28 میزان 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اعلامیه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان در پیوند به راکت پراکنی های اردوی پاکستان در امتداد خط فرضی دیورند

کابل/ ۲۸میزان/ باختر وزارت امور خارجهٔ جمهوری اسلامی افغانستان راکت‌پراکنی‌ها...

معاون صدراعظم و وزیر سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان فردا وارد کابل مي شود

معاون صدراعظم و وزیر سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ازبکستان فردا وارد کابل مي شود

کابل/ ۲۸میزان/ باختر قرار است فردا سردار اوکتامویچ امورزاکوف معاون صدراعظم...

تبصره

تبصره

کابل/ ۲۸ میزان/ باختر افراط گرایی به یک پدیدۀ جهان شمول...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

فرهنگی

پروسه اصلاحات اداری دروزارت اطلاعات و فرهنگ ادامه دارد .

خلیل مینوی رییس کمیسیون پروسه اصلاحات اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ ضمن بیان مطلب فوق خاطر نشان ساخت، پروسه تطبیق سیستم جدید رتب و معاشات که از دهه اول ماه میزان آغاز گردیده تاکنون از 350 تن ازکارکنان این وزارت امتحان اخذ گردیده و شامل سیستم جدید رتب و معاشات شده اند.

همچنان روح الامین حبیبی رییس منابع بشری این وزارت به آژانس اطلاعاتی باختر گفت، نود بست اداری این وزارت به اعلان رفته که 621 نفر خویش را دراین بستها از داخل و خارج وزارت کاندید نموده اندکه در هفته آینده از ایشان امتحان رقابتی اخذ خواهد گردید.

به گفته آنان، لیاقت،  استعداد ، تجربه کاری و تحصیل ملاک انتخاب کارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ میباشد.

جامعه ای که به قلعه های شامخ سعادت وخوشبختی رسیده اندازفیض علم ودانش  ونیروی پرتوان جوانان آن بوده است این مطلب را داکترسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ درجلسه امروزپارلمان آموزشی جوانان به ریاست عزیزالرحمن طیب رئیس پارلمان آموزشی درتالارجلسات عمومی مشرانوجرگه بیان داشت.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس اطلاعاتی باختر، درابتد وزیراطلاعات وفرهنگ ازابتکارداکترزلمی زابلی رئیس کمیسیون سمع شکایت مجلس سنا  درتمویل پارلمان آموزشی  جوانان قدردانی نموده گفت، جوانانیکه امروز باپارلمان آشنایی حاصل میکنندفردامیتوانندنماینده گان منتخب ومؤفق مردم درزیرسقف خانه ملت راه یابند و بایدبه این فکرباشند که  چگونه برای مردم وجامعه خویش درقرن حاضرمصدرخدمت واقع شوند. همچنان دوکتور رهین خطاب به جوانان درجهت کسب علم گفت هیچ کتابی به مانندقرآن عظیم الشان درباره علم وتفکرتمرکزنکرده است ورسیدن به قلعه های شامخ سعادت وخوشبختی ازفیض علم ودانش ونیروی پرتوان جوانان میباشد.
   سپس درجلسه یک سلسله پرسشهای ازسوی وکلای جوان پیرامون تهاجم فرهنگی ،کم رنگ بودن برنامه های آموزشی دررسانه ها،مشکلات بیکاری ،نشرسریال های مبتذل ازسوی بعضی رسانه های تصویری ،بی نتیجه ماندن شماری ازجوانان درامتحان کانکور،مبارزه علیه مواد مخدر، کنترول لوایح شهر، تولید فلم های داخلی، نگهداری آثارتاریخی بخصوص مس عینک، جلوگیری ازتوهین بزرگان دربرخی رسانه ها وبسا مسایل دیگر ازداکتررهین وزیراطلاعات وفرهنگ وتیمورشاه اسحق زی معین امورجوانان آنوزارت مطرح گردید.
درمقابل مسوولین متذکره ضمن ارایه توضیحاتی گفتند آنعده ازجوانانیکه درامتحانات کانکوربی نتیجه مانده اند باموسسات تحصیلات عالی خصوصی درمرکزولایات کشور تفاهمات صورت گرفته است که تاحال درحدود 35هزارآنان باتخفیف مناسب جذب گردیده واین روند با سایرموسسات تحصیلی خصوصی ادامه دارد وافزودند به منظورخدمات بیشتر (16)مراکزجوانان درولایات وشورای عالی جوانان درسطح کشورایجاد گردیده است که  موضوع بیکاری وتحصیل دراولویت کاری آنوزارت قراردارد.
همچنان دوکتور رهین پیرامون نشرات رسانه یی درکشورروشنی انداخته گفت نشرات شماری ازتلویزیونها باوجود کمی وکاستی نسبت با  سایرکشورهای اسلامی مانند ترکیه، پاکستان، مراکش وبنگله دیش درموقعیت خوبی قراردارد وی  اظهارامیدواری نمود که رسانه ها با درنظرداشت حفظ ارزشهای اسلامی وملی برنامه های آموزنده را به دست نشربسپارند واظهارآماده گی نمودند که به همکاری موسسات کمک کننده تاریخچه پارلمان آموزشی را چاپ خواهند نمود.
   همچنان درجلسه سناتورداکترزلمی زابلی تمویل کننده پارلمان آموزشی ضمن انتقادی ازبرخی کم کاری ها وضعف درامورکاری کمیسیونها پارلمان آموزشی جوانان، از25 نوامبرروز بین المللی منع خشونت علیه زنان یاد آوری نموده گفت درجلوگیری ازخشونت همه باشنده گان بخصوص جوانان مسوولیت داشته وباید با خشونت مبارزه جدی صورت گیرد ومن به نماینده گی ازشورای ملی بخصوص اتاق مشرانوجرگه  به عموم زنان ومادران  گرامی اطمینان می دهم که درتصویب قوانین درزمینه رفع خشونت علیه زنان با درنظرداشت دساتیردین مبین اسلام تلاش خواهیم کرد. وی ازاعضای پارلمان آموزشی جوانان خواست تا با این پدیده درجلسات عمومی وکمیسیونهای خویش دقت بیشترنمایند.
دراخیرجلسه کمیسیونهای تحصیلات عالی، ورزش وتربیت بدنی، روابط بین المللی، اقتصاد، امورزنان، مبارزه با مواد مخدر، امربالمعروف ونهی عن المنکر، ثبات وامنیت، اقوام وقبایل، محیط زیست وجوانان گزارشهای کاری شانرا ارایه نمودند که ازآنجمله تلاش وکارکرد کمیسیون محیط زیست وجوانان به ریاست یوسف بارکزی مورد تحسین اعضای جلسه قرارگرفت.
 

دوکتور سید مخدوم رهین وزیراطلاعات و فرهنگ امروز با آمرین ونماینده گان جوانان برخی ازولایات کشور دیدار نمود.

به گزارش خبر نگار آژانس اطلاعاتی باختر، شماری از آمرین معینیت امور جوانان در ولایات و نماینده گان جوانان برخی از ولایات کشور که غرض اشتراک در برنامه های آموزشی معینیت امور جوانان به کابل آمده اند، امروز با وزیر اطلاعات و فرهنگ دیدار نمودند.

دراین دیدار دوکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ  از سهمگیری جوانان در برنامه های آموزشی اظهار خوشنودی نموده ابرازداشت که این برنامه ها زمینه های آشنایی و تبادل تجارب را نیز درپی دارد.

وزیراطلاعات وفرهنگ نقش وسهمگیری با مسوولیت جوانان را در جامعه موثروارزشمند دانست.

د راین دیدار سمیع الله وفا ونورآقا حواک به نماینده گی از سایرین در رابطه به ساختار های تشکیلاتی، حضور جوانان در مسایل ملی ، مشکلات بودجوی و یک سلسله مشکلات محلی جوانان،پیشنهادات و نظریات شانرا مطرح نموده وخواهان همکاری وزارت اطلاعات  و فرهنگ شدند.

دوکتور رهین به خاطر رسیده گی به مشکلات جوانان مذکور در حد امکان وعده همکاری داد.

در این  دیدار جلال نورانی مشاور ، تمیورشاه اسحق زی معین امور جوانان ، محمد ظاهر حسن رئیس عمومی مالی و اداری وزارت اطلاعات وفرهنگ حضورداشتند.

پیام تبریکیه مشرانو جرگه به محمد صدیق افغان به نسبت احراز جایگاه ریاضی دان نخست جهان مشرانوجرگه شورای ملی اطلاع حاصل نمودکه محمد صدیق افغان رئیس مرکزتحقیقات ریاضی فلسفی در سال روان  شامل فهرست 2012نفری ریاضی دانان جهان شده و وی به عنوان ریاضی دان اول جهان قرارگرفته است.مشرانو جرگه شورای ملی این مقام را به محمدصدیق افغان تبریک گفته و  موفقیت های مزید شان راازبارگاه ایزدمتعال استدعامیدارد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL