برگزاری نمایشگاه نقاشی و خطاطی

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل 4 سرطان / باختر
به پیشواز از، صدمین سال روز استراداد استقلال کشور٬ امروز نمایشگاه نقاشی وخطاطی در باغ صلح وامید٬ نگارستان  ملی برگزارشد.
صابره رحمانی آمرنگارستان ملی به خبرنگار آژانس باختر گفت:دراین نمایشگاه یک روزه٫سی اثر نقاشی وخطاطی ازهنرمندان کشور و کشورهای سارک به نمایش گذاشته شده است.
دراین آثار بیشتر جاذبه های باستانی بامیان وفرهنگ مردم افغانستان را به تصویر کشیده است .
محمد کبیرکاووسی مشاور فرهنگ وهنر وزارت اطلاعات وفرهنگ حین افتتاح این نمایشگاه  گفت که هنروسیله است  که زیبایی های زندگی را به ما بازتاب می دهد ودرابتدا یک مهارت وفن است وزمانی که به اوج یا پختگی  خود می رسد ،هنرگفته می شود .
او یادآورشد که وزارت اطلاعات وفرهنگ به مناسبت فرا رسیدن صدمین سال روز استرداد استقلال کشور برنامه های هنری وفرهنگی را راه اندازی می کند که افتتاح این نمایشگاه یکی از این برنامه ها است.
محمد هاشم شارق رییس هنرستان ملی گفت این ادارات تلاش دارد تا برنامه  هنری وفرهنگی خوبی را به مناسبت  صدمین سال روز استقلال کشورکه  میان جوان ونوجوانان راه اندازی شده است، به مردم و هنردوستان  تقدیم کنند.
دراین نمایشگان هنرمندان ریاست های  تیاتر وموسیقی وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز پارچه های تمثیلی وآهنگ های مهینی را به مناسبت صدمین روز استفلال کشور، اجرا کردند.جاوید روشان

back to top