01 جوزا 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

گروه هشت نفري رهزنان دركابل بازداشت شد

گروه هشت نفري رهزنان دركابل بازداشت شد

كابل باختر اول جوزا موظفان امنيت ملي گروه هشت...

تبصره

تبصره

کابل باختر اول جوزا وزیر خارجه چین...

مردم : خدا کسانی را که سبب راه بندان می شوند ، جزا بدهد

مردم : خدا کسانی را که سبب راه بندان می شوند ، جزا بدهد

کابل اول جوزا باختر اول جوزا، روزی جنجالی میان...

Youtube Player

khantry design

اعلانات" سرود رزم پیام آوران " گزیدۀ شعری محمد داوود " سرمد " ازچاپ برآمد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 24 حوت
گزیدۀ شعری محمد داوود " سرمد " زیرنام " سرود رزم پیام آوران " تازه از چاپ برآمد .
به گزارش آژانس باختر، این مجموعه شعری به تیراژ یک هزار نسخه در302 صفحه  ازسوی چاپخانه سعید درکابل به چاپ رسیده است .
پرتو نادری شاعرو نویسندۀ خوب کشور درپیشگفتار این گزیدۀ شعری گفته است : " دهه پنجاه خورشیدی بود که داوود سرمد درجامعۀ فرهنگی و رسانه یی کابل به حیث یک شاعرجوان و آرمان گرا، شاخته شد.
او ازهمان سال ها آرمان گرایانه و با تعهد سیاسی و اجتماعی، شعرمی سرود و زبان شعرهایش درشماری از غزل ها بیشتر به مکتب هند و مضمون پروری های آن مکتب گرایش دارد" .
نادری افزوده است که با این حال سرمد هیچگاه نخواسته است  تا با تصویر پردازی های انتزاعی و دور ازذهن ، پیام شعرهایش را درپشت شبکه های تصویر پیچ درپیچ زندانی سازد .
درشعر های سرمد گونه یی از تعادل زبانی و محتوایی دیده می شود و چنین است که تشبیهات درشعرهای او بیشترینه ملموس و حسی اند تا ذهنی و انتزاعی .
محمد داوود سرمد فرزند محمد شریف " الیم " درسال 1329خورشیدی دردهکدۀ کاریز ولسوالی قره باغ ولایت کابل دیده به جهان گشود ، دوره ابتدایی را درمکتب قره باغ و دروثانوی را درلیسه نادریت کابل به پایان رسانید .
سرمد درسال 1354 از رشتۀ ریاضی و فزیک ازدانشگاه کابل فارغ شد و درسال 1365 به وظیفه معلمی پرداخت و همچنان به فعالیت های فرهنگی ادامه داد و درنهایت درسال 1358 به شهادت رسید . احمدضیا احمدی

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.