09 حمل 1396

RSS Facebook

خبر های جدید

طرح قانون مالیات برعایدات در کمیته قوانین کابینه تائید شد

طرح قانون مالیات برعایدات در کمیته قوانین کابینه تائید شد

کابل باختر 9 حمل کمیته قوانین کابینه امروز به ریاست قانوپوه...

از کارکرد 10 ساله اتحادیه اروپا تقدیر شد

از کارکرد 10 ساله اتحادیه اروپا تقدیر شد

کابل باختر 9 حمل وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از کارکردهای...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل باختر 9 حمل
تفاهم نامه کمک های تجهیزاتی امروز میان ستره محکمه و سفارت ایا لات متحده امریکا تعاطی گردید.
به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس باختر، درمحفلی که به همین مناسبت با حضور هوگولورنز سفیر ایا لات متحده امریکا درکابل ، مسئولین ارشد سفارت و پروژه حمایت بخش عدلی افغانستان درمقر ستره محکمه برگزار گردیده بود ، نخست قانونپوه سید یوسف حلیم رئیس ستره محکمه ازهمکاری های دولت امریکا به افغانستان منجمله ارگانهای عدلی و قضایی یاد آوری نموده و بوِیژه از کمک ها ی مادی ، تجهیزاتی و اموزشی که از طریق موسسات همکار عدلی و قضایی مرتبط به دولت امریکا ازگذشته تابه حـال  صورت گرفته ، اظهار امتنان و تشکر کرد و اضافه نمود که ستره محکمه اقدامات  مثبتی رادر مسیر اصلاحات اداری و قضایی و همچنان مبارزه جدی با فساد اداری انجام داده که نقش کمک های مادی و تجهیزاتی درزمینه ارتقای ظرفیت کاری ، اصلاح ساختار ، و عرضه خدمات بهتر قضایی به مردم  بااهمیت میباشد  و توقع نمود تا همکاری ها در زمینه همچنان ادامه یابد .
متعاقباً لورنز گفت که برگزاری مجلس امروزی نشاندهنده همکاری دوامدار امریکا با افغانستان و حمایت  از نظام قضایی آن منحیث مرجع تامین حاکمیت قانون و عدالت است  " ما درک میکنیم که ستره محکمه باوجودچالشهای فرا راه آن ،  وظیفه مهم فراهم آوری عدالت به مردم رابه عهده دارد که این وجیبه مستلزم حمایت مادی و تخنیکی و همکاری در عرصه ارتقای ظرفیت و ارتقای سطح دانش مسلکی قضات است که مادر تدوین و اجرای برنامه های اموزشی با شما همکار خواهیم بود ."
موصوف همچنان  تعهدات و عملکرد ستره محکمه  را در راستای مبارزه با فساد اداری و فعالیت  مطلوب مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری را قابل قدر دانست و علاوه کرد که فساد به مثابه دانه سرطانی نه تنها درافغانستان بلکه درتمامی کشورهای جهان منجمله امریکا به پیمانه های متفاوتی وجود دارد  ولی مبارزه  نظام قضایی افغانستان درجهت  ازمیان برداشتن این پدیده مضحک مایه امید است.
او گفت ما همچنان اطمینان میدهیم که کمک ها ی ما طبق گذشته  وبه هدف تامین حاکمیت قانون و عدالت همچنان ادامه خواهد یافت .
دراخیرتفاهم نامه  اهدای یکتعداد از وسایل تجهیزاتی و دفتری که به غرض ارتقای ظرفیت کاری قوه قضائیه  میان امریت عمومی اداری قوه قضائیه و سفارت امریکا به امضاء رسیده بود ، میان سفیرامریکا  و رئیس ستره محکمه تعاطی گردید .

کابل باختر 9 حمل
کمیته قوانین کابینه امروز به ریاست قانوپوه سرور دانش معاون رییس جمهور گزار و طرح قانون مالیات برعایدات را تئید کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، دراین جلسه، قانونپوه سرور دانش معاون رییس جمهور طرح قانون مالیات بر عایدات را از مهمترین قوانین کشور عنوان کرده و تأکید ورزید که هدف از طرح و اصلاح این طرح قانون، ساده سازی و شفافیت در تأدیه مالیات و حمایت از صنعت گران و اصناف دربخش خصوصی، برای رشد اقتصاد و رونق بازار تولید در کشور می باشد.
قانونپوه دانش افزود که در طرح قانون مالیات برعایدات، در کنار ایجاد سهولت برای بخش خصوصی، به امکانات و منابع عایداتی دولت در راستای پالیسی خود کفای نیز توجه جدی صورت گرفته است.
در این جلسه همچنین وزیر مالیه و وزیر تجارت و صنایع با ارائه گزارش در باب ضرورت و ویژگی های این طرح قانون، بر حمایت از پیشه وران و صنعت گران کشور تأکید ورزیده و اصلاح قانون مالیات را در راستای توحید قوانین مالیاتی و سهولت در مدیریت عواید مالیاتی یک ضرورت مبرم عنوان کردند.
اعضای جلسه کمیته قوانین کابینه باحضور نمایندگان بخش های خصوصی، طرح قانون مالیات بر عایدات را از جنبه های مختلف مورد نقد و بررسی قرار دادند و پس از بحث مفصل و ارائه نظرات و دیگاه های اعضای جلسه، سر انجام پس از انجام اصلاحات شکلی و محتوایی، این طرح قانون مورد تأیید قرار گرفته و فیصله شد که پس از تنظیم اصلاحات پیشنهادی در متن توسط وزارت عدلیه،  این طرح قانون به منظور طی مراحل قانونی به کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ارائه گردد.
قانون مالیات بر عایدات به منظور تعیین مالیات بر عایدات اشخاص حقیقی وحکمی، تنظیم طرز تحصیل و تأدیه مالیه، تقویت بنیۀ مالی دولت و فراهم شدن زمینه خود کفایی دولت به لحاظ مالی و به هدف تمویل مصارف عامه، در 14 فصل و 79 ماده تهیه و تدوین شده است. 

کابل باختر 9 حمل
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری از کارکردهای ده ساله اتحادیه اروپه که برای انکشاف زراعت انجام داده است تقدیر نمود.
به اساس معلومات وزارت زراعت به آژانس باختر، اتحادیه اروپا از حمایت کنندگان نزدیک وزارت زراعت است، که در ده سال گذشته در عرصه تخم های بذری، صحت حیوانی، تولیدات مالداری، انکشاف صنعت باغداری ، احصائیه زراعتی  و اطلاعات بازار، طبقه بندی مراحل همه جانبه مصؤنیت غذایی و ظرفیت سازی با وزارت زراعت همکاری داشته است.
در محفلی که به این مناسبت ترتیب شد، فهیم الله ضیایی معین  آبیاری، وزارت زراعت، تومیور شیچری رئیس سازمان خوراک و زراعت ملل متحد و فرانز میشل میلبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان از اشتراک  کنندگان بودند.
در یک انکشاف دیگر امروز اولین برنامه آموزشی پروژه بهبود ظرفیت نهاد ها برای بررسی و ارزیابی تولید و توسعه زراعت در افغانستان آغاز گردید.
پروژه بهبود ظرفیت نهاد ها برای ارزیابی تولید و توسعه زراعت در افغانستان به به منظور دسترسی به ارقام و معلومات معتبر در مورد آب، خاک، نبات، وچگونگی استفاده از زمین تدوین شده است. این پروژه در همکاری سازمان خوراک و زراعت ملل متحدFAO  و کمک مالی 2.5 میلیون یوروی اتحادیه اروپا راه اندازی شده است.
پروژه نامبرده به هدف تقویت ظرفیت های نهادی و فنی برای نظارت ، تجزیه و تحلیل سیستم های تولید و مدیریت اطلاعات منابع زمین – تقویت نظارت زراعتی، تجزیه و تحلیل، ارتباطات و استفاده از ارقام و اطلاعات برای تصمیم گیری در بخش زراعت و مصونیت غذایی- مدیریت و استفاده از اطلاعات در سطح محلی و شریک ساختن اطلاعات برای بهبود روند برنامه گذاری، تطبیق، نظارت و ارزیابی پروژه های ملی تطبیق میگردد.

کابل باختر 9 حمل
قرار  است به زودی کنفرانس بین المللی تحت نام : مکاتب مصئون" در بونز آیرس آرژانتین برگزار خواهد شد که در آن مساله استفاده نظامیان از مکاتب وحملات برمکاتب بررسی خواهد شد.
گزارشگر آژانس باختر مینگارد: دراین کنفرانس که نمایندگان عالی رتبه از60 کشور جهان شرکت میکنند کوشیده خواهد شد تا درمناطق نا امن  وآسیب پذیر فرصت ها برای حفاظت از مکاتب ومصئونیت بخشیدن به روند آموزش وپرورش بحث شود.
این درحالیست که 21 کشور جهان به عنوان کشورهای ثبت شده اند که روند آموزش وپرورش در آن مشکلات خود را دارند، افغانستان نیزدر جمع این 21 کشور جا دارد وبدون شک وضعیت موجود معارف درافغانستان یک بحث بنیادی در اجلاس بونزایرس خواهد بود.
باید گفت که در افغانستان اضافه از یکهزار وسه مکتب به دلیل نا امنی، مسدود است که برخی از این مکاتب به عنوان قرارگاه نظامی ویا پوسته هم از سوی نظامیان  افغان وهم از سوی مخالفان مسلح مورد استفاده قرار گرفته است در کنار استفاده مکاتب به عنوان پوسته و یا قرار گاه نظامی، طالبان مسلح از مکاتب  وتاسیسات عامه به گونه یی سپرانسانی استفاده کرده اند و از رفتن مکاتب بخصوص دختران جلوگیری شده است.
زابل ، هلمند، فراه ، کندز، فاریاب، شیندند، هرات ... ولایت های اند که گواه مسدود بودن بیشترین مکاتب درکشور اند مکاتب دراین ولایت ها یا به دلیل واقع شدن درخط حایل جنگ وپوسته سازی امنیتی مسدود شده اند.
با آنکه از آن به عنوان سپر انسانی استفاده میشود و یاهم بر اساس تهدید مستقیم گروه های هراس افگن مسدود شده اند.
به تازگی مسوولان معارف ولایت کندز گفته اند که طالبان درمناطق تحت کنترول شان در آن ولایت به دختران اجازه نمیدهند تا بالاتر از صنف ششم تحصیل کنند و به مکتب بروند.
درولایت فراه نیز طالبان به شاگردان پنج مکتب دخترانه در داخل شهر فراه بارسال نامه تهدید آمیز گفته اند که به مکتب نروند دلیل هم نهایت ساده چرا در لابراتوار های مکاتب دخترانه اسکلیت وجود دارد به همین ترتیب این مشکل در ولایت های دیگر نیز دیده میشود. درحال حاضر سه اعشاریه هفت ملیون طفل در افغانستان از رفتن به مکاتب بازمانده اند که بیشترین شان را دختران تشکیل میدهد.
مقامات در و زارت معارف میگویند که شمار آن مکابت ودانش آموزان درکشور کم نیست که در معرض تهدید وخطر قرار دارند وطرف های درگیر در بعضی حالات از مکاتب سنگر ساخته اند ویاهم باعث مسدود شدن آن شده اند آنها میگویند که بارها از جناح های درگیر در افغانستان خواسته شده تا مکاتب را به عنوان  یک نهاد تعلیمی وتحصیلی احترام کنند ونسبت به آن، دید سیاسی نداشته باشند. متاسفانه بعضا حرف های ناراحت کننده شنیده میشود که مکتب به یک قرار گاه نظامی ویا پوسته امنیتی تبدیل شده است .
امید ها از شاملان کنفرانس بین المللی ومکاتب مصئون در آرژانتین این است که در قسمت معضل موجود در افغانستان دید دیپلوماتیک وتشریفاتی نداشته باشند بل یک ممد وهمکار خوب با معارف  واهل معارف افغانستان باشند .

کابل باختر9 حمل
مستشارسفارت قزاقستان در کابل امروز در دیدار با پوهاند محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ، علاقمندی کشورش را به خاطربرگزاری نمایشگاه آثارگنجینه باختر، درآن کشور ، ابراز کرد .
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: دراین دیدارانوراسماعیل اوف  مستشارسفارت قزاقستان مقیم کابل ،  خاطرنشان ساخت که قزاقستان علاقمند است که آثارگنجینه باخترافغانستان  در نمایشگاه آن کشور به نمایش گذاشته شود .
همینگونه سرپرست وزیراطلاعات وفرهنگ ازمناسبات نیک و همکاری های قزاقستان درعرصه های مختلف با مردم افغانستان ، به قدردانی یاد کرده و وعده سپرد که پس از طی مراحل قانونی و حکم کابینه جمهوری اسلامی افغانستان ، آثار گنجینه باختر که اکنون درکشور چنین به نمایش گذاشته شده است ، درآینده به نمایشگاه قزاقستان انتقال خواهد شد.

کابل باختر 9 حمل
شمار محدود از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرار گرفته اند درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند ونیز اخبار وگزارش های را در باره رویداد های جاری منطقه وجهان نشر کرده اند.
روزنامه وسیا برگ نخست را از قول بزرگان قومی درهلمند عنوان کرده است که واگذاری مرکز ولسوالی سنگین به مخالفان مسلح قابل قبول نمی باشد.
این روزنامه  همچنان در همین صفحه از قول نذیر احمدزی معاون ولسی جرگه عنوان کرده است رئیس جمهور تعهد کرد که از نهاد های امنیتی افراد واسطه دار را برکنار می کنند.
به نوشته این روزنامه : نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه میگوید که رئیس جمهور در دیداری با هیاتی از ولسی جرگه تعهد سپرده که به زودی در وزارت های داخله و دفاع وریاست امنیت ملی به خاطر جلوگیری از فساد وبهبود امنیت افرادی را که به اساس روابط سیاسی و  وابسته گی ها جابه جا شده اند برکنار می کند.
روزنامه  ویسا ادامه این مطلب را درصفحه پنجم نوشته اما درمطلب دیگر خبرداده که پاکستان بار دیگر سه ولسوالی ننگرهار را هدف حملات راکتی قرار داد.
روزنامه ویسا همچنان درصفحه اول از قول وزارت امور خارجه کشور عنوان کرده است که حکومت برای اشتراک درنشست مسکو تصمیم نهایی نگرفته است.
به نوشته این روز نامه : وزارت خارجه کشور می گوید که حکومت افغانستان برای اشتراک در نشستی که پیرامون صلح درمسکو برگزار می گردد تصمیم نهایی نگرفته و بحث روی اشتراک در این نشست ادامه دارد.
به نوشته این روزنامه : احمد شکیب مستغنی سخنگوی وزارت خارجه دیروز در یک نشست خبری که در مورد دست آورد های سفر اخیر سرپرست وزارت امور خارجه به امریکا صحبت می کرد گفت، در نشست قبلی که در مورد صلح در مسکو برگزار گردیده بود بحث ها ونتایج آن از طرف حکومت مورد بررسی قرار گرفته است.
روزنامه به همین  ترتیب ادامه داده ودرصفحه اول از قول ملل متحد عنوان کرده که شمار بیجا شده گان افغانستان افزایش یافته است .
روزنامه ویسا دربرگ های دیگر شماره امروزی دنبال مطالب بیشتر شده است .
اما روزنامه افغانستان دربرگ نخست زیرعنوان نزدیک به 1400 افسر وزارت دفاع به اتهام فساد از وظیفه برکنار شده اند، نوشته است: مسوولان وزارت دفاع ملی بر مبارزه جدی علیه فساد تاکید کرده ومی گویند که درشش ماه گذشته حدود 1400 افسر این وزارت که متهم به فساد بودند برکنار گردیده و به جای آنها چهره های جوان ومتعهد گماشته شده اند.
روزنامه به همین ترتیب ادامه داده ودر مطلب دیگر از قول معاون رئیس جمهور عنوان کرده است معاون دوم رئیس جمهور برالکترونیکی شدن سیستم انتخابات تاکید کرد .
روزنامه افغانستان به همین ترتیب درصفحه اول ازقول مشرانوجرگه نقل کرده است : در مورد ساخت موانع از سوی پاکستان به ملل متحد شکایت شود.
روزنامه افغانستان ما، همچنان  درصفحه اول به کنفرانس خبری دیروزی سخنگوی وزارت خارجه توجه کرده مطلبی را زیرعنوان  حکومت برای اشتراک در نشست مسکو تصمیم نهایی نگرفته است ، مطلبی را نشر کرده است .
روزنامه افغانستان ما، درصفحه های دیگر دنبال مطالب بیشتر شده است .
به همین ترتیب روزنامه ماندگار درصفحه اول از قول و زارت دفاع ملی ، نزدیک به 1400 فاسد را برکنار و به نهاد های قضایی معرفی کرده ایم .
این روزنامه نیز در برگ نخست از قول وزارت مهاجران وبرگشت کننده گان عنوان کرده شمار بیجا شده گان داخلی رو به افزایش است.
ماندگار همچنان درصفحه اول خبرداده که مشرانوجرگه به آغاز روند شناسنامه های برقی تاکید کرده است روزنامه ماندگار درصفحه های دیگر دنبال مطالب بشتر شده است .

چهارشنبه ، 9 حمل 1396 ، 10:30

اخبار کوتاه از دنیای فوتبال

کابل باختر 9 حمل
ر سانه ها گزارش دادند که مسی به اتهام اهانت به داور از چهار بازی تیم ارجنتاین محروم شد ونیز مکلف به  پرداخت جریمه گردید.
***
به گزارش رسانه ها، برازیل به عنوان اولین تیم به مرحله بعدی رقابتهای جام جهانی راه یافت.
****
رسانه ها گزارش داده اند باشگاه بایرین مونیخ آلمان درحال پیشنهاد رسمی برای سانچس بازی کن آرسنال ارایه کرد که بارسلونا و ریال مادرید نیز او را می خواهند.
***
به گزارش رسانه ها، کورتوا دروازه بان چلسی از سران این باشگاه خواسته است که مانع رفتن او به ریال مادرید نشوند.
****
رسانه های ورزشی  گزارش داده اند که مسی تاکنون باشش بار که سراسر گول در رقابتهای جام قهرمانان اروپا به ثمر رسانده در صدر جدول این رقابتها قرار دارد.
****
رئیس پشین باشگاه ریال مادرید گفته است برای ریال دشوار نیست 115 ملیون یورو بپردازد وادن آزاد را استخدام کند .
***
ابراهیم ویچ بازهم به عنوان بهترین بازی کن ماه جاری باشگاه مانچستریوناتید انتخاب شد.
****
کارشاسان می گویند مربی که جاگزین ونیگردد آرسنال شود ممکن آسان نتواند  چالش را بر دارد.

کابل باختر 9 حمل
دربازی های مرحله مقدماتی جام جهانی فوتبال در آسیا  تیم ملی ایران بر تیم ملی چین پیروز شد.
به گزارش آژانس باختر، دراین بازی ها  تیم ملی فوتبال کوریا جنوبی با سوریه بازی را یک یک مساوی کرد و مورشم با مروزهم بازی  رابه همین نتیجه پایان داد.

کندز/ باختر/ 9/ حمل
پنج طالب مسلح درنتیجه یک عملیات نیروهای مشترک امنیتی دربیست و چهارساعت گذشته درولایت کندز کشته شدند.
لوی پاسوال شیرعزیز کامه وال قوماندان عمومی پولیس در زون شمالشرق به آژانس باختر گفت که این عملیات درقریه اسماعیل قشلاق ولسوالی امام صاحب ولایت کندز برعلیه طالبان مسلح انجام شد که درنتیجه آن پنج طالب مسلح کشته و شش طالب دیگر شدیداً زخم برداشته اند.
وی افزود : دوعراده موتر سایکل طالبان مسلح توسط نیروهای امنیتی تخریب و مقداری جنگ افزار شان نیز بدست نیروهای شامل عملیات افتاده است.
عملیات تا پاکسازی کامل این ولسوالی ها ازوجود طالبان ادامه دارد.

کابل باختر/ 9/ حمل
درعملیات زمینی و هوایی نیروهای امنیتی افغان دیشب در ولایت فراه دوازده طالب مسلح کشته شدند و نیروهای امنیتی تا پاکسازی کامل ولسوالی عملیات را ادامه میدهند.
یک مسوول امنیتی ولایت فراه به خبرنگار آژانس باختر گفت که دراثر عملیات تصفیوی نیروهای امنیتی درولسوالی بالابلوک دوازده طالب مسلح کشته و هفده تن دیگر زخم برداشته اند.
وی افزود، دراین عملیات چهار عراده وسایط نقلیه طالبان نیز تخریب گردیده است.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL