حسینه صافی : سمینار " تحلیل وضعیت فرهنگی زنان افغان درصد سال اخیر" باید هرچه بهتر و با شکوه برگزارشود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر20 سنبله
به ریاست حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز جلسه نهایی کمیسیون برگزاری سمینار " تحلیل وضعیت فرهنگی زنان افغان درصد سال اخیر" ، دایرشد .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر٬ دراین جلسه نخست اعضای کمیسیون٬ گزارش کارکرد و آمادگی های شان را دررابطه به بخش های دربرگیرنده این سمینار که شامل : تیاتر، سینما، موسیقی، گرحندوی ، ادبیات ، ژورنالیزم ، هنرهای زیبا ، فعال اجتماعی , پیشه وران  است، ارائه کردند.
همینگونه دراین جلسه دررابطه به چگونگی ارائه مقاله ها وتنظیم نمایش تصاویر مرتبط با مقاله ها و همچنان پذیرایی بهتر از مهمانان ، بحث صورت گرفت .
حسینه صافی پس از شنیدن گزارش کارو آمادگی های لازم اعضای کمیسیون٬ به خاطر برگزاری سمینار " تحلیل وضعیت فرهنگی زنان افغان درصد سال اخیر" ،  تاکید کرد که این سمینار باید هرچه بهترو باشکوه برگزار شود. احمدضیا احمدی

back to top