محمدطاهرزهیر، بر پی گیری هرچه بهترامور، همآهنگی و اجراات به موقع تاکید کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل / 21 سرطان / باختر
محمدطاهرزهیر سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز کارکرد های بخش های مختلف ریاست دفتر این وزارت را بررسی کرد .
به گزارش آژانس باختر؛ درجریان این بررسی ، محمد شفیق احمدزی سرپرست ریاست دفتر ، کار کرد ها، پیشنهاد ها  و مشکلات فرا راه امور بخش های مختلف این ریاست را با سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ شریک کرد .
بعد سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ با  آن که درراستای رفع مشکلات آن ریاست اطمینان داد ، بر پی گیری هرچه بهتر امور، همآهنگی  و اجراات به موقع تاکید کرد. احمدضیا احمدی

back to top