04 ثور 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کمیسیون رسانه یی مراسم  افتتاح دورهفدهم شورای ملی جلسه کرد

کمیسیون رسانه یی مراسم افتتاح دورهفدهم شورای ملی جلسه کرد

کابل باختر 4 ثور کمیسیون رسانه یی مراسم افتتاح دورهفدهم شورای...

تطبیق ۱۰۰۶ پروژه در ولایت های کشور، ۱۴ میلیون روز کاری ایجاد کرد

کابل باختر 4 ثور مجیب الرحمان کریمی، وزیر احیا وانکشاف دهات...

حمله طالبان بالای ولسوالی کران و منجان بدخشان به عقب زده شد

حمله طالبان بالای ولسوالی کران و منجان بدخشان به عقب زده شد

فیض آباد 4 ثور باختر حمله طالبان دیشب بالای ولسوالی کران...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتحسینه صافی درمراسم تجلیل ازهفته فرهنگی کابل : یکی ازوظایف مهم وزارت اطلاعات وفرهنگ حفاظت از فرهنگ اصیل کشور میباشد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر20 اسد
مراسم تجلیل ازهفته فرهنگی کابل امروز ازسوی وزارت اطلاعات وفرهنگ درباغ بابرشاه برگزاری شد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: این مراسم به حضورداشت حسینه صافی سرپرست و نامزد وزیراطلاعات وفرهنگ ، معینان ، مشاوران و روسای این وزارت،عبدالغفورلیوال مشاوریاست جمهوری، نجیب الله منلی مشاورامورفرهنگی شورای امنیت ملی ، شماری از مقامات دولتی و شخصیت های فرهنگی ، برگزارشد.
درآغازاین مراسم حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ صحبت کرده گفت که یکی ازوظایف مهم  این وزارت حفاظت از فرهنگ اصیل کشور میباشد وبنابرین وزارت اطلاعات وفرهنگ  دراین راستا فعالیت های چشمگیری را انجام داده است .
وی افزود که هدف از برگزاری هفته فرهنگی شناخت هرچه بیشترفرهنگ اصیل کشور میباشد ونخستین بار برنامه تجلیل ازهفته فرهنگی، از ولایت پروان آغازیافت و بعد درولایت های ننگرهار، غزنی ، خوست و کاپیسا برگزارشد و این برنامه درولایت های دیگر کشورنیز ادامه میابد.
حسینه صافی گفت که تجلیل ازهفته فرهنگی کابل امروزدرباغ بابر، پارک تیمورشاهی ، باغ زنانه ، پارک حبیب الله ځاځی درساحه احمدشاه بابا مینه ، لیسه معرفت دشت برچی ، پارک خیرخانه و پارک مکروریان اول شهرکابل آغازشد و تا تاریخ 25 ماه اسد ادامه میابد.
وی اضافه کرد که  درجریان این هفته نمایشگاه های نقاشی، خطاطی ، رسامی ، کتاب ، عکس ازآثارمس عینک ، صنایع دستی، محصولات زراعتی ،  نما یش آثارموزیم ملی و ریاست باستانشناسی، نمایش فلم های داخلی ، تیاتر، موسیقی و نمایشات ورزشی،  برای ساکنان کابل درمحل های مذکوربرگزاری میشود.
همچنان سرپرست  وزارت اطلاعات وفرهنگ ازشاروالی کابل و سایروزارت خانه ها و نهاد های که دربرگزاری هفته فرهنگی کابل، این وزارت را یاری رسانیده اند، سپاسگزاری کرد.
دراین مراسم پیام داکترعبدالله عبدالله رییس اجرائیه توسط فقیرمیوند مشاورامورفرهنگی ریاست اجرائیه خوانده شد که درقسمت آن آمده که حکومت وحدت ملی افتخار دارد که هفته فرهنگی کابل را تجلیل میکند و گامی را که وزارت اطلاعات وفرهنگ دراین زمینه برداشته است ستودنی میباشد .
همینگونه درپیام ، حفاظت ازآبده های تاریخی و میراث های فرهنگی کشور ازوظایف مهم حکومت ، وزارت اطلاعات وفرهنگ و تمام مردم کشوردانسته شده و برتوجه به این سرمایه های ملی تاکید گردیده است .
پوهنیارحبیب الله حبیب زی سرپرست شاروالی کابل نیز درصحبت هایش دررابطه به پیشینه شهرکابل معلومات داد وگفت که ازلحاظ تاریخی شهرکابل 2700 سال سابقه دارد و مورد توجه شاهان و حاکمان درگذشته ها قرارداشته است . 
وی دررابطه به برنامه های شاروالی کابل درزمینه بهبود شهرکابل معلومات داد و توجه به آثارو آبدات تاریخی کابل و فرهنگ شهرنشینی را ازاولویت کاری دراین شهر دانست .
همینگونه عمراخان مسعودی نماینده سازمان یونسکو پیام آن اداره را دررابطه به برگزاری هفته فرهنگی کابل قرائت کرد و ازهمکاری های بیشترآن سازمان با حکومت افغانستان و به ویژه وزارت اطلاعات وفرهنگ اطمینان داد .
دکتورسید مخدوم رهین سابق وزیر اطلاعات وفرهنگ نیز درسخنرانی خود دررابطه به تاریخ و پیشینه شهرکابل معلومات داد و گفت که کابل شهرسیلی خورده روزگاراست ، شهرماتم دیده که هنوزهم اهالی آن درماتم آنچه برکابل رخ داد و جفاهای که درحق کابل شد ، هنوزهم که هنوزاست داد می کشند.
همینگونه وی خواهان توجه بیشتروزارت اطلاعات وفرهنگ ، شاروالی کابل و یونسکودر رابطه به  بهبود هرچه بیشترشهرکابل، آبده های تاریخی این شهرو بخصوص جا دادن  آبده های تاریخی کابل درلست میراث های فرهنگی جهان ، شد.
درجریان این مراسم عبدالغفورلیوال شعری را که دررابطه کابل سروده بود به خوانش گرفت .
دراین مراسم سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ نمایشگاه های کتاب ، نقاشی ، خطاطی ، رسامی ، عکس آثارمس عینک و صنایع دستی را افتتاح کرد.
نایب الدین اکرامی فندقستانی فعال فرهنگی و یک تن از باشنده گان شهرکابل درصحبت با خبرنگار آژانس باختر دررابطه به اهمیت برگزاری هفته فرهنگی کابل گفت که راه اندازی چنین برنامه ها درمعرفی فرهنگ اصیل ،  ارزش های فرهنگی و داشته های تاریخی کشور برای مردم و به ویژه نسل جوان از ارزشمندی خاص برخوردارمیباشد و ازوزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطربرگزاری چنین برنامه ها تشکرکرد. 
دراخیراین مراسم نمایشهای ورزشی توسط ورزشکاران ریاست خدمات کلتوری شاروالی کابل ، پارچه های موسیقی توسط آوازخوان های ریاست موسیقی و پارچه تمثیلی ازسوی ممثلین تیاترملی اجرا شد. احمدضیا احمدی 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.