ستایش از هنرنمایی گروه تیاترهرات درارگ ریاست جمهوری

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرهرات 5 سنبله باختر
اجرای نمایش صلح برای همه توسط گروه تیاتر ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت هرات در ارگ ریاست جمهوری  نشان ازتوانمندی هنرمندان آن ولایت دارد.
به گزارش آژنس باختر تیاتر "صلح برای همه " از سوی کارمندان مدیریت تیاتر ریاست اطلاعات وفرهنگ هرات در ارگ ریاست جمهوری باحضور رئیس جمهور ومقامات بلند پایه حکومتی اجرا گردید.
موضوع این تیاتر که نمایش تراژیدی چهاردهه جنگ ونا امنی میباشد ، از چندی بدین سو به ابتکارکارمندان مدیریت تیاتر ریاست اطلاعات وفرهنگ روی دست گرفته شده است  و تا کنون در ریاست اجرائیه، وزارت داخله ،ریاست شورای عالی صلح و وزارت اطلاعات و فرهنگ اجرا شده است.
دراجرای اخیر که این تیاتر در ارگ ریاست جمهوری کشور صورت گرفت ،ازسوی محمد اشرف غنی رئیس جمهورکشورمورد تأیید وتشویق فراوان قرارگرفت و ریس جمهور کشورنیاز به صلح وهمدلی را یکی از اساس ترین نیازهای مردم کشور دانست واز ابتکار گروه تیاتر ولایت هرات قدردانی و تقدیر نمود.ختم/سیدحبیب

back to top