"مکا شفه" نقد و تحقیق ادبی، اثری از محمد قاضی ‌زاده درهرات

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرهرات ۳۰ سرطان باختر
"مکا شفه" هنر و ادبیات در ذهنیت انگلیسی، اثر پژوهشی جدید محمد قاضی‌ زاده که به تاز‌گی رونمایی شده بود، چند جلد آن از سوی نویسنده، به ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات اهدا شد.
این اثر قاضی‌ زاده که محتوای آن را فرازهایی از سخنان ده‌ها متفکر و نویسنده غربی در زمینه نقد و تحقیق ادبی تشکیل می‌دهد، از سوی انتشارات "آن" در ۲۳۰ صفحه به زیور چاپ آراسته شده است.
آریا رئوفیان رییس اطلاعات و فرهنگ هرات، که قاضی‌ زاده را یکی از نویسندگان زبردست عصر حاضر می‌داند، می‌گوید: در این اواخر چنین نوشته‌هایی کم‌تر از سوی اهل قلم در کشور نگاشته شده است.
رئوفیان پرداختن به چنین موضوعات را در حال حاضر  برای جامعه ادبی، مهم خوانده ابراز کرد که تاکنون کمتر نویسنده ‌یی با این روی‌کرد بر روی کاغذ قلم‌ برده است.
محمد قاضی‌ زاده نویسنده این کتاب نیز می‌گوید: در این کتاب گلچین سخنان نویسندگان غربی در مورد ادبیات از ۶۴ منبع کار گرفته شده است.
"مکاشفه" اولین اثر قاضی‌ زاده است که با تیراژ ۵۰۰ جلد به چاپ رسیده است.
به گفته وی کتاب‌های دیگری نیز برای چاپ روی دست دارد.
قاضی ‌زاده که بیشتر میزان تولیدات آثار ادبی دهه‌های اخیر را منحصر به شعر و داستان می‌داند، می‌گوید: اثرش آغازیست برای کارهای نقد، تحقیق و ترجمه.ختم/حبیب سادات

back to top