نخستین جلسه کمیته گزینش، برگزار شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر20 سنبله
به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز نخستین جلسۀ کمیته گزینش اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات ، برگزارشد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین جلسه نجیبه مرام رییس نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به ایجاد کمیته گزینش معلومات داد و گفت که این کمیته به اساس حکم قانون و به خاطرگزینش اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات،  ایجاد شده است .
همینگونه درجلسه پس از بحث دررابطه به کار کمیته گزینش و ابراز نظرو پیشنهاد های اعضای کمیته ،  به دوتن از اعضای این کمیته وظیفه سپرده شد تا  روی مسودۀ طرزالعمل کمیته گزینش اعضای کمیسیون دسترسی به اطلاعات کارکنند و ازنتایج کارشان به جلسه آینده گزارش دهند. 
همچنان دراین جلسه فیصله شد که فورم درخواست عضویت کمیسیون دسترسی به اطلاعات آماده گردد و موضوع ازطریق رسانه ها به خاطرآگاهی علاقمندان به منظورعضویت درکمیسیون دسترسی به اطلاعات،  به اعلان داده شود.
دراخیراین جلسه حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ تاکید کرده که اعضای کمیته گزنش درتسریح روند کار این کمیته تلاش بیشترکنند. احمدضیا احمدی

back to top