10 حوت 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

شش چهره برتر پایان رقابت های جمناستیک شناسایی شدند

شش چهره برتر پایان رقابت های جمناستیک شناسایی شدند

کابل باختر 9 حوت شش چهره برتر در مکان های نخست...

خوش بینی دهقانان بدخشان به حاصلات شان در سال آینده

خوش بینی دهقانان بدخشان به حاصلات شان در سال آینده

فیض آباد باختر 9 حوت مسوولان ریاست زراعت ومالداری بدخشان می...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر/ 8/ حوت
داکترکمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ هنگام دیدار از ریاست تیاتر ملی ،  نقش هنر را در ترویج پیام ها و جلوگیری از استفاده مواد مخدر مهم و با ارزش دانست .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دراین دیدار درکنار آنکه برتلاش های مستمر وزارت اطلاعات وفرهنگ دررشد و بالندگی هنرها تاکید کرد وگفت که هنرها و به خصوص هنر تیاتر می تواند به عنوان مدرسه ای تبارز کند که از ناهنجاری ها انتقادکند و اضرار مواد مخدر را در آفریده های هنری برجسته سازند.
به گفته وی ترویج پیام صلح و نفرت از جنگ و برادرکشی نیز می تواند در محور هنر تیاتر قرارگیرد.
درهمین حال شماری از کارمندان ریاست تیاتر ملی درپهلوی آنکه به دست آورد های آن ریاست اشاره کردند برخی مشکلات کاری شان را نیز بیان کردند.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ به خاطر بهبود امورورفع مشکلات آن نهاد در حدود امکانات وعده سپرد.

کابل باختر8 حوت
نمایش تیاترزیرنام " نقش شهروندان درمبارزه علیه تروریزم " امروز توسط ممثلان موسسه جوانان درعصرنوین، درتالارمرکزبین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات وفرهنگ اجرا گردید .
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: درمراسم که به این مناسبت برگزارشده بود ، محمد آهنگران مسول موسسه جوانان درعصرنوین،  خاطرنشان ساخت که هدف از اجرای این نمایش تیاتر، که توسط دخترخانم های جوان اجرا شد ،  حمایت از صلح ، بیان کردن اضرارو صدمات برخاسته از تروریزم  و مبارزه علیه تروریزم میباشد.
همینگونه محبوبه سعادت آمرجندروزارت اطلاعات وفرهنگ درصحبتی  از ممثلان موسسه مذکوربه قدردانی یاد کرده گفت که دراین پارچه تیاتر واقعیت های عینی جامعه ما انعکاس داده شده است .
واز ممثلان مذکور خواست که با اجرای چنین پارچه های تیاتری تلاش کنند که همیشه واقعیت های جامعه را بیان کنند .
وی خاطرنشان ساخت که وزارت اطلاعات وفرهنگ همواره ازکارکرد های شایسته هنرمندان بخش های مختلف به خصوص تیاترحمایت کرده و مینماید.
همچنان او نقش زنان ها را درامورمختلف موثردانسته و ازهمه مردم کشور خواست که درمبارزه علیه تروریزم سهم فعال بگیرند تا یک افغانستان آباد و به دور از جنگ و خشونت داشته باشیم .
دراخیراین مراسم مسول موسسه جوانان درعصرنوین لوح تقدیرآن موسسه را به محبوبه سعادت آمرجندروزارت اطلاعات وفرهنگ اعطا کرد.

کابل باختر8 حوت
نمایش تیاترزیرنام " نقش شهروندان درمبارزه علیه تروریزم " امروز توسط ممثلان موسسه جوانان درعصرنوین، درتالارمرکزبین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات وفرهنگ اجرا گردید .
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: درمراسم که به این مناسبت برگزارشده بود ، محمد آهنگران مسول موسسه جوانان درعصرنوین،  خاطرنشان ساخت که هدف از اجرای این نمایش تیاتر، که توسط دخترخانم های جوان اجرا شد ،  حمایت از صلح ، بیان کردن اضرارو صدمات برخاسته از تروریزم  و مبارزه علیه تروریزم میباشد.
همینگونه محبوبه سعادت آمرجندروزارت اطلاعات وفرهنگ درصحبتی  از ممثلان موسسه مذکوربه قدردانی یاد کرده گفت که دراین پارچه تیاتر واقعیت های عینی جامعه ما انعکاس داده شده است .
واز ممثلان مذکور خواست که با اجرای چنین پارچه های تیاتری تلاش کنند که همیشه واقعیت های جامعه را بیان کنند .
وی خاطرنشان ساخت که وزارت اطلاعات وفرهنگ همواره ازکارکرد های شایسته هنرمندان بخش های مختلف به خصوص تیاترحمایت کرده و مینماید.
همچنان او نقش زنان ها را درامورمختلف موثردانسته و ازهمه مردم کشور خواست که درمبارزه علیه تروریزم سهم فعال بگیرند تا یک افغانستان آباد و به دور از جنگ و خشونت داشته باشیم .
دراخیراین مراسم مسول موسسه جوانان درعصرنوین لوح تقدیرآن موسسه را به محبوبه سعادت آمرجندروزارت اطلاعات وفرهنگ اعطا کرد.

کابل باختر7 حوت
جلسه کمیسیون نامگذاری جاده ها امروز به ریاست داکترکمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزار شد .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین جلسه روی نهایی سازی طرزالعمل کمیسیون نا مگذاری جاده ها و اسناد و مکاتیب وارده به کمیسیون بحث صورت گرفت.
همچنان خاطرنشان گردید که مسئله نامگذاری جاده ها یک امرفرهنگی بوده  هیچ کس حق ندارد که خود سرانه به نامگذاری جاده ها اقدام کند .
همینگونه دراین جلسه سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ برتسریع روند رسیده گی به مکاتب ارسال شده  به کمیسیون نامگذاری جاده ها و بهبود امورکار آن کمیسیون تاکید کرد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL