30 سنبله 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

گرامی داشت ازدهم عاشورا سالروز شهادت امام حسین ویارانش در افغانستان

گرامی داشت ازدهم عاشورا سالروز شهادت امام حسین ویارانش در افغانستان

کابل 29 سنبله باختر ازدهم عاشورا سالروز شهادت امام حسین نواسه...

بازداشت سه تن به اتهام جعل ، تذویر وترویج اسعارجعلی درهرات

بازداشت سه تن به اتهام جعل ، تذویر وترویج اسعارجعلی درهرات

شهرهرات 29 سنبله باختر سه تن به اتهام جعل، تذویر و...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر/ 25/ اسد
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ برموثریت کار درآن وزارت تاکید داشته ، و خواستار آوردن اصلاحات وایجاد ظرفیت های بیشتر دروزارت اطلاعات وفرهنگ شد.
به گزارش آژانس باختر ، حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ که امروز دریک نشست کاری با معینیان و روسای آن وزارت سخن میگفت اظهار داشت ، کار وزارت اطلاعات وفرهنگ درگذشته با چالش ها ومشکلات مواجه بوده است و دید انتقادی نسبت به آن وجوددارد با آن هم این وزارت کارهای زیادی را انجام داده است.
او گفت که هدف از نشست امروز چگونگی موثریت ومسوولیت کار دروزارت اطلاعات وفرهنگ است.
این گفته ها درحالی بیان میشودکه اخیراً یک هیئت از کارشناسان کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی یک بررسی پانزده روزه را ازوزارت اطلاعات وفرهنگ انجام دادند. درگزارش ارائه شده این هیئت به نکات دروزارت اطلاعات و فرهنگ، چون آوردن اصلاحات کوتاه مدت ، میان مدت ودراز مدت ، چگونگی مصارف بودجه انکشافی و عادی چگونگی میکانیزم نظارت برتطبیق استراتیژی ، مسایل تشکیلاتی تغییرات بست ها مشکلات اتشه های فرهنگی اشاره شده و کاستی های در این وزارت بیان شده است.
دربخشی از این گزارش که ازسوی دلاور نذیر زوی مشاور حقوقی وزارت اطلاعات وفرهنگ توضیحات داده شد، آمده است با آنکه در وزارت اطلاعات و فرهنگ حدود 200 بست خالی وجود دارد مگر استخدام افراد به اساس قرارداد صورت گرفته است.
خانم حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ یاد آورشد که وزارت اطلاعات وفرهنگ طرح بازنگری وظایف آن وزارت را روی دست دارد ومسوولان باید بررسی های خود را دراین خصوص با چهار هدف دنبال نمایند که درآن شناسایی نقاط قوت ، نقاط ضعف ، فرصت ها و چالش های معیار است .
خانم صافی یاد آورشد که ما باید راهبرد کاری وزارت اطلاعات وفرهنگ را به اساس نیازمندی عیار سازیم نه به اساس ذوق وسلیقه .
او تاکید کرد که بازنگری وظایف وزارت اطلاعات وفرهنگ یک امر ضروری است مگر این بازنگری نمیتواند وظایف کارمندان این وزارت و مسایل تشکیلاتی آن را متاثر سازد.
بعداً روسای ادارات مرکزی وزارت اطلاعات و فرهنگ با تشکیل دسته های کاری که از سوی معینان بخش های مربوط رهبری می شد روی گزارش ارائه شده، به بحث پرداخته ، دیدگاه شان غرض بهبود امور شریک ساختند.
ختم/ عبدالخالق

کابل 24 اسد باختر
نهاد افغان ادبی بهیر امروز پوهاند دکتور عبدالقیوم قویم فرهیخته مرد زبان و ادبیات کشور را تقدیر کرد.
پوهاند دکتور قویم پنجاه سال در دیپارتمنت دری دانشکده ادبیات دانشگاه کابل به تدریس در سطح لیسانس و ماستری پرداخت و د رکنار آن صد ها مقاله تحقیقی نوشت .
او 25 عنوان کتاب د ربخش  ادبیات کلاسیک و ادبیات معاصر دری نظریه شعر، نقد ادبی، فنون ادبی، فولکور شناسی و ادبیات فولکوری، ا صول نویسنده گی، شعر چیست، ادبیات تطبیقی ، شعر عرفانی و ... نوشته است.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، در محفل که به این مناسبت برگزار شد، نجیب الله منلی مسوول نهاد افغان ادبی بهیر  تقدیر از کار و فعالیت ادبی و فرهنگی فرهیخته مرد زبان و ادبیات کشور گفت : پوهاند قویم جایگاه خود را در جامعه دارد و نمی شود با برگزاری چنین محافل حق او را  ادا کرد.
سپس سید اکرام الدین ایثاریان، استاد دانشکده ادبیات دانشگاه کابل  زندگی نامه پوهاند قویم را خواند.
پوهاند قویم درسال 1315 خورشیدی د رولایت تخار زاده شد و تحصیلات خود را در کشور های ایران، انگلستان، المان و تاجکستان به پایان رساند و در بست های مختلف کار کرده است. جاوید

کابل باختر24 اسد
با قرائت پیام محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان ، امروز سمینارعلمی زیرنام " مس عینک درپرتو کاوش های باستانشناسی و حفاظت ، ترمیم و چالش های فرا راه آبده های تاریخی کشور" ، آغازیافت.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: این سمینارازطرف ریاست های باستانشناسی و حفظ و ترمیم آبدات تاریخی وزارت اطلاعات وفرهنگ ، به مناسب هفته فرهنگی کابل به اشتراک معینان و روسای این وزارت  ، شماری از استادان پوهنتون کابل ، اعضای اکادمی علوم و شخصیت های علمی و فرهنگی برگزار شد.
درآغازاین سمینارپیام  محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان توسط داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات فرهنگ خوانده شد که درقسمت آن گفته شده که میراث های فرهنگی ملموس و غیرملموس هویت مردم است و مردم کشورهای جاویدان و زنده دانسته میشوند که از ارزش ها و میراث های فرهنگی شان پاسداری کرده اند.
درپیام اضافه شده است که بدون اسناد تاریخی ومیراث های فرهنگی شناخت هویت ملی کشورها ناممکن است  واز وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطربرگزاری این سمینارابراز امتنان شده است .
پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به کار سمینارمعلومات داد و گفت که  دربخش اول این سمیناردررابطه فعالیت ها و کارکرد ها درزمینه ترمیم و بازسازی آبده های تاریخی معلومات ارائه میشود و دربخش دوم،  درکنار ارائه معلومات ازکارکرد های ریاست باستانشناسی درمس عینک ، دستاورد ها و چالش ها وهمچنان پلان مدیریتی ساحه باستانی مس عینک نیزارائه میشود.
پوهاند باوری ازاشتراک کننده گان خواست که با توجه به دستاورد ها و چالش ها فرا راه کار ساحه باستانی مس عینک ، راه کارهای مناسب را  برای رفع چالش های موجود ارائه کنند.
متقاقبآ  پیام اکادمی علوم به مناسبت این سمینارتوسط سرمحقق عبدالجبارعابد قرائت شد.
همینگونه مجلس علمی سمینارپس از انتخاب محمدفهیم رحیمی به حیث رییس ، دیپلوم مهندس عبدالاحد عباسی به حیث معاون و حمید الله احدزی به حیث منشی به کار آغازکرد .
دراین مجلس  شماری از محققان ، متخصصان باستانشناسی و دانشمندان مقاله های شان را که درزمینه های مختلف کارباستانشناسی و آبدات تاریخی نوشته بودند قرائت کردند.
همچنان انجنیر محمد آقا ازریاست باستانشناسی ، انجنیر حبیب نوری رییس موسسه آچکو، انجنیرجاوید نماینده موسسه " هابو " انجنیرعبدالظاهرصمدی ازشرکت ساختمانی عزیزنعیم ، داود صادق ازبنیاد فرهنگی آغا خان  دررابطه به کارکرد ها ، دستاورد ها و فعالیت های شان درراستای ترمیم و بازسازی و حفاظت آبدات تاریخی و آثارفرهنگی معلومات دادند.
به همین ترتیب دربخش دوم سمینارنورآغا نوری رییس باستانشناسی دررابطه به فعالیت ها ، دستاورد ها و چالش های فرا راه کار آن اداره معلومات داد و  پلان مدیریتی ساحه باستانی مس عینک را توضیح کرد .
وی گفت که این پلان دارای چهارمرحله میباشد : آماده ساختن پلان مدیریتی که تکمیل گردیده است ، آغاز روند مشورت با متخصصین ، جامعه مدنی ، مردم محل و اداره های ذیدخل ، تطبیق آن درساحه سروی ، حفریات ، اسناد سازی ، ارزیابی و تدوین پرو ژه آزمایشی و همچنان نظارت میباشد. 
بعدآ نماینده گان اکادمی علوم ، وزارت معادن وپترولیم ، یونسکو و شورای مردم مس عینک نیز دررابطه به پلان مدیریتی ساحه باستانی مس عینک نظریات ، پیشنهاد ها ، طرح ها و خواسته های شان را شریک ساختند.
دراخیرپوهاند باوری درصحبتی کارسمینار را مثبت و ارزشمند ارزیابی کرد . احمدضیا احمدی

کابل باختر/ 24/ اسد
دهمین جشنواره بین المللی فلم های افغانی زیرنام هویت درهفته جاری درشهر استکهلم سویدن برگزار شد.
به گزارش آژانس باختر ، دراین جشنواره 26 فلم کوتاه داستانی و مستند از ده کشور جهان به نمایش گذاشته شد.
این جشنواره که دردوبخش ادامه یافت دربخش نخست حسین دانش مسوول جشنواره دررابطه به نحوه نمایش فلم های  تازه جشنواره و فلم های که از تمام دنیای د رمحور افغانستان ساخته شده صحبت کرد واضافه نمودکه سال آینده نام این جشنواره به جشنواره جهانی رومی تغییر نام داده خواهد شد و بربخش های این جشنواره افزود هم میشود.
داکتر اسدبدیع شاعر و نویسنده مطرح کشور گرداننده این دور جشنواره فلم افغانستان بود.
باید گفت که درپایان هر روز جشنواره آواز خوان های جوان و صاحب سبک افغانی کنسرت های اجرا نمودند .
داکتر همایون مروت مسوول جشنواره این جشنواره را بررسی نموده گفت که برگزاری این جشنواره افتخاریست برای سینمای افغانستان .
وی افزود که داوران این دوره ای  جشنواره به هیچ فلمی دربخش فلم های بلند سینمایی جایزه ای نداده اند اما تندیس بلورین ولوح تقدیر دربخش فلم های کوتاه داستانی و مستند به فلم مصطفی به کارگردانی علی رضا تیموری و فلم کوتاه مادر مجرد به کارگردانی عاقله فرهمند و فلم معدن چیان کوچک به کارگردانی عزت الله علی دوست تعلق گرفته است .
همچنان دراین جشنواره یکتعداد فلم های کوتاه خارجی از سایر کشور ها شامل جشنواره ، حایز جایزه شناخته شدند.
دراین جشنواره به یک زن شجاع و با شهامت افغان بنام خاطره نیز تندیس ویژه بلورین اهدا شد.
جشنواره با اجرای کنسرت هنرمندان افغانی و خارجی دریک فضای شور و هلهله پایان یافت.  ختم/ ماری نبرد آئین

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL