کتابخانه " نیلاب رحیمی " درکابل افتتاح شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر28 اسد
فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز کتابخانه "  نیلاب رحیمی " را در دارالمعلمین اخوت اسلامی ، درکابل افتتاح کرد.
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: درمراسم افتتاح این کتابخانه که به حضورداشت شماری از شخصیت های علمی و فرهنگی برگزارشد ، فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به شخصیت فرهنگی و ادبی و کارنامه های مرحوم غلام فاروق نیلاب رحیمی ، سابق رییس کتابخانه های عامه صحبت کرد و گفت که نیلاب رحیمی یکی ازسرمایه های فرهنگی کشوربود که او درعرصه فرهنگ خدمات ارزشمندی را انجام داده است .
سانچارکی گفت که نیلاب رحیمی کتاب های متعددی درعرصه فرهنگ ، تاریخ و ادبیات کشور نوشته است .
همینگونه دراین مراسم حیدری وجودی شاعرو نویسنده خوب کشور، پیرامون شخصیت فرهنگی و آثارنیلاب رحیمی معلومات داد و  اورا یکی از چهره های درخشان درعرصه فرهنگ کشوردانست .
سید ناصرتقدسی رییس دفترفرهنگی مجمع رسالت و توسعه  و موسس دارالمعلمین های اخوت اسلامی نیز صحبت کرده گفت که به پاس خدمات فرهنگی نیلاب رحیمی کتابخانه دارالمعلمین اخوت اسلامی به نام او مسمی شد.
او افزود که دراین کتابخانه سه هزار جلد کتاب های ادبی ، تاریخی ، علمی ، فرهنگی و علوم دینی موجود میباشد . ذبیح الله علم

back to top