در حفاظت منار جام توجه شد

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

 

چغچران  - باختر – 10 عقرب

قوماندان ایساف درزون غرب منارجام را از خطرات سیلاب نجات میدهد.

گزارش ها حاکیست که با ساخت یک دیوار استنادی در اطراف منارجام این منار از خطرات سیلاب در امان میماند.

ملانظام الدین ابراهیمی مدیر ابدات ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت غور به اژانس باختر گفت،  قوماندانی ایساف زون غرب با همکاری تیم بازسازی ولایتی مستقر در غور کارساخت دیوار استنادی را در اطراف منار جام آغاز نموده است.

به گفته منبع دیوار یاد شده هفتاد متر طول وچهار متر ارتفاع دارد که توسط شرکت ساختمانی جانان کارآن پیش برده میشود.

ابراهیمی گفت با ساخت این دیوار منار جام از خطرات آب خیزی وسیلاب محفوظ خواهد ماند. 

back to top