پیکره های بودا احیا گردند

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

بامیان / باختر/ 21/ حوت

مردم بامیان خواهان بازسازی مجدد پیکره های بودا شدند .

شمامه و صلصال پیکره های دوگانه بودا دربامیان حدود یازده سال قبل از امروز توسط طالبان تخریب گردید.

مردم ولایت بامیان در مراسم یاد بود از این جنایت بشری از دولت ، سازمان های ملی وجامعه بین المللی خواستار بازسازی این دو مفاخر تاریخی شدند.

 

 احمدی سخنگوی والی بامیان به آژانس اطلاعاتی باختر گفت : درمحفل که به این مناسبت دیروز برگزارشد نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر با توجه به میثاق های بین المللی و قانون جزای مدنی افغانستان این عمل تخریب کارانه طالبان را جرم دانسته خواهان پیگیری و به محاکمه کشانیدن عاملان آن شدند.

 رییس شورای ولایتی ، فعالان جامعه مدنی ، نهادهای مدنی ، رییس اطلاعات و فرهنگ و سایر اشتراک کننده گان روی ترمیم و احیای مجدد دو مجسمه بودا که درجهان بینظیر است تاکید نموده از دولت و نهادهای بین المللی بهه خصوص یونسکو خواستند تا هرچه عاجلتر در زمینه اقدام نمایند.

 محمد عزیز شفق رییس شورای ولایتی بامیان افزود : پیکره های بودا مربوط بشریت بوده و تعلق به جامعه بشری دارد و ضروراست تا سازمان های فرهنگی به این میراث باارزش فرهنگی ارج گذاشته و توجه خاص را مبذول بدارند.

محمد ابراهیم اکبری رییس اطلاعات و فرهنگ بامیان گفت ، فعلا"ً قسمتی از پیکره بودا سی و پنج متره نیز فروریخته که این صدمه بزرگی به آثار تاریخی و میراث های فرهنگی افغانستان است .

back to top