23 اسد 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

یک تعداد جنگ افزار در ننگرهار به دست آمد

یک تعداد جنگ افزار در ننگرهار به دست آمد

جلال آباد 23 اسد باختر یک تعداد جنگ افزار امروز در...

انفجار ماین مقناطیسی سه نفر را زخمی ساخت

انفجار ماین مقناطیسی سه نفر را زخمی ساخت

کابل باختر/ 23/ اسد دراثر انفجار ماین مقناطیسی درمقابل لیسه مسلکی...

داکتر کمال سادات : جوانان هدفمند درامر تامین صلح مبارزه کنند

داکتر کمال سادات : جوانان هدفمند درامر تامین صلح مبارزه کنند

کابل باختر/ 23/ اسد معینیت امور جوانان درهمکاری با معاونیت فرهنگی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر/ 22/ اسد
نمایشگاه عکس دیروز به گرامی داشت از هفته فرهنگی کابل توسط فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ در آرشیف ملی افتتاح گردید.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دراین نمایشگاه حدود صد قطعه عکس از منازل و نماهای مختلف شهر کابل قدیم به نمایش گذاشته است.
فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ هنگام افتتاح این نمایشگاه گفت که برگزاری چنین نمایشگاه ها سیمای گذشته شهر کابل را به تصویر می کشد و نسل امروز را به یاد داشته های معماری و هنری کابل زمین می اندازد.
سانچارکی مطرح ساخت که وزارت اطلاعات وفرهنگ از برگزاری چنین نمایشگاه ها حمایت میکند.
به همین ترتیب محمد افسر رهبین رییس آرشیف ملی نیز درپیوند به برگزاری نمایشگاه صحبت کرد گفت این نمایشگاه شامل یک صد قطعه عکس از منازل و بناهای مختلف شهر کابل قدیم میباشد و هدف این نمایشگاه پیوند کابل قدیم به کابل امروز است او گفت این عکس ها بیان زندگی و فرهنگ مردم گذشته کابل میباشد.
این نمایشگاه برای یک هفته به روی علاقمندان بازاست .
ختم/ نجیب بهزاد.

بازارک ۲۲/۰۵/۱۳۹۷
چاپ هفته نامه پنجشیر به نسبت نبود بودجه قرار است از چاپ بازماند.
این هفته نامه از سوی ریاست اطلاعات وفرهنگ پنجشیر درچهار صحفه به شکل رنگه به تیراژیکهزار نسخه به چاپ میرسد که حاوی مطالب، سیاسی، اجتماعی اقتصادی وسپورتی میباشد.
غلام رسول رئیس اطلاعات وفرهنگ پنجشیر گفت که با آنکه سالهاست این نشریه درسطح پنجشیر فعالیت دارد، اما وزارت اطلاعات وفرهنگ تاکنون بودجه یی برای چاپ آن به عنوان تخصیص در نظر نگرفته است.
وی افزود: که چند مرتبه این موضوع را کتبا با مسوولان دروزارت مربوطه درمیان گذاشته اند اما اندکترین توجه به آن نشده است.
رئیس اطلاعات وفرهنگ پنجشیر گفت که باید وزارت اطلاعات وفرهنگ برای چاپ این هفته نامه تخصیص بدهد ورنه این هفته نامه از چاپ باز خواهد ماند.
حبیب سادات

کابل باختر21 اسد
حسینه صافی سرپرست و نامزد وزیراطلاعات وفرهنگ امروزدرنشست با رییس انستیتوت شیکاگو ایالات متحده امریکا ، برتوسعه همکاری های آن نهاد دربخش های فرهنگی تاکید کرد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین نشست که درکابل صورت گرفت رییس انستیتوت شیکاگو ایالات متحده امریکاه دررابطه به همکاری ها  وبرنامه های  آن انستیتوت دربخش های فرهنگی به خصوص درراستای حفاظت از میراث های فرهنگی درافغانستان ، برگزاری برنامه آموزشی برای کارمندان موزیم ملی ، همکاری درزمینه دیتا بیس و فهرست آثارموزیم ملی،  معلومات داد.
همینگونه وی ازتداوم همکاری های آن انستیتوت با وزارت اطلاعات وفرهنگ اطمینان داد و گفت که میراث های فرهنگی نقش ارزنده را درراستای همبستگی و تامین روابط نزدیک میان کشور ها و جوامع دارد.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ از همکاری های انستیتوت شیکاگو با این وزارت سپاسگزاری کرد و خاطرنشان ساخت که افغانستان درسه دهه گذشته درعرصه های مختلف و به ویژه درراستای فرهنگی با نابسامانی ها و چالش های زیادی روبرو بود وخوشبختانه  در17 سال اخیربه دستاورد های نیزدربخش های فرهنگی نایل شده است . 
حسینه صافی افزود که وزارت اطلاعات وفرهنگ متعهد به حفاظت ازآبده های تاریخی و میراث های فرهنگی کشوراست وهمچنان برتوسعه همکاری ها میان وزارت اطلاعات وفرهنگ و انستیتوت شیکا گو تاکید کرد.  احمدضیا احمدی

کابل باختر20 اسد
مراسم تجلیل ازهفته فرهنگی کابل امروز ازسوی وزارت اطلاعات وفرهنگ درباغ بابرشاه برگزاری شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: این مراسم به حضورداشت حسینه صافی سرپرست و نامزد وزیراطلاعات وفرهنگ ، معینان ، مشاوران و روسای این وزارت،عبدالغفورلیوال مشاوریاست جمهوری، نجیب الله منلی مشاورامورفرهنگی شورای امنیت ملی ، شماری از مقامات دولتی و شخصیت های فرهنگی ، برگزارشد.
درآغازاین مراسم حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ صحبت کرده گفت که یکی ازوظایف مهم  این وزارت حفاظت از فرهنگ اصیل کشور میباشد وبنابرین وزارت اطلاعات وفرهنگ  دراین راستا فعالیت های چشمگیری را انجام داده است .
وی افزود که هدف از برگزاری هفته فرهنگی شناخت هرچه بیشترفرهنگ اصیل کشور میباشد ونخستین بار برنامه تجلیل ازهفته فرهنگی، از ولایت پروان آغازیافت و بعد درولایت های ننگرهار، غزنی ، خوست و کاپیسا برگزارشد و این برنامه درولایت های دیگر کشورنیز ادامه میابد.
حسینه صافی گفت که تجلیل ازهفته فرهنگی کابل امروزدرباغ بابر، پارک تیمورشاهی ، باغ زنانه ، پارک حبیب الله ځاځی درساحه احمدشاه بابا مینه ، لیسه معرفت دشت برچی ، پارک خیرخانه و پارک مکروریان اول شهرکابل آغازشد و تا تاریخ 25 ماه اسد ادامه میابد.
وی اضافه کرد که  درجریان این هفته نمایشگاه های نقاشی، خطاطی ، رسامی ، کتاب ، عکس ازآثارمس عینک ، صنایع دستی، محصولات زراعتی ،  نما یش آثارموزیم ملی و ریاست باستانشناسی، نمایش فلم های داخلی ، تیاتر، موسیقی و نمایشات ورزشی،  برای ساکنان کابل درمحل های مذکوربرگزاری میشود.
همچنان سرپرست  وزارت اطلاعات وفرهنگ ازشاروالی کابل و سایروزارت خانه ها و نهاد های که دربرگزاری هفته فرهنگی کابل، این وزارت را یاری رسانیده اند، سپاسگزاری کرد.
دراین مراسم پیام داکترعبدالله عبدالله رییس اجرائیه توسط فقیرمیوند مشاورامورفرهنگی ریاست اجرائیه خوانده شد که درقسمت آن آمده که حکومت وحدت ملی افتخار دارد که هفته فرهنگی کابل را تجلیل میکند و گامی را که وزارت اطلاعات وفرهنگ دراین زمینه برداشته است ستودنی میباشد .
همینگونه درپیام ، حفاظت ازآبده های تاریخی و میراث های فرهنگی کشور ازوظایف مهم حکومت ، وزارت اطلاعات وفرهنگ و تمام مردم کشوردانسته شده و برتوجه به این سرمایه های ملی تاکید گردیده است .
پوهنیارحبیب الله حبیب زی سرپرست شاروالی کابل نیز درصحبت هایش دررابطه به پیشینه شهرکابل معلومات داد وگفت که ازلحاظ تاریخی شهرکابل 2700 سال سابقه دارد و مورد توجه شاهان و حاکمان درگذشته ها قرارداشته است . 
وی دررابطه به برنامه های شاروالی کابل درزمینه بهبود شهرکابل معلومات داد و توجه به آثارو آبدات تاریخی کابل و فرهنگ شهرنشینی را ازاولویت کاری دراین شهر دانست .
همینگونه عمراخان مسعودی نماینده سازمان یونسکو پیام آن اداره را دررابطه به برگزاری هفته فرهنگی کابل قرائت کرد و ازهمکاری های بیشترآن سازمان با حکومت افغانستان و به ویژه وزارت اطلاعات وفرهنگ اطمینان داد .
دکتورسید مخدوم رهین سابق وزیر اطلاعات وفرهنگ نیز درسخنرانی خود دررابطه به تاریخ و پیشینه شهرکابل معلومات داد و گفت که کابل شهرسیلی خورده روزگاراست ، شهرماتم دیده که هنوزهم اهالی آن درماتم آنچه برکابل رخ داد و جفاهای که درحق کابل شد ، هنوزهم که هنوزاست داد می کشند.
همینگونه وی خواهان توجه بیشتروزارت اطلاعات وفرهنگ ، شاروالی کابل و یونسکودر رابطه به  بهبود هرچه بیشترشهرکابل، آبده های تاریخی این شهرو بخصوص جا دادن  آبده های تاریخی کابل درلست میراث های فرهنگی جهان ، شد.
درجریان این مراسم عبدالغفورلیوال شعری را که دررابطه کابل سروده بود به خوانش گرفت .
دراین مراسم سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ نمایشگاه های کتاب ، نقاشی ، خطاطی ، رسامی ، عکس آثارمس عینک و صنایع دستی را افتتاح کرد.
نایب الدین اکرامی فندقستانی فعال فرهنگی و یک تن از باشنده گان شهرکابل درصحبت با خبرنگار آژانس باختر دررابطه به اهمیت برگزاری هفته فرهنگی کابل گفت که راه اندازی چنین برنامه ها درمعرفی فرهنگ اصیل ،  ارزش های فرهنگی و داشته های تاریخی کشور برای مردم و به ویژه نسل جوان از ارزشمندی خاص برخوردارمیباشد و ازوزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطربرگزاری چنین برنامه ها تشکرکرد. 
دراخیراین مراسم نمایشهای ورزشی توسط ورزشکاران ریاست خدمات کلتوری شاروالی کابل ، پارچه های موسیقی توسط آوازخوان های ریاست موسیقی و پارچه تمثیلی ازسوی ممثلین تیاترملی اجرا شد. احمدضیا احمدی 

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL