30 جدی 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سرپرست دفترنمایندگی ملکی ناتو در کابل پیرامون نشست بروکسل معلومات داد

کابل باختر 30 جدی ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه...

معین امورجوانان با مسوول دفترکانترپارت درافغانستان ، دیدارکرد

معین امورجوانان با مسوول دفترکانترپارت درافغانستان ، دیدارکرد

کابل باختر30 جدی داکترکمال سادت معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز...

معین سیاسی وزارت امور خارجه با سرپرست دفتر نمایندگی ملل در کابل دیدارکرد

معین سیاسی وزارت امور خارجه با سرپرست دفتر نمایندگی ملل در کابل دیدارکرد

کابل باختر30 جدی ادریس زمان معین سیاسی وزارت امور خارجه با...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتحسینه صافی : ارزش های فرهنگی درنزدیک ساختن و رشد جوامع نقش مهم دارد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر27 اسد
حسینه صافی سرپرست و نامزد وزیراطلاعات وفرهنگ امروز دردیدار با سفیرجمهوری مردم چین مقیم کابل، نقش فرهنگ را درنزدیک ساختن و رشد جوامع مهم دانست.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر:  دراین دیدارسفرجمهوری مردم چین مقیم کابل خاطرنشان ساخت که افغانستان به عنوان کشوری است که ازلحاظ آثارباستانی و داشته های تاریخی غنی بود و ازاهمیت خاص برخوردارمیباشد.
اوگفت که راه ابریشم نقش مهم را درراستای روابط فرهنگی میان چین و افغانستان در گذشته ها داشته و درآینده نیز این راه میتواند دستارورد های زیادی درعرصه فرهنگی میان دوکشور داشته باشد .
همینگونه سفیر چین از تحقیقات مشترک باستانشناسی که قراراست در منطقه باستانی واخان ولایت بدخشان توسط باستانشناسان دوکشورصورت بگیرد، سفرهیئت ازپوهنتون باستانشناسی " انان " کشورچین به افغانستان  به خاطرامضای تفاهمنامه همکاری با این وزارت و همچنان سفر سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری درماه آینده غرض اشتراک در نمایشگاه فرهنگی به کشور چین ، یاد آروی نمود و ازسرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز دعوت کرد که درآن نمایشگاه اشتراک کند.
حسینه صافی ازهمکاری های کشور چین درعرصه های مختلف به ویژه درراستای فرهنگی امتنان کرد و گفت که ارزش های فرهنگی درنزدیک ساختن و رشد جوامع مهم میباشد .
وی بر روابط میان مردم با مردم و دولت با دولت تاکید کرد و نقش آن را درتوسعه روابط منطقه یی موثردانست .
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ اضافه کرد که امضای تفاهمنامه ها زمینه توسعه همکاری ها را میان کشو رها فراهم میسازد و این همکاری ها میتواند نقش موثر درتوسعه همکاری های منطقه یی داشته باشد . احمدضیا احمدی  

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.