29 سرطان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

انفجار دربرابر پوهنتون کابل جان هشت تن را گرفت

انفجار دربرابر پوهنتون کابل جان هشت تن را گرفت

شهرکابل ۲۸ سرطان باختر دریک انفجار دربرابر پوهنتون کابل هشت تن...

پاکسازی یک ساحه بزرگ هلمند ازوجود هراس افگنان

پاکسازی یک ساحه بزرگ هلمند ازوجود هراس افگنان

شهرلشکرگاه ۲۸ سرطان باختر درحالیکه عملیات ضد هراس افگنی درولسوالی مارجه...

تسلیمی ده ها جنگ افزار به برنامه دایاگ درپروان

تسلیمی ده ها جنگ افزار به برنامه دایاگ درپروان

شهرچاریکار۲۸ سرطان باختر پولیس پروان ده ها جنگ افزار را به...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتمحفل مشاعره گل بادام درسمنگان برگزار گردید

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

 

 

محفل مشاعره جشن گل بادام امروز درشهرایبک مرکز ولایت سمنگان ازطرف ریاست اطلاعات وفرهنگآن ولايت  دایر گردید .

این محفل به اشتراک ده هاتن ازشعرا نویسنده گان وفرهنگیان به همکاری اعضای انجمن شعرا ونویسنده گان آن ولایت درصحن ریاست اطلاعات وفرهنگ برگزار شد .

درابتدا فتح الله وافی رئیس اطلاعات وفرهنگ سمنگان پیرامون راه اندازی این چنین محافل به خاطر غنامند شدن فرهنگ اصل کشور صحبت نموده گفت: فرهنگیان شعرا وادبیان ،قافله سالاران ادب وفرهنگ ملت ها میباشند و آنان منحیث سرمایه معنوی به جامعه، درطول تاریخ نقش ورسالت شانرا با احساسات وعواطف شان از خوبی ها ،زشتی ها ،پیشرفت ها ونابسامانی های اجتماعی رابیان کرده ونوشته های شان رادر قالب شعر ونثر منحیث گنجینه پربار تاریخ به نسل های آینده شان انتقال میدهد .

رئیس اطلاعات وفرهنگ درصحبت خود از جشن گل نارنج درولایت ننگرهار ،جشن گل انار درقندهار ،گل ارغوان درولایت پروان وجشن گل سرخ درولایت بلخ وگل سنجد درولایت لوگر یاد آوری نموده جشن گل بادام را در ولایت سمنگان یکی از جشن های اصیل فرهنگ افغانی خواند .

وافی راه اندازی این چنین محافل فرهنگی رادر آینده ها به همکاری اعضای انجمن شعرا نیز مژده داد. وازهمکاری مادلی ومعنوی مقام ولایت درراه اندازی همچو محافل ادبی وفرهنگی اظهار سپاس نمود .

سپس درمحفل 21 تن از شعرا ونویسنده گان سمنگان مقالات واشعار شان را به وصف بهار هوای خوشگوار طبعیت وگل بادام ارایه نمودند که مورد علاقمندی اشتراک کننده گان قرار گرفت .

همچنان درادامه این محفل استاد روح الله بهره نیان استاد ادبیات ومسوول فرهنگی موسسه تحصیلات عالی سمنگان صحبت نموده ، راه اندازی چنین محافل را به خاطر غنامند شدن فرهنگ درکشور مفید خواند .

واز شعرا ونویسنده گان آن ولایت خواست نقش شان را در تامین صلح درکشور ادا نمایند .

درهمین حال تعدادی از اشتراک کننده گان یک سلسله نظریات وپیشنهادات شانرا دررابطه به راه اندازی بهتر چنین محافل مطرح نمودند .

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.