22 ????? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

طالبان از رهایی ده سربازحکومت درقندهارخبردادند

کابل/ ۲۲ سرطان /باختر دفترسیاسی طالبان درقطرازرهایی ده سربازافغان ازبند آن...

لات دوم سرک کابل_لوگرپیشرفت کاری دارد

لات دوم سرک کابل_لوگرپیشرفت کاری دارد

کابل / ۲۲ سرطان /باختر ساختمان خط دوم لات دوم سرک...

سی وسه زندانی طالب از زندان قندهار رها شدند

قندهار/ ۲۲ سرطان /باختر مقامات درقندهار از رهایی سی وسه زندانی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

حسینه صافی: رسانه ها در18 سال گذشته درمقایسه به تمام دوره های تاریخ ، ازلحاظ کمی ، کیفی ، تنوع و کثرت بی نظیر است Featured

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر1 اسد
سمینارعلمی " بررسی یکصد سال رسانه و قانون درافغانستان "، به پیشواز صدمین سال جشن استقلال کشور امروز ازسوی وزارت اطلاعات وفرهنگ درکابل برگزارشد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، این سمینار به حضورداشت شماری از مسوولان دولتی ، هیئت رهبری و روسای  وزارت اطلاعات وفرهنگ ، شماری از روسا و نمایندگان رسانه ها و تعدادی از مهمانان خارجی ، برگزارشد .
حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ درآغاز این سمینارصحبت کرد و گفت که این سمیناربه پیشواز صدمین سال استقلال کشور برگزار شده است  و هدف آن بررسی و تحلیل فراز و فرود صد سال کاررسانه یی درکشور است .
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان کرد که درست صد سال قبل ، درسال 1919 شاه امان الله غازی ، با اصلاحات و گشودن صفحه جدید مسایل حکومت داری و حمایت  از حقوق شهروندی مردم افغانستان ، آزادی های زیادی را ازطریق تدوین قوانین مردم سالارضمانت کرد .
همچنان با حمایت ازآزادی بیان و آزادی نشر درافغانستان برای بار نخست نشریه های دولتی دراین زمان آغاز به کار کرد و اساس دستگاه های نشراتی بسیار مهم درآن زمان گذاشته شد که تاریخ کشور همه را مورد  وار ثبت کرده است .
حسینه صافی گفت که در18 سال گذشته فصلی از آزادی های رسانه یی را شاهد هستیم و تجربه می کنیم که درمقایسته به تمام دوره های تاریخ مطبوعات ازلحاظ  کمی ، کیفی ، تنوع و کثرت ، بی مانند و بی نظیر است .
وی دررابطه به یک سلسله مشکلات و موانع فرا راه کار رسانه یی روشنی انداخت وگفت که وزارت اطلاعات وفرهنگ درسال های اخیر هفت بار قوانین رسانه یی کشوررا تعدیل کرده  است و این تعدیلات همه به نفع و حمایت ازآزادی بیان و رسانه ها درکشور بوده است .
حسینه صافی افزود که تعهد حکومت افغانستان مبنی برحمایت و حفظ دستاورد های مردم افغانستان درحوزه آزادی بیان از کسی پنهان نیست و یکی از مصداق های این تعهد ایجاد کمیته مشترک حکومت و رسانه ها است که یک الگوی بی بدیل درکل جهان است که رهبری آن را استاد سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری به دوش دارد .
بعد نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان درصحبتی گفت : در کمتراز 20 سال اخیر شاهد تحول دررسانه های افغانستان بودیم وبا وجود قربانی ها و تحمل دشواری های زیاد ، باز هم رسانه های افغانستان تلاش کرده اند و عقب نرفته اند و در جایگاه بلند قراردارند.
وی همچنان حمایت سازمان ملل متحد را از رسانه های افغانستان و محافظت خبرنگاران ابرازکرد .
رییس بخش سیاسی یوناما نیز درسخنانش نقش رسانه ها را درانعکاس حقایق و رویداد ها به ویژه انتخابات پیش رو ، روند صلح و سایر عرصه ها ، مهم دانست و تصریح کرد که باید خبرنگاران و اهل رسانه حفاظت شوند.
او حمایت اتحادیه اروپا را از خبرنگاران و رسانه های افغانستان ابراز کرد .
به همین ترتیب عبدالمجیب خلوتگر به نمایندگی ازفدراسیون خبرنگاران افغانستان ، دررابطه به چگونگی فعالیت و فرازو نشیب رسانه ها درصد سال گذشته درکشور معلومات داد .
اوگفت وقتی که امروز از رشد رسانه ها درافغانستان صحبت می شود ٬بیشتر توجه به ۱۸ سال اخیرمعطوف می شود ،  اما اگر  محدوده  زمانی یک صده به رسانه های افغانستان نظر انداخته شود ، شاهد تحول شگرفی دراین یک قرن دررسانه های کشور هستیم .
همینگونه درجریان این سمینار، به قدردانی از یک عمر تلاش ، به استاد عبدالحمید مبارز و شفیقه حبیبی دوپیش کسوت عرصه مطبوعات کشور، تندیس های " آزادی"  ازسوی سرپرست  وزارت اطلاعات وفرهنگ اهدا شد و تندیس استاد مبارز را که درسمینار حضورنداشت ، به معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ تسلیم داده شد که  آن را به استاد مبارز  اهدا کند.
همچنان درمجلس علمی سمینار،  استاد حبیب الله رفع مقاله یی زیرنام " مطبوعات دوره امانی ، دکتور علی یاور اکبری ، " آسیب شناسی درجریان روزنامه نگاری درصد سال در افغانستان " ، فرزانه حبیبی " نگاهی به تاریخ مطبوعات افغانستان درصد سال اخیر" ومصطفی عاقلی مقاله یی زیرعنوان " الگو های تیوریک فعالیت های رسانه یی درصد سال اخیر درافغانستان ؛  را خواندند.
درقسمت دیگر سمینار فاضل سانچارکی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ ، دانش کروخیل رییس خبرگزاری پژواک ، عین الدین بهادری رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات  و نجیب الله شینواری رییس آژانس باختر،  به بررسی اجمالی سیر تاریخی یک صد سال رسانه ها و قانون درافغانستان،  دستاورد ها و تعهد حکومت مبنی بر حمایت از آزادی بیان ، مروری برنسخه های تقنینی مربوط به رسانه ها درصد سال اخیر، رسانه های نوین ، فرصت ها ، چالش ها و دورنمای کار رسانه یی درافغانستان ، پرداختند.
سپس  دادمحمد عنابی رییس روزنامه اصلاح ، قطعنامه ده فقره یی سمینار را خواند که درقسمتی از آن آمده است : - آزادی بیان نباید قربانی روند صلح شود
-  خبرنگاران و اصحاب رسانه ها و درکل آزادی بیان ازهرگونه تعرض باید مصون باشند و حکومت موظف است که امنیت خبرنگاران را تامین کند
- به پرونده های خشونت دربرابر خبرنگاران که عاملان آن مقامات دولتی هستند، باید رسیدگی شود 
- جامعه بین المللی برحمایت از آزادی بیان و فعالیت آزاد رسانه های کشور مانند گذشته ادامه بدهد.
- تمام رسانه ها برای ارتقای کیفی و محتوایی بکوشند و دولت موظف است که زمینه آن را فراهم کند
و تمام رسانه ها باید به پیروی از قوانین نافذ کشور و منافع ملی باید متعهد باشند و برای تقویت همبستگی ملی بکوشند.
دراخیر این سمیناراشترا ک کنندگان از نمایشگاه عکس های تاریخی و تصاویری ازاولین نشریه و اسناد تاریخی مطبوعاتی کشور درصد سال اخیر که ازسوی ریاست های آژانس باخترو انتشارات کتب بیهقی آماد شده بود ، دیدن کردند. 
احمدضیا احمدی

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.