07 سرطان 1396

RSS Facebook

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلاناتسیول  - ایرنا – 7 سر طا ن – باختر
علی لا ریجانی – رییس مجلس نما یندگان ایران گفته است که   مساله تروریزم در افغانستان مانع پیشرفت آنکشور شده است .
لاریجانی  دیروز سه شنبه در ملاقات با عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگا ن افغانستا ن   در حاشیه دومین   اجلاس روسا ی مجالس  اور آسیا  در شهر سیول – پایتخت  کوریا ی جنو بی با اظهار این مطلب  افزود که مردم افغا نستان  توانایی بر خورد با تروریستا ن را دارند و ایران در زمینه مبارزه با تروریزم  هر کمکی که بتوا ند به افغا نستان ارایه میکند.
رییس مجلس نمایندگا ن پارلما ن ایران  گفت که به نظر ما  ساز ما ندهی نیرو های افغانستان  برای مبارزه  با تروریزم یک امر ضروری است .
رییس مجلس  شورای اسلامی ایران  در ادامه افزود که ایران بر ضرورت  وحدت نیرو های سیاسی افغانستان تاکید دارد  زیرا شکاف بین این نیرو ها  تاثیرات منفی فراوانی دارد .
عبدالرووف ابراهیمی – رییس مجلس نمایندگان افغانستان نیز درین دیدار اظهار داشت که در همه حال  افغانستان  ایران را در کنار خود دیده   و ما نیز از حادثه تروریستی که اخیرا در تهران  رخ داد  بسیار نارا حت هستیم و این اقدام تروریستی را محکو م میکنیم .
ابراهیمی بیا ن داشت  که افغانستان برای مبارزه با تروریست ها و از بین بردن این پدیده  شوم  بدنبال یک راه حل مناسب است .
نخستین  اجلاس  روسای  مجا لس  اورآسیا  سا ل گذشته  با شرکت مقامات پارلمانی بیست کشور در مسکو بر گزار شده بود .آشنا

چهارشنبه ، 7 سرطان 1396 ، 09:52

بلند رفتن قیمت ویزه هندوستا ن

دهلی جدید – 7 سرطا ن  - باختر
حکو مت هند هزینه صدور ویزه  برای تعدادی از کشور های جهان  را 50% افزایش داد .
آژانس خبری دو لتی ایران به نقل از یک مقا م آ گا ه حکو مت هند دیروز نوشت که  حکو مت هند  هزینه  صدور ویزه  برای تعدادی از ممالک جهان  از  جمله استرا لیا – ایا لا ت متحده امریکا  -  بریتا نیا  - کانا دا ایر لند – نیوزیلند -  ایران  و  پا کستان  را  50% افزا یش داده است .
به گفته منبع ذکر شده  تعدادی از کشور ها ی یا د شده  منجمله  استرالیا – نیوزیلاند  و ایا لات متده امریکا نیز محدودیت های را برای  صدور ویزه  کو تاه مدت برای هند در نظر گرفته اند .
مقام یاد شده دولتی هند تصریح کرده است که افزایش  هزینه صدور ویزه  بصورت دوره یی  و اغلب اقدام متقا بل  با هدف هما هنگ کردن  هزینه ها ی صدور ویزه  صورت میگیرد.
یک کار شنا س امور مها جرتی هند گفت که بازار کا ر در خا رج از کشور دایم  در  حا ل تغییر است و دهلی جدید با ید متنا سب با این تغییر ا ت  تمهیدا ت لازم را برای مبا رزه با این  چا لش ها در نظر بگیرد .
حکو مت هند صدور ویزه  سیا حتی یکسا له  برای متقا ضیا ن برخی از کشور ها را از 100  دا لر به 153 دالر افزا یش داده است .آشنا

نیو یا ر ک – ایر نا – 7 سر طا ن – با ختر .
تلویزیون فاکس نیوز امریکا  پیرامون سر در گمی  قصر سفید انکشور درباره افغانستان  گفت: جنگ افغانستان از لحاظ زمانی ریکارد (ریکورد) جنگ ویتنام را شکسته است ولی  تا هنوز  دو لت های امریکا  در جستجوی  راه حل برای بی ثباتی در افغانستان هستند .
فا کس نیوز در گزارش  دو شنبه شب این  هفته  دولت بارک او با ما – رییس جمهور سا بق امریکا را  مقصر  بی ثباتی در افغا نستان دانست  و گفت  دولت  دو نالد ترامپ – رییس جمهور کنونی امریکا  مشکلات دولت های قبلی امریکا  را به ارث برده است  و اکنون  در حا ل بررسی ارسال قوای  بیشتری  به خاک افغانستان است .
این تلویزیون  نز دیک به محافل نظامی و امنیتی  امریکا  درباره ستراتیژی  دو لت  دونا لد ترامپ  در افغانستان گفت:  سترا تیژی تا زه در افغا نستان  شبیه  جنگ جاری در عرا ق و سوریه  علیه  قوای داعش خواهد بود و نیرو های امریکایی  با نیرو های محلی  و با پو شش عملیات  هوایی وارد عمل خواهند شد .
تلویز یون فاکس نیوز وابسته به حزب جمهوری خواها ن امریکا  اضا فه کرد که پس از  سا ل ها  جنگ در افغانستان – ابها م های زیادی درباره ستراتیژی  نظامی در افغانستان وجود دارند  و به تازگی  وزیر دفا ع امریکا  صریحا اعتراف کرده است که امریکا  در جنگ با طالبان در افغانستا ن  پیروز  نیست .
جیم ما تیس  - وزیر دفاع امریکا   در جلسه کمیته قوای مسلح  مجلس سنای امریکا  با اظهار اینکه امریکا در جنگ با طالبا ن   پیروز نیست  وعده داد که تا اواسط  ماه جولای ستراتیژی جدید  جنگی  ایا لات متحده امریکا را به کا نگرس معر فی خوا هد کرد .
به گزارش آژانس خبری رویترز به احتما ل زیاد  سترا تیژی جدید  جنگی امریکا شا مل افزایش  هزاران  عسکر دیگر  به قوای  امریکایی موجود  در افغا نستان خوا هد بود . آشنا

چهارشنبه ، 7 سرطان 1396 ، 09:51

کشف صد ها جسد مهاجر در سواحل لیبیا

طرابلس – ورلد نیوز – 7 سرطا ن – باختر
سازما ن هلال احمر لیبیا از کشف صد ها جسد مهاجر در سواحل آن کشور خبر داد .
خبر گزاری فرانسه به نقل از هلال احمر لیبیا  گفت: جسد 255 مهاجر غیر قانونی  بر روی  صخره های ساحلی  شناور بوده و معلوم نیست این افراد چه زمانی  در آبهای لیبیا غر ق شده اند . در همین حال محافظین ساحلی لیبیا از نجات حداقل 148 مهاجر افریقایی  شامل زنان و اطفال  در نزدیکی سواحل  لیبیا  خبر داده است .
بر اساس همین خبر از اغاز سال روان میلادی شمار  پناهجویانی که وارد اروپا شده اند  از 83 هزار نفر تجاوز کرده است .
با فرا رسیدن فصل تابستان   و بهبود شرایط جوی  و بحری  همواره تعداد بیشتری از پناه جویان  که از فقر و جنگ ها فرار میکنند  به سفر پر مخاطره به سوی اروپا  از طریق آب های بحیره مدیترانه دست میزنند و این بحیره  اکنو ن تبدیل  به گورستا ن  پنا هجویان شده است .
طبق یک خبر دیگر: یک موتر لاری حامل 91 پناهجو غیر قانونی دیروز توسط پولیس رومانیا در سرحد انکشور با هنگری متو قف شد.
گفته میشود که پناهجویا ن مذکور شهروندان عراق و سوریه هستند ومیخواستند خود را به اروپای غربی برسانند ولی یک تعداد آنها در رومانیا  تقا ضای پنا هندگی کرده اند . آشنا

چهارشنبه ، 7 سرطان 1396 ، 09:51

کشف یک محموله مواد مخدر در ننگرهار

شهرجلال آباد 7 سرطان باختر
یک محموله مواد مخدر درولایت ننگرهار کشف و به دست آمد.
پولیس می گوید درپیوند به انتقال این محموله دو تن بازداشت شده اند.
این محموله  ازمسیر شاهراه کابل – جلال آباد ازساحه درونته کشف وبه دست آمده است.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به آژانس باخترگفت که مردان بازداشت شده نزدیک به صد کیلوگرام تریاک را به گونه ماهرانه درمیان بوجی های بادرنگ دریک موتر جاسازی کرده بودند و می خواستند به جای نامعلومی قاچاق کنند .ختم/ابوی

شهرهرات 7 سرطان باختر
مسولان در ولايت از پیشرفت 90درصدی کار ساخت اولین نیروگاه تولید برق مختلط بادی و آفتابی خبر ميدهند.
کار ساخت اولین نیروگاه تولید برق مختلط بادی و آفتابی که درسنبله سال گذشته آغاز گردید تا کنون حدود 90 درصد تکمیل گردیده است.
این نیروگاه که قابلیت تولید 2 میگاوات انرژی قابل تجدید را دارا بوده در زمینی به مساحت چهار هکتار در مربوطات ساحه شهرک صنعتی واقع در ولسوالی گذره ولایت هرات افتتاح گردید.
این پروژه به هزینۀ 5 میلیون دالر آمریکایی به کمک کشور جاپان با حضور وزیر انرژی و آب و مقامات محلی هرات تهداب گذاری شد و طبق گفته مسوولان تا کنون ساحه پیشترفت این پروژه در حدود 90% فیصد رسیده است.
انجنیر نور احمد بارز رییس عمومی حوزه دریایی هریرود- مرغاب ضمن بیان این موضوع به آژانس باخترگفت:"تا کنون در این نیروگاه به تعداد پنج هزار و سه صد وبیست تخته سولر نصب و قراراست 3 توربین بادی که هرکدام با ظرفیت 100کیلووات می باشد در آینده نزدیک نصب شود".
گفتنی است از جمله 2 میگاوات برق حاصله از پروژه متذکره، مقدار یک هزارو هفت صد کیلووات آن از انرژی آفتابی تولید و سه صد کیلووات دیگر آن از انرژی بادی استحصال میگردد که مسئولیت اجرا این طرح را اداره خدمات پروژهای سازمان ملل با همکاری وزارت انرژی و آب افغانستان، شرکت ملی برق افغانستان (برشنا) و پیمان کاران داخلی افغانستان به عهده دارند.
به گفته مسوولین در حوزه دریایی هریرود - مرغاب قرار است این پروژه در آینده نزدیک مورد بهره برداری قرار گیرد.
قابل ذکر است که وزارت انرژی و آب پروژه های بیشتری انرژی بادی و آفتابی در سطح زون غرب روی دست دارد که بزودی به مرحلۀ اجرا قرار می گیرد.ختم/ابوی

شهرجلال آباد 7 سرطان باختر
هژده داعشی به شمول یک قوماندان ارشد این گروه هراس افگن دریک رشته حمله های هوایی وزمینی درولایت ننگرهار کشته شدند.
این داعشیان ناوقت شب گذشته به گونه جدا گانه در ولسوالی های کوت و  اچین آماج قرارگرفتند.
عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به آژانس باخترگفت که دراین حمله های هوایی وزمینی یک قوماندان گروه داعش با هژده فرد شان کشته شدند.
اوگفت که این هراس افگنان مشغول فعالیت های هراس افگنانه شان بودند که اززمین و هوا در بخش هایی از ولسوالی های کوت و اچین آماج قرارگرفتند.
گفته می شود دراین حمله ها چند مرکز داعشیان با انبارهای جنگ افزار و موتر های شان ازبین رفته است.
سخنگوی والی ننگرهار می گوید که دراین حمله ها به سربازان وروستا نشینان آسیب نرسیده است.
درمیان کشته شده ها چندین جنگجوی خارجی نیز شامل اند.ختم/ابوی

شهرهرات 7 سرطان باختر
از رشادت وايثار منسوبان اردوي ملي در امرتامين امنيت ومبارزه باهراس افگني تمجيد شد.
مسولان ارشد ملكي ونظامي ولايت هرات ضمن حضوردرشفاخانه نظامي وعيادت از مجروحان نيروهاي امنيتي ودفاعي ،از رشادت وازخودگذري شان در برابر دشمنان مردم افغانستان تمجيد نمودند.
جنرال محمد جمعه عديل سرپرست مقام ولايت هرات وشماري از مسولان ارشد امنيتي درجريان اين بازديد به مجروحان شفاي عاجل استدعا نمودند.
ازسوي ديگر جنرال محمد ناصر هدايت قوماندان قول اردوي ظفر نيز عيد سعيد فطر را به مردم هرات تبريك گفت واز آماده گي منسوبان نيروهاي مسلح بخاطر دفاع از نواميس ملي كشوراطمينان داد.
درشفاخانه نظامي قول اردوي ظفر حدود پنجاه تن از مجروحان منسوبان نيروهاي امنيتي ودفاعي ومردم ملكي بستر وزير تداوي قرار دارند.
ازسوي ديگر داكتران درشفاخانه قول اردوي ظفر ميگويند:" از همه توان خود بخاطر درمان وتداوي مريضان ومجروحان استفاده مي نمايند. ختم/ابوی

شهرگردیز7 سرطان باختر
مقامات ارشد نظامی درشرق کشور می گویند که پاکستان همواره زمینه را برای گسترش فعالیت های هراس افگنانه طالبان در افغانستان فراهم می سازد.
این مقامات ادعا می کنند که نظامیان پاکستانی با شرکت در کنار طالبان در نبرد با نظامیان ، مانع از برچیده شدن لانه های هراس افگنان در دره مقبل ولسوالی دند پتان ولایت پکتیا می شوند.
این دره در نوار دیورند موقعیت دارد و مقامات نظامی افغان می گویند یکی از راه های ویژه اکمال طالبان ازپاکستان محسوب می شود.
این درحالیست که یک و نیم ماه می شود که عملیات نظامی برای برچیدن لانه های طالبان از دره مقبل در نوار دیورند ادامه دارد.
جنرال عبدالواسع قوماندان قول اردوی تندر در جنوب شرق کشور می گوید که نظامیان پاکستانی با دادن سازوبرگ های جنگی به طالبان و قرارگرفتن در کنار آنان ، نمی گذارند تا دره مقبل به دست نظامیان افغان بیفتد.
این جنرال اردوی ملی می گوید دره مقبل در ولسوالی دند پتان پکتیا برای رفت و آمد و اکمال طالبان ازطریق پاکستان اهمیت راهبردی و ویژه دارد و ازاین رو هم طالبان و هم نظامیان پاکستانی نمی گذارند این دره به دست نظامیان بیفتد.
قوماندان قول اردوی تندر از ادامه عملیات نظامی بردره مقبل سخن می گوید و می افزاید که هراس افگنان دراین دره تلفات سنگینی دیده اند و نظامیان به زودی این دره راهبردی را علی الرغم حمایت بی چون چرای نظامیان پاکستانی به اداره شان درخواهند آورد.ختم/ابوی

کابل باختر 7 جوزا
روسا و کارمندان وزارت اطلاعات وفرهنگ متعهد شدند تا پس از این با خلاقیت بیشترو روحیه عالی تر به امورکاری شان درجهت خدمت به مردم و کشوربپردازند .
این تعهد را روسا وکارمندان وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز درنشستی که به مناسبت پایان رمضان مبارک و عید سعید فطردر تالار بین المللی مطبوعات آن وزارت برگزارشد ، بیان کردند.
به گزارش آژانس باختر ، درین نشست نخست پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ عید سعید فطررابه کارمندان آنوزارت وکافه ملت افغانستان تبریک گفت و ازمنسوبان نیروهای امنیتی و دفاعی کشوربه خاطرحفظ امنیت مردم درشب ها و روزهای عید، به قدردانی یادکرد و خاطرنشان نمود که تلاش و زحمات منسوبان نهاد های امنیتی و دفاعی کشور سبب شد تا مردم ما درفضایی امن ازعید سعید فطراستقبال کنند.
پوهاند باوری ازکارمندان مربوط خواست تا با روحیه وطن دوستی درامورمحوله شان درجهت خدمت به مردم و کشور صادقانه تلاش کنند .
دراین نشست پوهنیار سعیده مژگان مصطفوی معین مالی ، اداری و گرځندوی از روسا و کارمندان آن وزارت خواست تا درپی پیشبرد کاری شان مجدانه تلاش کنند تابه مسولیت های شان که درچارچوب وظایف این وزارت قراردارد ، به گونه صادقانه و اخلاص مندانه بپردازند.
دراین نشست شماری از روسای وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز صحبت کردند و تامین وحدت و یکپارجگی را میان مردم درکشوراستدعا نمودند. همچنان آنان متعهد برای بهبود امور، پیشنهادهای را به رهبری وزارت ارائه کردند و متعهد شدند تا به گونه صادقانه به مسوولیت های شان درجهت خدمت به کشور و مردم بپردازند.ختم/سید حبیب

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL