03 ???? 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

امریکا تجویزریمدیسویر را برای بیماران کووید١٩ تصویب کرد

امریکا تجویزریمدیسویر را برای بیماران کووید١٩ تصویب کرد

واشنگتن/ وی اوای/۲ عقرب/باختر ادارۀ غذا و دوای امریکا دیروز...

طالبان هفت کارگریک شرکت سرک سازی را دربلخ ربودند

طالبان هفت کارگریک شرکت سرک سازی را دربلخ ربودند

مزارشریف/ ۲ عقرب/ باختر طالبان امروزهفت کارگریک شرکت خصوصی سرک سازی...

 ششمین دوررقابت های ماراتن کشور،دربامیان برگزارشد

ششمین دوررقابت های ماراتن کشور،دربامیان برگزارشد

بامیان/۲ عقرب/ باختر ششمین دور رقابت های ماراتن کشور،امروزبا شرکت حدود۵۰۰...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

محمد اشرف غنی رییس جمهوری به خاطر مبارزه با فساد اداری و ترویج حکومت داری خوب قانون دسترسی به اطلاعات را توشیح کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/8 میزان/ باختر
ازهفتم میزان روزجهانی دسترسی به اطلاعات درحالی درکشورتجلیل شد که اکثریت خبرنگاران ازاین که به اطلاعات دسترسی ندارند، شاکی استند.
محمد اشرف غنی رییس جمهوری کشوردراولین روزهای ریاست جمهوری خود به خاطر  مبازره با فساد اداری و ترویج حکومت داری خوب قانون دسترسی به اطلاعات را توشیح کرد، اما تا کنون به اساس این قانون، دسترسی به اطلاعات به صفت یک حق شهروندی شناخته نشده است .
یک خبرنگار یی که نه خواست ازوی نام گرفته شود به آژانس باخترمی گوید: درکشورما یک مشکل بسیارعمده وجود دارد آن هم قانون گریزی است ."
وی اضافه کرد، باوجودی که افغانستان ازقوانین خوبی برخورد داراست که نظیرآن درمنطقه کمتردیده می شود اما درتطبیق قوانین مشکل  زیاد داریم .
وی علاوه کرد که حق دسترسی به اطلاعات یک حق شهروندی است ومطابق قانون دسترسی به اطلاعات هرشهروند می تواندازاین حق برخوردارباشد وهیچ مرجع قانونی در کشورازدادن اطلاعات به متقاضی اباء ورزیده نمی تواند.
به گفته موصوف، ازانجای که درافغانستان قانون توسط مسوولان رده های بالا نا دیده گرفته می شود ، اکثرا" به جای مراجعه به قانون، زور گویی کرده از ارائه اطلاعات طرفه می روند و به بهانه های مختلف امروز و فردا کرده خبرنگاران را سر گردان می کنند.
  وی اضافه می کند که ای کاش درقانون دسترسی به اطلاعات به آنانی که اطلاعات را در اختیاررسانه ها و سایر نهاد ها قرارنمی دهند موارد تهذیبی درنظر گرفته می شد.
نجیبه مرام معاون کمیسیون دسترسی به اطلاعات در حالی که مشکلات را تائید می کند می گوید که از ایجاد این کمیسیون تا امروز مسوولان کمیسیون در مرکز و ولایات زیاد تلاش کردند که در گام نخست  خبرنگاران ، مسوولان ادارات دولتی را با این حق آشنا کنند از این رو  با راه اندازی نشست ها،  قانون دسترسی به اطلاعات  تشریح و توضیح شده است. 
وی اضافه کرد که  رهبری این کمیسیون بیشتر برای ایجاد دفترهای اطلاع رسانی در وزارت خانه فعالیت کرده است که الحمدالله امروز ازاثرپشت کار آنان دفتر های این کمیسیون درتمامی نهاد های دولتی فعال شده است و متقاضیان اطلاعات همه روزه به این دفترها مراجعه می کنند .
وی همچنان علاوه کرد که کمیسیون دسترسی به اطلاعات با نظارت پیوسته ازنهادهای اطلاع رسان دریافته است که به مرورزمان به تعداد متقاضیان اطلاعات این نهاد ها افزود می شود.
صدیق الله توحیدی آگاه اموررسانه یی با تائید مشکلات درعرصه اطلاع رسانی می گوید : فرهنگ های پسندیده اکثراً درکشورهای عقب مانده وجنگ زده مثل افغانستان دیرترنهادینه می شود بناءً تازمانیکه فرهنگ اطلاع رسانی درکشورما جایگاه خود را به صفت یک حق شهروندی بازکند ، این مشکلات وجود دارد، تلاش زیاد بکار است تا این همه چالش ها رفع شود.
وی افزودکه  اکثر ادارات حکومت معلومات موثر را با رسانه‌ها شریک نمی‌کنند. من در جریان هستم که گزارش‌های تحقیقی شمار زیاد رسانه‌ها که می‌توانند اثرات مثبت برای زندگی مردم داشته باشند از اثر عدم دسترسی به اسناد و اطلاعات ناتکمیل می‌مانند.
حکومت افغانستان قانون دسترسی به اطلاعات را تصویب کرده است که محتوای آن مورد استقبال قرارگرفت، ولی دربخش اجرای آن انتقاداتی زیاد موجوداست.
درتازه ترین مورد درروزتجلیل ازروزجهانی دسترسی به اطلاعات ارزیابی های کمیسیون دسترسی به اطلاعات  نشان داد که سه نهاد دولتی وزارت داخله ، ولسی جرگه و ستره محکمه  دراطلاع دهی به درجه صفر قرار داشتند.
باید گفت که ملل متحد چهارسال پیش این روز را  به حیث روز جهانی  دسترسی به اطلاعات تعیین کرد که هدف آن، حمایت از حق دسترسی شهروندان به اطلاعات می باشد. ماری نبردآیین

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.