کار ساخت یک موزیم در محمدآغه لوگر آغاز شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

پل علم 23 سنبله باختر
پوهاند محمدرسول باوری معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات وفرهنگ کار ساخت یک موزیم در ولسوالی محمدآغه لوگر را افتتاح کرد.
این موزیم قرار است در مساحت سی جریب زمین ایجاد شود و کار احاطه آن امروز آغاز شد.
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر، پوهاند باوری حین گذاشتن سنگ تهداب دیوار احاطه موزیم یادشده گفت که در احاطه موازی زمینی که برای ایجاد موزیم در نظر است، بیش از هشت میلیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات وفرهنگ هزینه می شود.
پوهاند باوری خاطر نشان کرد که پس از احاطه این محل، هنگرهای معیاری برای موزیم ساخته می شود تا در آن ها استوپه ها و معابد دورۀ بودایی ها که از ساحات باستانی مس عینک در اثر حفریات، به دست آمده است، گذاشته شود.
پوهاند باوری همچنان یاد آور شد که وزارت اطلاعات و فرهنگ تلاش می کند که به زودی تعمیر یک موزیم را در مساحت بیش از سه جریب زمین در پل علم مرکز لوگر اعمار کند.
در این مراسم والی لوگر، مسوولان امنیتی، شماری از اعضای پارلمان و شورای ولایتی لوگر، رییس باستان شناسی وزارت اطلاعات و فرهنگ حضور داشتند.
عبدالرحمن تسل رییس اطلاعات وفرهنگ لوگر می گوید که اکنون یک موزیم به شکل ابتدایی آن درریاست اطلاعات وفرهنگ آن ولایت وجود دارد که درآن ظروف قدیمی وصنایع دستی گذاشته شده است.
وی افزود که ساحات باستانی در مس عینک، کافرکوت، خروار و سجاوند وجود دارد، اما تا هنوز موزیم معیاری لوگر ساخته نشده است.
بیش ازده سال می شود که در ساحه باستانی مس عینک حفریات قانونی جریان دارد و صد ها اثر به دست آمده منقول، نسبت عدم موجودیت موزیم در لوگر، به موزیم ملی کابل انتقال شده است.  احمد نعیم دوستی

back to top