حسینه صافی : مسوولیت تمام مردم کشوراست که از داشته های تاریخی و سرمایه های ملی پاسداری و حفاظت کنند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر26 اسد
حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز نمایشگاه  " آثارامان الله خان و تلاش ها برای استقلال و ترقی کشور "  را درکابل افتتاح کرد .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر، درمراسم افتتاح این نمایشگاه که با حضور پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ ، شماری از روسای این وزارت، سفرا و نمایندگان شماری از سفارتخانه های خارجی مقیم کابل ، مسوولان ونمایند گان شماری از نهاد های دولتی ، خصوصی و فرهنگی ،  برگزار شد٬ نخست پیام محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشور را نجیب الله شینواری رییس آژانس باختربه خوانش گرفت که دربخشی از آن گفته شد:  امروز وزارت اطلاعات وفرهنگ نمایشگاهی را مرتبط به این واقعه تاریخی تحت عنوان "  آثارامان الله خان و تلاش ها برای استقلال و ترقی کشور" ، ترتیب کرده است که یک اقدام نیک و قابل قدر درقسمت احیای خاطره های آن دورۀ باعظمت و طلایی است .
دوره یی که مبارزات  برحق مردم ما درمقابل استعمار نتیجه داد و شجاعت و دلیری اولاد این سرزمین  را به خاطرحصول استقلال به نمایش می گذارد.
همچنان درپیام  رییس جمهوری٬ از وزارت اطلاعات وفرهنگ به خاطربرگزاری این نمایشگاه سپاسگزاری شده است .
بعد حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ صحبت کرد وگفت  که به سلسله برگزاری برنامه های فرهنگی ازسوی این وزارت ، به مناسبت صدمین سال استقلال کشور ، امروز نمایشگاه " آثارامان الله خان و تلاش ها برای استقلال و ترقی کشور " که از سوی موزیم ملی آماده شده است ، افتتاح می شود.
سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت که دراین نمایشگاه آثار مختلف دوره شاه امان الله خان به نمایش گذاشته شده است تا با کارکرد ها و فعالیت های وی نسل امروز به خصوص جوانان بیشتر آشنا یی حاصل کنند. 
حسینه صافی دررابطه به برنامه ها واستراتیژی موزیم ملی معلومات داد و گفت که به این اساس درنظراست که درآینده  درولایت های کشور نیز موزیم ها ایجاد شود تا باشد مردم وبه ویژه نسل نو با تاریخ و هویت کشور آشنایی بیشتر پیدا کنند.
سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ تاکید کرد که درکنار این وزارت ، مسوولیت تمام مردم کشوراست که از داشته های تاریخی و سرمایه های ملی پاسداری و حفاظت کنند. 
همچنان محمد فهیم رحیمی رییس موزیم ملی نیز درصحبتی دررابطه به داشته های این  نمایشگاه معلومات داد و گفت که همه آثار این نمایشگاه متعلق به دوره شاه امان الله خان وکارکرد ها و فعالیت های شاه است .
اوگفت که موزیم های ملی می تواند منحیث پل ارتباط میان فرهنگ ها و نیز سازنده صلح درسطح ملی و بین المللی باشد.
درجریان این مراسم فلم مستندی از تصاویر وفعالیت های دوره شاه امان الله خان که از سوی موزیم ملی آماده شده بود ، نیز به نمایش گذاشته شد .
همچنان پس از افتتاح نمایشگاه توسط حسینه صافی ، درحالیکه از سوی رییس موزیم ملی معلومات داده می شد ، اشترا ک کنند گان از آثار این نمایشگاه دیدن کردند. احمدضیا احمدی 

Last modified on ?????? ، 27 ??? 1398 ، 08:23
back to top