نشستی را زیر نام "یادبود از هفته شهید و شهدای رسانه یی" برگزار شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل 21 سنبله  باختر
وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز به مناسبت هفته شهید نشستی را زیر نام  "یادبود از هفته شهید و شهدای رسانه یی" راه اندازی کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، در این نشست که به همکاری فدراسیون ژورنالستان افغانستان برگزار شد، حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ با ابراز نگرانی از عدم مصئونیت خبرنگاران و کارمندان رسانه یی، از طرح رهنمودی برای پوشش رویدادهای هراس افگنی خبر داد که چندی قبل ترتیب شده است اما به علت عدم همکاری مسئولان رسانه ها نهائی نگردیده است.
حسینه صافی پس از آنکه همکاری مسئولان رسانه ها را در نهائی سازی این رهنمود خواستار شد تاکید کرد که با تطبیق این رهنمود میتوان از جان باختن خبرنگاران در محل رویداد جلوگیری کرد.
به بیان وی، وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور دادخواهی و حمایت از خبرنگاران و کارمندان رسانه ها، قوانین و مقرره هایی را وضع کرده است که در مقایسه با قوانین رسانه های کشورهای منطقه از مزیت قابل ملاحظه ای برخوردار است.
او همچنان از منظور ساخت  منار یادبود شهدای رسانه یی وجلب حمایت بیشتر به   صندوق حمایت از ژورنالیستان یاد کرد و گفت که به هر اندازۀ که صندوق  ژورنالیستان  حمایت مالی میگردد به همان اندازه  میتوان از اهل رسانه در حالات متفاوت رسیدگی صورت گیرد.
سپس فهیم دشتی عضو فدراسیون ژورنالیستان افغانستان  پس از ارائه معلومات از برنامه های نهاد مربوط و کمیته مصونیت خبرنگاران  از حکومت، مسئولان نهادهای حامی  رسانه ها خواست که با هماهنگی و کار مشترک  زمینه مصئونیت خبرنگاران و کارمندان رسانه ها فراهم کنند.
در این نشست منیر برادر شهید شاه مری که در حادثه هراس افگنی شش درک جان باخته بود صحبت کرد و گفت که شهیدافتخار کشور و اهل رسانه میباشد اینکه ناجوانمردانه از دست دشمنان اسلام ، قرآن و دین شهیدمیگردد جای بدبختی بیشتر ازاین وجود ندارد.
به همین ترتیب مجیب خلوتگر مسوول نهادحمایت از رسانه های آزاد افغانستان (نی ) صحبت کرد و از شهادت بیش از صد خبرنگار در جریان سال های اخیر خبر داد و گفت :" هرروز بدتر از روز پیش است"  و تلاش برای جلوگیری وجود ندارد .
دربخش دیگر جلسه بحث آزاد درمورد مصونیت خبرنگاران و شیوه های جلوگیری از تلفات اهل رسانه  دررویدادهای هراس افگنی و نشر زنده ای رویدادها صورت گرفت .
فاضل سانچارکی معین امور نشرات دراین نشست مطرح ساخت در اطلاع رسانی یک مقدار افراط صورت میگیرد باید ازتجارب دنیا آموخت که حوادث را طوری پوشش میدهندکه سلامت روانی مردم مطمح نظر می باشد.
وی افزود : باید رسانه ها ازارائه تصاویر تکان دهنده و روان آزار جلوگیری کنند درطرح که روی دست است باید هم آزادی بیان حفظ گردد و هم جان خبرنگار مصئون شود.
همچنان  تاکید گردید ، حکومت ، نهاد های حامی خبرنگاران مدیران رسانه ها و خود خبرنگاران طرح  رادرمورد جلوگیری از تلفات خبرنگاران تدوین نمایند.
دراخیر حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ به شماری از خبرنگاران و مسوولان رسانه ها لوح تقدیر و تحسین نامه ها اهداکرد. 
ختم/ نثار ایثار

back to top