23 ??? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

روزجهانی جوانان درجوزجان بزرگداشت

شبرغان ۲۳ اسد باختر ازروز جهانی جوانان امروز درجوزجان تجلیل به...

زنان زراعت‌پیشه در سمنگان ماشین‌های خشک‌کننده میوه دریافت کردند

زنان زراعت‌پیشه در سمنگان ماشین‌های خشک‌کننده میوه دریافت کردند

کابل /۲۳ اسد / باختر ریاست زراعت آبیاری و مالداری سمنگان،...

ده هانوع وسیله زراعتی به ۳۳۰ خانواده در چهار ولسوالی بلخ توزیع شد

ده هانوع وسیله زراعتی به ۳۳۰ خانواده در چهار ولسوالی بلخ توزیع شد

کابل /۲۳ اسد / باختر ریاست زراعت، آبیاری و مالداری بلخ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

کمیتۀ قوانین طرح مقرره تنظیم وظایف وزارت اطلاعات و فرهنگ را تایید کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل / ۲۲ سرطان /باختر
کمیتۀ قوانین کابینه  به ریاست استاد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و رئیس این کمیته، در جلسۀ امروز خود، طرح مقررۀ تنظیم وظایف وزارت اطلاعات و فرهنگ را با حضور سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و اعضای کمیتۀ قوانین، پس از بحث و بررسی لازم مورد تأیید قرار داد.
معاون رئیس جمهور نقش و مکلفیت وزارت اطلاعات و فرهنگ را در صیانت از میراث های فرهنگی و ارزش های ملی، مهم خواند و ابراز امید کرد که با نهایی شدن این مقرره، زمینه مناسب برای فعالیت ها و تلاش های لازم و بنیادی در این وزارت فراهم شود.
مقرره تنظیم وظایف وزارت اطلاعات و فرهنگ به منظور تحکیم حاکمیت قانون، تعیین وظایف ادارات مربوطه وزارت اطلاعات و فرهنگ و بهبود روند استخدام کارکنان و تطبیق اصلاحات اداری، با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ و وزارت عدلیه به داخل چهار فصل و بیست و سه ماده تهیه و تنظیم شده است.
در خصوص این مقرره در مواردی چون وظایف و صلاحیت های اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ، بخش توریزم، نقش بخش خصوصی، جوانان و رسانه ها، مسئولیت و پاسخگویی، چگونگی مبارزه با خشونت های فرهنگی و خشونت علیه زنان، حفظ ارزش های ملی و فرهنگی، صیانت از میراث های فرهنگی ملموس و غیرملموس و نیز شکلیات و اصطلاحات موجود در متن مقرره، دیدگاه های کارشناسانۀ اعضای جلسه مطرح شد و طرح یاد شده مورد بررسی قرار گرفت.
سرانجام این مقرره مورد تأیید قرار گرفت و فیصله شد که دیدگاه ها و پیشنهاد های اصلاحی اعضای جلسه در متن این مقرره گنجانده شود و طی مراحل شود.
در این جلسه، قانون آرشیف ملی نیز مورد بحث قرار گرفت. سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ و همچنین رئیس آرشیف ملی در مورد وضعیت فعلی آرشیف ملی از لحاظ امکانات و تجهیزات، نیروی بشری، ضرورت دیجیتالی شدن آرشیف ملی، شناسایی و جمع آوری آثار تاریخی و نسخه های خطی، به جلسه گزارش دادند.
اعضای جلسه کمیته قوانین، راجع به قانون آرشیف ملی نیز بحث و پیشنهاد های لازم  برای غنامند شدن این قانون مطرح کردند. اعضای جلسه پس از بحث و بررسی لازم فیصله کردند که در یک کمیته تخنیکی با اشتراک نمایندگان وزارت اطلاعات و فرهنگ، ریاست آرشیف ملی، وزارت عدلیه و اشتراک شماری از متخصصان دیگر،  این قانون یکبار دیگر مورد تدقیق و بررسی مجدد قرار بگیرد.
در این جلسه همچنین طرح تعدیل مادۀ سوم قانون تنظیم معاش و مصارف رئیس جمهوری و طرح ایزاد فقره سوم در ماده دوم قانون تنظیم معاش مقامات دولتی از جانب وزارت عدلیه در جلسه مطرح شد و مورد تأیید قرار گرفت.
////////

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.