اهدای کتاب به کتابخانه عامه پکتیا

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرگردیز17 جدی باختر
یک مقام ارشد حکومتی دوصدو پنجاه و سه جلد کتاب به کتابخانه عامه پکتیا اهدا کرد.
این کتاب ها درگستره فرهنگ ، هنر ، ادبیات ، تاریخ ، جغرافیه و سیاست است.
مجیب الرحمان کریمی وزیر احیا و انکشاف دهات هنگام اهدای این کتاب ها گفت که تلاش خواهد کرد تا بیشتر ازاین در غنامندی کتابخانه پکتیا کمک کند.
با این حال محمد امین شاه الفت رییس اطلاعات وفرهنگ ولایت پکتیا از اقدام وزیر احیا و انکشاف دهات قدردانی کرد و از شهروندان خواست تا در غنامندی کتابخانه های عامه سهم بگیرند.ختم/ابوی

back to top