سمینارمعرفی ساحات باستانی و بنا های تاریخی درنیمروز برگزارشد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرزرنج/ ۱۷ میزان/ باختر
سمینار معرفی ساحات باستانی و بنا های تاریخی وجست وجوی راه هایی برای نگهداری از این گنجینه های کشور درنیمروز برگزارشد.
دراین سمینار مسوولان و پژوهشگران درکنار معرفی گوشه یی از ساحات باستانی و بنا های تاریخی راهکار هایی برای جلوگیری از نابودی این گنجینه ها مطرح کردند.
محمد اشرف غنی رییس جمهوری درپیامی به این سمینار به بررسی گذر تمدن ها در نیمروز و ساحات وبنا های تاریخی به جا مانده از آن پرداخت.
در پیام رییس جمهور آمده است: نیمروز ولایتی است که جغرافیای مهم درمسیر تاریخ نقش تعیین کننده یی در تامین روابط تجاری، سیاسی، اجتماعی وفرهنگی در منطقه داشته است. ما درتاریخ کشور صفحات زرین زیادی داریم که افتخارات ما محسوب می شود و نمونه یی از آن نیمروز باستان است.
پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ وهنر وزارت اطلاعات وفرهنگ دراین سمینار، نیمروز را یکی از باستانی ترین نقاط درکشور و منطقه خواند و گفت که این وزارت برای حفظ بنا های تاریخی و ساحات باستانی برنامه هایی دارد.
اوگفت که این وزارت علی رغم مشکل مالی توانسته است ده ها بنای تاریخی را ترمیم و بسیاری از ساحات باستانی را حفظ کند.
دراین سمینار استاد عبدالهادی بیدار شاعر، شعر هایی که در وصف نیمروز باستان سروده بود به خوانش گرفت.
درگوشه یی ازاین سمینار آثاری که تازه از شاعران و شماری از نویسند گان نیمروز به چاپ رسیده است رونمایی شد.ختم/شکریه

back to top