09 ???? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات

پوهاندمحمدرسول باوری نمایشگاه صنایع دستی وفرآورده های زراعتی زنان بدخشان راافتتاح کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

 

فیض آباد / ۴ مییزان/ باختر

پوهاند محمد رسول باوری معین فرهنگ وهنر وزارت اطلاعات و فرهنگ نمایشگاه صنایع دستی زنان بدخشان و فرآورد های زراعتی آنان رادیروزدرفیض آباد افتتاح کرد.

زینب عطایی مسول خدمات حرفه یی زنان افغان با سپاسگزاری ازحضورپوهاند باوری وحمایت وپشتیبانی رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ ازصنایع دستی زنان بدخشان، گفت: فرآورده های این موسسه،از قبیل، پیراهن، چادرشب حنابرای عروس، یخن وخامک دوزی مردانه است که همه محصول دست زنان است.
اوگفت درگذشته بیش از ۱۵۰زن درآن جا مصروف بافندگی بودند،اما به علت شیوع ویروس کرونا بازاربرای فروش محصولات زنان کم رنگ شده است وبا آنهم هنوزبا در نظر داشت فاصله اجتماعی ۲۵ تن ازاین زنان به کار خود ادامه می دهند.

وی گفت: ۸۰ تن  ازبانوانی که ازنعمت سواد بی بهره بودند دراین نهاد صنایع دستی را آموزش دیدند وحالا هرکدام درخانه های شان مصروف فعالیت های بافندگی استند.

نازنین شهرانی معاون خدمات زنان حرفه یی دربدخشان می گوید: دراین نمایشگاه ما نیزمحصولات سفالی را به نمایش گذاشته ایم واین صنایع نه تنها درداخل،بل درکشورهای چین وتاجکستان علاقه مند دارد .

عبد العلی یفتلی رییس اتحادیۀ قالین بافان بدخشان می گوید: صنعت قالین بافی دربدخشان رو به افزایش است واین صنعت برای بیش ازچهارهزارزن دربدخشان زمینۀ کارفراهم کرده است.

وی می افزاید: کار دست آنان مشتریان خارجی دارد و محصولات آنان نیزدرکشورهای تاجکستان وایران علاقه مند دارد.
نازیلاعزیزی

 

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.