انجمن مشارکت رسانه های آزاد تشکیل شد

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 22/ حوت

مشارکت رسانه های آزاد به عنوان یک انجمن غیر رسمی امروز اعلام موجودیت نمود.

دراین انجمن به آژانس خبری پژواک ، کلید گروپ و موسسه نشراتی سبا شامل تلویزیون سبا و رادیو نوا عضویت دارند.

 به گزارش آژانس باختر ، مسوولان این سه رسانه آزاد امروز دریک نشست خبری گفتند این مشارکت یک انجمن غیر رسمی است که به منظور افزایش واقعی تاثیر رسانه های افغان در راه اندازی گفتمان و اظهار نظر عامه تشکیل گردید.

مسوولین این سه رسانه تاکید براین امر داشتند که مشارکت رسانه های آزاد ،صدای مردم و جامعه مدنی را درکشور رساتر خواهد ساخت و نقش دیده بان بیدار را در حفظ منافع ملت و حقوق مردم ایفا خواهدکرد  و خواهد کوشید تامردم رااز حالت مخاطبان خاموش به جامعه آگاه و منسجم تبدیل کند و شرایط بهتر کاررا برای رسانه ها مساعد سازد.

 آنها سایر رسانه های آزاد را به پیوستن دراین مشارکت دعوت نمودند.

back to top