داکترکمال سادات: توجه به جوانان درحقیقت توجه به پیشرفت و ترقی کشوراست

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر13 سنبله
داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات فرهنگ امروز دردیدار با شماری از جوانان و بزرگان ولسوالی ده سبز ولایت کابل ، مشکلات آنان را شنید.
به گزارش آژانس باختر: دراین دیدار حاجی محمد عظیم لکنوال یک تن از بزرگان ولسوالی ده سبز به نماینده گی دیگران صحبت کرد وبه یک سلسله مشکلات شان اشاره کرد.
او درزمینه فراهم ساختن فرصت های  تحصیلات عالی ، برنامه های آموزشی و کاریابی برای جوانان آن ولسوالی، خواهان توجه و همکاری معینیت امورجوانان شد.
معین امورجوانان دررابطه به برنامه های آن اداره درزمینه رشد وارتقای جوانان ، معلومات داد و گفت که توجه به جوانان درحقیقت توجه به پیشرفت و ترقی کشور است . 
همینگونه داکترسادات از همکاری های معینیت امورجوانان با آنان اطمینان داد . احمدضیا احمدی 

back to top