29 جوزا 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

دومین نشست سفیران پروسه استانبول- قلب آسیا برگزارشد

دومین نشست سفیران پروسه استانبول- قلب آسیا برگزارشد

کابل باختر 29 جوزا دومین نشست سفیران پروسه استانبول- قلب آسیا...

دیدار معین سیاسی وزارت امور خارجه با سفیر سویدن

کابل باختر 29 جوزا ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه...

بازگشت هفده طالب مسلح به روند صلح درننگرهار

بازگشت هفده طالب مسلح به روند صلح درننگرهار

شهرجلال اباد ۲۹ جوزا باختر هفده طالب مسلح درولایت ننگرهار دست...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتسمینارعلمی ازسوی وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزار شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر24 اسد
با قرائت پیام محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان ، امروز سمینارعلمی زیرنام " مس عینک درپرتو کاوش های باستانشناسی و حفاظت ، ترمیم و چالش های فرا راه آبده های تاریخی کشور" ، آغازیافت.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: این سمینارازطرف ریاست های باستانشناسی و حفظ و ترمیم آبدات تاریخی وزارت اطلاعات وفرهنگ ، به مناسب هفته فرهنگی کابل به اشتراک معینان و روسای این وزارت  ، شماری از استادان پوهنتون کابل ، اعضای اکادمی علوم و شخصیت های علمی و فرهنگی برگزار شد.
درآغازاین سمینارپیام  محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان توسط داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات فرهنگ خوانده شد که درقسمت آن گفته شده که میراث های فرهنگی ملموس و غیرملموس هویت مردم است و مردم کشورهای جاویدان و زنده دانسته میشوند که از ارزش ها و میراث های فرهنگی شان پاسداری کرده اند.
درپیام اضافه شده است که بدون اسناد تاریخی ومیراث های فرهنگی شناخت هویت ملی کشورها ناممکن است  واز وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطربرگزاری این سمینارابراز امتنان شده است .
پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به کار سمینارمعلومات داد و گفت که  دربخش اول این سمیناردررابطه فعالیت ها و کارکرد ها درزمینه ترمیم و بازسازی آبده های تاریخی معلومات ارائه میشود و دربخش دوم،  درکنار ارائه معلومات ازکارکرد های ریاست باستانشناسی درمس عینک ، دستاورد ها و چالش ها وهمچنان پلان مدیریتی ساحه باستانی مس عینک نیزارائه میشود.
پوهاند باوری ازاشتراک کننده گان خواست که با توجه به دستاورد ها و چالش ها فرا راه کار ساحه باستانی مس عینک ، راه کارهای مناسب را  برای رفع چالش های موجود ارائه کنند.
متقاقبآ  پیام اکادمی علوم به مناسبت این سمینارتوسط سرمحقق عبدالجبارعابد قرائت شد.
همینگونه مجلس علمی سمینارپس از انتخاب محمدفهیم رحیمی به حیث رییس ، دیپلوم مهندس عبدالاحد عباسی به حیث معاون و حمید الله احدزی به حیث منشی به کار آغازکرد .
دراین مجلس  شماری از محققان ، متخصصان باستانشناسی و دانشمندان مقاله های شان را که درزمینه های مختلف کارباستانشناسی و آبدات تاریخی نوشته بودند قرائت کردند.
همچنان انجنیر محمد آقا ازریاست باستانشناسی ، انجنیر حبیب نوری رییس موسسه آچکو، انجنیرجاوید نماینده موسسه " هابو " انجنیرعبدالظاهرصمدی ازشرکت ساختمانی عزیزنعیم ، داود صادق ازبنیاد فرهنگی آغا خان  دررابطه به کارکرد ها ، دستاورد ها و فعالیت های شان درراستای ترمیم و بازسازی و حفاظت آبدات تاریخی و آثارفرهنگی معلومات دادند.
به همین ترتیب دربخش دوم سمینارنورآغا نوری رییس باستانشناسی دررابطه به فعالیت ها ، دستاورد ها و چالش های فرا راه کار آن اداره معلومات داد و  پلان مدیریتی ساحه باستانی مس عینک را توضیح کرد .
وی گفت که این پلان دارای چهارمرحله میباشد : آماده ساختن پلان مدیریتی که تکمیل گردیده است ، آغاز روند مشورت با متخصصین ، جامعه مدنی ، مردم محل و اداره های ذیدخل ، تطبیق آن درساحه سروی ، حفریات ، اسناد سازی ، ارزیابی و تدوین پرو ژه آزمایشی و همچنان نظارت میباشد. 
بعدآ نماینده گان اکادمی علوم ، وزارت معادن وپترولیم ، یونسکو و شورای مردم مس عینک نیز دررابطه به پلان مدیریتی ساحه باستانی مس عینک نظریات ، پیشنهاد ها ، طرح ها و خواسته های شان را شریک ساختند.
دراخیرپوهاند باوری درصحبتی کارسمینار را مثبت و ارزشمند ارزیابی کرد . احمدضیا احمدی

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.