گشایش نمایشگاه بین المللی تهران با حضورپررنگ افغانستان

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

 

8 عقرب باختر

نمایشگاه بین المللی رسانه ها وخبرگزاری ها باحضورپررنگ افغانستان گشایش یافت.

این نمایشگاه زیرنام " رسانه ، کلام صادقانه ، نگاه منصفانه " به اشتراک نزدیک به دوهزاروپنجصد رسانه ازسی کشورجهان وایران روزگذشته گشایش یافته است.

درمراسم گشایش نوزدهمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات وخبرگزاری ها مقامات ارشد ایران ، مهمانان خارجی ازجمله چند مجری رسانه ای ودیپلومات های افغان شرکت داشتند.

به گزارش آژانس باختردرین نمایشگاه نزدیک به نه صد غرفه برای نمایش محصول رسانه ای ومطبوعاتی کشورها اختصاص یافته است.

گفته می شود که برای افغانستان نیزغرفه هایی دراین نمایش گاه گذاشته شده است.

back to top