افتتاح یک رادیو درپروان

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

چاریکار/ باختر/ ۴/ سرطان
رادیوبوستان سبز دیروز درپروان به نشرات ؛از کرد.
به گزارش آژانس باختر، درمراسم افتتاح این رادیو محمد تعیم عطارد رییس شرکت بوستان سبز ازهمکاری نهادهای دولتی درخصوص تاسیس این رادیو اظهار سپاس کرد و ابراز امیدواری کرد که این رادیو بتواند درترویج سیستم زراعت نوین کار موثری را انجام دهد.
عبدالواحد هاشمی رییس اطلاعات وفرهنگ پروان آزادی بیان توسعه اطلاع رسانی و ایجاد رسانه های آزاد وکسرت گرا را از بزرگترین دستاوردهای حکومت خواند وگفت: وزارت اطلاعات وفرهنگ درخصوص توسعه و تسریع روند اطلاع رسانی ، ایجاد رسانه های همگانی و حمایت از خبرنگاران از هیچ نوع تلاش دریغ نمی کند و متعهد برحمایت قانونمند رسانه ها و خبرنگاران به خصوص رادیو بوستان سبز می باشد.
پوهاند محمد اکرم فاضل رییس بورد شرکت بوستان سبز هدف از تاسیس این رادیو را انکشاف زراعت تخنیکی و علمی درکشور دانست واز تاسیس پوهنتون تخصصی و تخنیکی زراعتی و ایجاد کادر علمی درچوکات این رادیو درآینده نزدیک خبرداد.
دراخیر تندیس هایی که درنظر گرفته شده به شماری از کارمندان مستعد شرکت بوستان سبز اهدا شد. ختم/ خالقیار

back to top