رهبری وزات اطلاعات وفرهنگ حمله بر موترکارکنان تلویزیون خورشید را تقبیح کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)


کابل 10 جوزا باختر
رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ آماج قراردادن  موترحامل کارمندان تلویزیون خصوصی خورشید را با شدید ترین الفاظ تقبیح کرد.
درانفجاری که عصرامروزدرساحۀ کلوله پشتۀ کابل موتر حامل کارمندان تلویزیون خصوصی خورشیدرا آماج قرارداد، یک خبر نگارویک  کارمند فنی تلویزیون خورشید جان باختند وشش خبرنگاردیگرآن تلویزیون زخم برداشتند.
رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ ازاین رویداد به شدت متاثرشده است وآن را با شدیدترین الفاظ تقبیح می کند .
رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ حمله برجان خبرنگاران وکارکنان رسانه یی را حمله برآزادی بیان وارزش های دموکراسی درکشور می داندو ازنهاد های امنیتی می خواهد که درشناسایی عاملان بمب گذاری برموتر حامل کارمندان خصوصی تلویزیون خورشید با جدیت تمام مساعی به خرچ دهند ومسببان آن را به پنجۀ قانون بسپارند.
رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ درحالی که خود را دراندوه خانواده های جان باختگان این رویداد شریک می داند از خداوند متعال برای شهيدان بهشت برین وبه زخمیان شفای کامل استدعا می کند
سادات

Last modified on ???? ، 10 ???? 1399 ، 14:26
back to top