10 ثور 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

حملات طالبان بر چند پوسته امنیتی در کنر دفع شد

حملات طالبان بر چند پوسته امنیتی در کنر دفع شد

کابل باختر 9 ثور وزارت دفاع ملی میگوید که حمله طالبان...

پیام تسلیت داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه

پیام تسلیت داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه

کابل باختر 9 ثور با ابراز تأسف و تأثر فراوان آگاهی...

پیام تسلیت و همدردی محمداشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان

پیام تسلیت و همدردی محمداشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان

کابل باختر 9 ثور با کمال تاسف اطلاع حاصل نمودیم ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

مزارشریف  باختر/ 5/ ثور
عطامحمد نوروالی بلخ اسد الله عفیف باختری شاعر توانا بلخ را با تقدیر نامه ومکافات نقدی نوازش کرد .
عفیف باختری سال گذشته مدال عالی سید جمال الدین افغان را ازمیان بیست ودوفرهنگی و شاعر از سراسر کشور مقام نخست را با مدال کسب کرده بود که چندی قبل نیز در جشنواره شعر امروز افغانستان که ازسوی اتحادیه نویسندگان کشور درپایتخت برگزارشده بود مقام شاعر ویژه ده سال اخیر را بدست آورد که مقام ولایت درحاشیه مجلس اداری ازوی تقدیر بعمل آورد عطا محمد نور والی بلخ از کارهای فرهنگی این شاعر ستایش کرد.
اسدالله عفیف باختری دربلخ به دنیا آمده و تا حال چهار مجموعه شعری چاپ کرده است . 

کابل باختر5 ثور
به ریاست پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت طلاعات وفرهنگ امروز نشستی دررابطه به تثبیت روز های ملی و فرهنگی درتقویم کشور، برگزارگردید .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین نشست که به اشتراک نمایندگان وزارت های حج اوقاف و کارو اموراجتماعی ، شهدا و معلولین ، ریاست عمومی اداره امور ، پوهنتون کابل و ارگان های ذیربط برگزار شده بود، پیرامون تثبیت روز های ملی و فرهنگی درتقویم بحث صورت گرفت .
همینگونه اشتراک کنندگان نشست، نظریات و پیشنهاد های شان را دررابطه به چگونگی درج روزهای تاریخی ، مذهبی و فرهنگی و همچنان درنظرگرفتن تصاویر آبدات تاریخی و شخصیت های فرهنگی کشور درتقویم ، ارائه کردند.
دراین نشست فیصله صورت گرفت که وزارت اطلاعات وفرهنگ طرزالعملی را دراین زمینه آماده نماید و همچنان نهاد های ذیربط دررابطه به روز های ملی، فرهنگی و مذهبی معلومات جمع آوری کرده و درنشست آینده ، ارائه نمایند.
پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ازتلاش این وزارت به خاطرآماده ساختن طرزالعمل اطمینان داد و برهمکاری و تلاش بیشتر ارگان های ذیربط دراین مورد تاکید کرد.

کابل باختر5 ثور
به ریاست پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز نشست مقدماتی به خاطربرگزاری سیمیناربین المللی نقش تصوف برگسترش فرهنگ اسلامی ، دایرشد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین نشست سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان ساخت که در سیمیناربین المللی نقش تصوف برگسترش فرهنگ اسلامی ، به معرفی وشناسایی هرچه بهتر تصوف برای مردم و اهل تصوف و احترام به تصوف درجامعه ، پرداخته خواهد شد.
همینگونه دراین نشست دررابطه به تعیین اعضای کمیسیون برگزاری سیمینار، دعوت مهمانان و داخلی و خارجی ، انتخاب مقاله های علمی و تحقیقی دررابطه به تصوف ، و مسایل تدارکاتی آن بحث صورت گرفت و همچنان نجیب الله منلی به حیث رییس کمیسیون انتخاب گردید.
این نشست به اشتراک نماینده گان وزارت های اطلاعات و فرهنگ و اقوام ، قبایل و امورسرحدات و اکادمی علوم وشورای امنیت ملی برگزارگردید.
سیمیناربین المللی نقش تصوف برگسترش فرهنگ اسلامی درماه اسد سال روان درکابل برگزار خواهد شد.

کابل باختر4 ثور
چهارراهی اول پروژه احمد شاه بابا مینه امروز بنام غازی میرزمان خان مسمی گردید.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: درمحفل که به این مناسبت به اشتراک شماری از مسولان دولتی، اعضای شورای همبستگی اقوام کنردرکابل ومردم آن محل برگزار شده بود، پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به کارنامه های غازی میرزمان خان معلومات داده گفت که وی یکی از مبارزان قهرمان و با افتخارراه آزادی کشور بوده است .
همینگونه دراین مراسم راشدی مشاور رییس جمهور، ممتازڅاپی معاون شورای همبستگی اقوام کنردرکابل ، عبدالخالق پشه یی مسول شورای اقوام ولایات شرقی ، سلیمان لایق عضو اکادمی علوم ، عبدلقادرحاحی عضو ولسی جرگه ، اسماعیل یون و رییس ناحیه 12 شاروالی کابل ، به ترتیب درصحبت های شان گفتند که افغانستان تاریخ روش و با افتخار دارد و مردم اقوام مختلف کشور درمبارزه بخاطرکسب آزادی و استقلال کشورنقش ارزشمند داشته اند.
آنان  دررابطه به ابعاد مختلف شخصیت و مبارزات غازی میرزمان خان دربرابر انگلیس ، صحبت کرده خاطرنشان ساختن که این شخصیت مبارز تنها مربوط به  یک قوم نه بلکه مربوط به تمام مردم افغانستان میباشد.
همینگونه آنان ازوزارت اطلاعات وفرهنگ ، شاروالی کابل و سایرارگان های که در زمینه نامگذاری چهارراهی متذکره بنام غازی میرزمان خان ، تلاش کرده اند، به قدردانی یاد کردند.
همینگونه خالد زمانی عضوخانواده غازی میرزمان خان نیز درصحبتی ازاشتراک کننده گان این محفل واز سایرارگان های که درنامگذاری چهارراهی اول پروژه احمد شاه بابا مینه ، بنام غازمیرزمان خان  سعی کرده اند، تشکر کرد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL