده بود عبدالغفار روفی به حیث رئیس ، پرویز امین زاده بصفت معاون ، هارون نور بحیث منشی ، و تمیم احمد عثمانی بحیث مسئول کمیته دفاع و همچنان بانو وحیده شهکار مسئول کمیته جندر انجمن ژورنالیستان آزاد پروان طي انتخابات سري و ازاد انتخاب گردیدند.
همچنان آقای سمندر رئیس انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان از هماهنگی میان خبر نگاران آزاد و اداره اطلاعات و فرهنگ سپاسگزاري نموده گفت : این چهارمین دور برگزاری انتخاب هیئات اجرائی انجمن ژورنالیستان آزاد در پروان بوده که با یک هماهنگی و تشریک مساعی خبرنگاران انجام میشود.
سمندر رئیس انجمن ژورنالیستان  مسئولیت های انجمن را در دفاع از حقوق خبرنگاران، رسیده گی به چالش های خبرنگاران، ظرفیت سازی خبرنگاران و تقویت و سهولت های کاری خبرنگاران با اهمیت دانسته از همکاری دفتر مرکزی انجمن ژورنالیستان آزاد افغانستان اطمینان داد. در اخیر هیئات رهبری انجمن ژورنالیستان آزاد ولایت پروان تعهد سپردند که از حقوق خبرنگاران و ژورنالیستان در ولایت پروان در همکاری با سایر نهاد های حامی خبرنگاران دفاع خواهند نمود.ختم / ناجیه

کابل باختر6 دلو
داکترکمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز دردیدار با مسوول انجمن هنری خوست ، مشکلات و خواسته های آن انجمن را شنید.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین دیدار گل رووف شوقی مسوول انجمن هنرمندان ولایت خوست،  شماری از مشکلات فرا راه کار هنرمندان موسیقی آن ولایت را بیان کرده و خواهان فراهم ساختن زمینه ها رشد و توجه وزارت اطلاعات وفرهنگ به هنرموسیقی بخصوص آوازخوانان محلی درآن ولایت شد .
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درکنارآن که نقش هنرمندان بخش های مختلف بخصوص آوازخوانان را ارزشمند دانست ، ازهنرمندان کشور به قدردانی یاد کرد که درزنده نگهداشتن موسیقی محلی کشور تلاش های فراوان کرده اند .
وی همچنان ازتوجه وزارت اطلاعات وفرهنگ به هنرمندان کشوربه خصوص هنرمندان موسیقی محلی نیزاطمینان داد.
وی گفت ، وزارت اطلاعات و فرهنگ پلان دارد تا در احیای مجدد موسیقی محلی و سابقه تلاش به خرج دهد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL