06 جوزا 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اوقات افطار و سحر

اوقات افطار و سحر

کابل باختر6 جوزا وزارت حج و اوقاف، اوقات افطار وسحر...

سه فعال تحریک تحفظ پشتون کشته شدند

سه فعال تحریک تحفظ پشتون کشته شدند

پشاور – صدای امریکا – 6 جوزا - باختر اردوی پاکستان...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکارسروی ساحه باستانی مس عین، هفته آینده آغازمیابد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر13 قوس
رییس عمومی بانک جهانی امروز دردیدار با حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ ازادامه همکاری های آن نهاد با این وزارت ، اطمینان داد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: دراین دیدار دررابطه به پروژه حفریات ساحه باستانی مس عینک ، مساعد ساختن زمینه به خاطرکار حفریات درآن ساحه و ادامه همکاری های بانک جهانی با وزارت اطلاعات وفرهنگ ، بحث صورت گرفت .
همچنان درمورد این که قراراست پس از یک هفته کارسروی ساحه باستانی مسک عینک به خاطرفراهم ساخت تسیهلات بیشترحفریات آثارتاریخی ، ازسوی یونسکو به همکاری باستانشناسان وزارت اطلاعات وفرهنگ آغازیابد و پس از سه ماه گزارش سروی به این وزارت ارائه شود ، نیز صحبت شد.
حسینه صافی درکنارآن که ازهمکاری های بانک جهانی با وزارت اطلاعات وفرهنگ به ویژه دربخش های فرهنگی تشکر کرد ، خاطرنشان ساخت که درکار پروژه مسک عینک مردم آن محل نیزباید استخدم شوند تا از یک سو با آثارتاریخی کشور بیشتر آشنا شوند و ازجانب دیگر درحفاظت آن سهیم شوند .  احمدضیا احمدی

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.