05 دلو 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

احمد ضیا مسعود: عصری سازی بخش زراعت در کمک های توسعه ای آسترلیا مد نظر باشد

احمد ضیا مسعود: عصری سازی بخش زراعت در کمک های توسعه ای آسترلیا مد نظر باشد

کابل باختر 5 دلو احمد ضیا مسعود، نماینده فوق العاده رییس...

اطلاعیه وزارت دفاع ملی

اطلاعیه وزارت دفاع ملی

کابل باختر 5 دلو با اطلاع تمام فارغان صنوف نهم...

عملیات های موفقانه شفق 1 وشفق 2 درکشور ختم میشود

عملیات های موفقانه شفق 1 وشفق 2 درکشور ختم میشود

کابل باختر 5 دلو وزارت دفاع ملی از دست آورد های...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل 2 دلو باختر
داکترکمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروزدردیدارباشماری از هنرمندان هنرنقاشی  مشکلات و خواسته های آنان را شنید .
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین دیداریک تن از هنرمندان رشته نقاشی به نمایند گی از دیگران یک سلسله مشکلات فرا راه هنرنقاشی را با سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درمیان گذاشته گفتند که چندان توجه به این هنرنشده است وهمچنان آنان خواهان توجه وزارت اطلاعات وفرهنگ به هنرمندان کشور بخصوص هنرمندان بخش نقاشی شدند.
داکتر کمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درکنار آن که نقاشی را یکی از بخش های مهم هنری خواند خاطرنشان ساخت که هنرمندان کشور با وجود مشکلات و کمبود امکانات ، باز هم توانسته اند خوش بدرخشند و کار های هنری قابل قدر را انجام نمایند.
همینگونه حمایت وزارت اطلاعات وفرهنگ را ازهنرمندان کشورابراز کرده و ازتوجه این وزارت با آنان وعده سپرد.
طبق یک خبردیگر  :
نوریه اکبری رییس اجتماع زنان حقیقت خواه امروز دردیدار با داکترکمال سادات دررابطه به کار کرد های آن  اجتماع معلومات داد .
وی خاطرنشان ساخت که اجتماع زنان حقیقت خواه ، به همکاری معینیت امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ زمینه های آموزشی را در بخش آموختن خیاطی و دست دوزی  برای زنان بی بضاعت، فراهم ساخته است.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ضمن قدردانی از کارکرد های آن اجتماع برهمکاری های بیشتر آنان با زنان بی بضاعت کشور تاکید کرد . 

شهرفراه 1 دلو باختر
مسولان کمیته امنیت ومصئونیت خبرنگاران ازثبت یازده مورد خشونت برخبرنگاران درشش ماه دوم سال گذشته میلادی درولایت هرات خبرمیدهند.
این مسولان میگویند:" حوزه غرب کشور خشونت بارترین روزها را در شش ماه دوم سال2016 برای خبرنگاران این حوزه رقم زده است.
همایون نظری مسول کمیته مصونیت خبرنگاران درحوزه غرب که امروز گزارش شش ماه دوم سال 2016 این کمیته را ارائه کرد، گفت: در شش ماه دوم سال گذشته چهل وهفت مورد قضیه خشونت و قتل از خبرنگاران در این کمیته به ثبت رسیده است که سیزده مورد آن مربوط به حوزه غرب کشور است .
وی با بیان این مطلب که در سال گذشته بیش از یکصد مورد خشونت علیه خبرنگاران در کشور به ثبت رسیده از افزایش 38 درصدی خشونت علیه خبرنگاران نسبت به سال2015 خبرداد.
براساس گزارش نظری، در شش ماه دوم سه مورد قتل، چهارده مورد لت وکوب، 15مورد تهدید، سه مورد مجروحیت و دوازده مورد بد رفتاری صورت گرفته است.
در عین حال جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات نیز تعهد جدی مسولان اداره محلی در امر جلوگیری از خشونت برخبرنگاران وفراهم آوری بسترمناسب کاروفعالیت خبرنگاران و فعالان رسانه ای را اعلام کرد.
او با بیان این مورد که درین مدت تنها سه واقعه خشونت برخبرنگاران درهرات گزارش و به ثبت رسیده است،  گفت: مقام ولایت تلاش دارد تا ضمن جلوگیری از خشونت علیه خبرنگاران ، با عاملان آن برخورد جدی نماید.
فرهاد ازایجاد مرکزمطبوعات، تاسیس کمیته امنیت و مصئونیت خبرنگاران، پیگیری جدی وهمه جانبه قضایای خشونت برخبرنگاران درهرات خبرداد و تاکید نمود که ایجاد بستر مناسب و مصئون فعالیت خبرنگاران یکی از اولویت های کاری  اداره محلی است .
این گزارش امروز با حضور دست اندرکاران رسانه ها در سالون مطبوعات ریاست اطلاعات وفرهنگ هرات تدویر یافت.

شهرهرات 30 جدی باختر
کنفرانس نقش رسانه ها در انعکاس مشکلات و توانمند سازی افراد دارای معلولیت امروز در سالون فرهنگی غازی امان الله برگزارشد.
عبدالرحمن شریفی مسوول مجمع نهادهای افراد دارای معلولیت هدف از برگزاری این کنفرانس را تشویق بیشتر رسانه ها در این امر وتقدیر از رسانه ها دانست که دراین راستا تلاش کرده اند.
عبدالقیوم افغان رئیس کار وامور اجتماعی شهداء ومعلولین هرات نیز نقش رسانه ها را در ناهنجاری های اجتماعی تذکر داد و آزادی بیان را دستاورد مهم دانست.
رئیس کار وامور اجتماعی هرات برتلاش بیشتر در انعکاس مشکلات  افراد دارای معلولیت، و تشریح قوانین و همچنان دادخواهی در راستای رفع مشکلات این افراد تاکید داشت.
اوهمچنان از مصمم بودن اداره مقام ولایت در زمینه به استخدام افراد دارای معلولیت تحصیل کرده در بست های مختلف اطمینان داد.
دراین میان بارکزی مسئول بنیاد پیرهرات، حدید نماینده خبرنگاران، عبدالقادر رحیمی رئیس حقوق بشر، سعید احمدی، حسینیار مدیر لیسه ناشنوایان، صیفی و خانم فاطمه شمس هرکدام با اشاره به مشکلات این افراد نقش رسانه ها را در رفع این مشکلات به خصوص اشتغال زایی مهم دانستند.
در همین حال شماری از افراد دارای معلولین ولایت هرات مشکلات اقتصادی را از عمده ترین مشکلات این قشر دانسته، می‌گویند حکومت می بایست برای بالابردن سطح اقتصادشان برنامه هایی را طراحی و عملی سازد.
فراهم سازی زمینه های شغلی مناسب، جذب افراد تحصیل کرده درادارات، اهداء بورسیه های تحصیلی، کمک اقتصادی  به افراد دارای معلولیت جسمانی، ایجاد شغل ازاد، دسترسی آسانتر به خدمات اجتماعی و بهداشتی از مهمترین خواستهای این افراد نام برده شد.
در این همایش تقدیر نامه های تهیه شده به رسانه های کلید، باران، زندگی، غزالی، فریاد وترقی تفویض شد.

کابل باختر29 جدی
پوهنوال محمد رسول باوری که تازه به حیث معین بخش فرهنگ وهنر وزارت اطلاعات و فرهنگ مقرر گردیده امروز به مسولان و کارمندان آن وزارت معرفی شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: به این مناسبت محفلی به اشترک اسد الله غضنفر مشاور رییس جمهور درامورفرهنگی، داکترکمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ،  غفورلیوال سرپرست وزارت اقوام ، قبایل و امورسرحدات، شماری از اعضای شورای ملی ، معینان و روسای وزارت اطلاعات وفرهنگ برخی از وزارت خانه ها  برگزار شده بود.
دراین محفل نخست حکم محمد اشرف غنی رییس جمهوی اسلامی افغانستان درمورد تقررمحمد رسول باوری به حیث معین فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ ، توسط رییس منابع بشری این وزارت خوانده شد.
متعاقباً پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ، تقرر باوری را درپست معینیت فرهنگ وهنر تبریک گفته و درکنارآن که ازتجارب پوهنوال باوری درزمینه باستانشناسی یاد کرد،  ابراز امید واری نمود که درراستای رشد و بهبود امور فرهنگی کار های ارزشمند صورت بگیرد.
اسد الله غضنفرمشاور رییس جمهوردرامورفرهنگی نیزدرصحبتی دررابطه به شخصیت علمی و فرهنگی پوهنوال محمد رسول باوری معلومات داده گفت که باوری یک تن ازمتخصصان باستانشناسی میباشد واضافه ازبیست جلد کتاب که بیشترآن درزمینه باستانشناسی است نوشته است .
وی افزود که باوری به مسلک خود علاقه زیاد داشته و ازتجارب  فراوان  برخورداراست .
داکترکمال سادات سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درصحبت هایش گفت که پوهنوال محمد رسول باوری یک شخص مناسب و با تجربه به پست معینیت فرهنگ وهنر این وزارت میباشد و از کارکرد های ارزشمند وی  دربخش های فرهنگی وتحصیلات عالی به نیکی یاد کرد.
دراین محفل زردشت شمس معین اداری و گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ ضمن آن که درمورد کارهای فرهنگی پوهنوال باوری صحبت کرد، خاطرنشان ساخت که یکی از ویژ گی های پوهنوال باوری این است که وی به داشته های تاریخی و فرهنگی کشور و مسلک خود که باستانشناسی میباشد ، عشق و علاقه خاص داشته و خواهد توانست دراین پست خوب بدرخشد. 
همینگونه دراین محفل عبیدالله بارکزی و امان الله عظیمی اعضای شورای ملی وپوهاند عزیزاحمد پنجشیری استاد پوهنتون کابل نیز دررابطه به شخصیت و کارنامه های علمی و فرهنگی پوهنوال محمد رسول باوری صحبت کرده و برای وی درپیشبرد کارش موفقیت آروزد کردند.
درجریان این محفل محمود مرهون استاد پوهنتون کابل زندگی نامه پوهنوال محمد رسول  باوری را قرات کرد .
دراخیراین محفل پوهنوال محمد رسول باوری معین بخش فرهنگ وهنر ی وزارت اطلاعات وفرهنگ صحبت کرده از اعتماد رییس جمهور و رییس اجراییه جمهوری اسلامی افغانستان و بخاطرتقررش دراین پست تشکر کرده وتاکید نمود که مطابق قوانین، مقررات و دساتیر هیئت رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطررشد فرهنگ و ارزش های فرهنگی کشور مسولیت های خویش را انجام خواهد داد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL