حسینه صافی به برگزاری هرچه بهتر جشن باستانی نو روزسال آینده ، تاکید کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر16 دلو
به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ  امروز نشست کمیسیون ملی برگزاری جشن باستانی  نو روزسال 1398  ، برگزارشد .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، این نشست به حضورداشت روسا و نمایندگان  نهاد های ذیربط دولتی و غیردولتی برگزارشد.
دراین نشست سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ  صحبت کرد و گفت که  نشست کمیسیون برگزاری جشن باستانی نو روز،  به خاطر هماهنگ کردن  آمادگی های لازم  میان  نهاد های ذیربط دولتی و غیر دولتی و به منظور تجلیل هرچه بهتر جشن باستانی نوروز سال آینده ، برگزاری شده است .
همینگونه دراین نشست محبوبه بابکرخیل رییس فرهنگ مردم  وزارت اطلاعات وفرهنگ گفت که با استفاده از تجارب جشن نوروز گذشته  ، تلاش صورت می گیرد تا جشن نو روز سال آینده به شکل شایسته تربرگزار شود.
داکترطارق رشاد مشاور وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز گزارش فیصله نشست های کمیته داخلی جشن باستانی نو روز سال 1398 را ارائه کرد.
همچنان اشتراک کنندگان  این نشست ، نظریات ، پیشنهاد ها و طرح های شان را درراستای  تجلیل بهتر جشن  باستانی نو روز، ارائه کردند و آماد گی های نهاد های مربوط شان را نیز با اعضای کمیسیون شریک کردند .
دراخیر نشست حسینه صافی  تاکید کرد که درهماهنگی  و همکاری با نهاد های ذیربط  ، تلاش پیگیر صورت بگیرد تا جشن  باستانی نو روزسال آینده  هرچه باشکوه تر برگزارشود . احمدی ضیا احمدی

back to top