حسینه صافی مشکلات و خواست های شماری ازمتنفذان منطقه مس عینک را شنید

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر25 سنبله
حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز دردیدار با شماری از متنفذان منطقه مس عینک خواست ها و مشکلات آنان را شنید .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر٬ دراین دیدار درحالیکه نورآقانوری رییس باستانشناسی وزارت اطلاعات وفرهنگ، نماینده وزارت معادن و نماینده قومندانی غند محافظت مس عینک نیزحضورداشتند، چند تن به نمایندگی از متنفذان منطقه مس عینک مشکلات و خواست های شان را  ازجمله در مورد ازدیاد معاش کارگران مس عینک، توجه به بهبود وضعیت امنیتی آن منطقه ابراز کردند .
همچنان آنان حمایت و همکاری شان را با مسوولان حفاظت آثار باستانی مس عینک نیز ابرازکردند.
حسینه صافی همکاری مردم محل را درحفاظت ساحات باستانی و تامین امنیت آن ساحه،  امر مهم دانست و در راستای رسیدگی به مشکلات و خواست های آنان درحد امکان، اطمینان داد.
گفتی است که حفریات درساحه مس عینک ازسال 1388 خورشیدی تاکنون ادامه دارد که درنتیجه 7 هزار اثرمنقول و شماری زیادی آثار غیرمنقول به دست آمده است .
درپروژه مس عینک  برای حدود 4 صد کارگر ازمردم محل ، زمینه کار به شکل روزمزد ، فراهم شده است .  احمدضیا احمدی

back to top