29 میزان 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

نگاهی به نشرات شماری از روزنامه‌های چاپی غیر حکومتی در پایتخت

نگاهی به نشرات شماری از روزنامه‌های چاپی غیر حکومتی در پایتخت

کابل 29 میزان 1398/ باختر شماری از روزنامه های چاپی غیر...

تبصره

تبصره

کابل/ ۲۹ میزان/ باختر پیشرفت ها وانکشاف های اخیر در...

نمایشگاه زراعتی فرآوردهای زراعتی پایان یافت

نمایشگاه زراعتی فرآوردهای زراعتی پایان یافت

شهرکابل/ ۲۹ میزان/ باختر شهروندان وتجار ازنمایشگاه خزانی فرآورد های زراعتی...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتازمقام والای علمی پوهاند محمد کاظم آهنگ یاد بود به عمل آمد

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 31 جوزا

با قرائت پیام دکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ ، محفل یاد بود از مقام والای علمی پوهاند محمد کاظم آهنگ امروزدرمرکز بین المللی مطبوعات، آغازیافت

به گزارش خبرنگارآژانس باختر، دراین محفل برخی ازمعینان و روسای وزارت اطلاعات وفرهنگ ، معین وزارت امورزنان ، تعدادی ازنماینده گان مردم درپارلمان، شماری ازاستادان پوهنحی ژورنالیز پوهنتون کابل وتعدادی ازدانشمندان وشخصیت های فرهنگی کشوراشتراک نموده بودند.

درآغازاین محفل پیام دکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ توسط جلال نورانی مشاوراین وزارت خوانده شد که دربخشی از آن گفته شده است : محمد کاظم آهنگ عمری را درتدریس وتالیف کتب علمی خاصتا" درعرصه ژورنالیزم وخبرنگاری سپری کرد، وی مرد مهربان ، استاد دلسوزودلبسته تحقیق بود وشاگردان زیادی تربیه کرد که همه کادرهای لایق وشایسته برای رسانه ها، رادیووتلویزیون کشور، بارآمدند ودروزارت اطلاعات وفرهنگ وسایرنهاد های فرهنگی کارکردند.

وزارت اطلاعات وفرهنگ ضمن قدردانی اززحمات این استاد بزرگوار، برای وی بهشت برین استدعا نموده ویادش را گرامی میدارد.

متعاقبا" پیام داکتر عبید الله عبید وزیرتحصیلات عالی توسط پوهنمل عبدالعظیم نوربخش سخنگوی آن وزارت خوانده شد .

دراین پیام گفته شده که استاد پوهاند محمد کاظم آهنگ ازجمله پیشگامان ژورنالیزم نوین درافغانستان وازجمع آن بزرگواران ومشعل داران راه علم ودانش درکشوربوده که عمرعزیزش را درراه خدمت به اولاد این وطن وتشویق آنان برای کسب علم سپری نموده است .

دراین محفل استاد حبیب الله رفیع عضواکادمی علوم، پیرامون شخصیت وکارکرد های پوهاند آهنگ معلومات داده وخاطرات خود را بیان داشت.

دکتورسید مخدوم رهین وزیراطلاعات وفرهنگ نیز درسخنرانی ای دررابطه به شخصیت علمی، جایگاه وکارکرد های پوهاند محمد کاظم آهنگ روشنی انداخته گفت: درده سال گذشته درمرحله نوین حیات ملی مردم افغانستان، وقتیکه درماه اول صحبت از تدوین قانون رسانه ها میشد ، درآن روزها تا به روزهای که درتوان استاد آهنگ بود ، با وزارت اطلاعات وفرهنگ همکاری بسیارنزیک داشت . 

عبدالحفیظ منصورومحمد داود کلکانی نماینده گان مردم درپارلمان ، استاد مسعود استاد فاکولته اقتصاد پوهنتون کابل، ٱصف برنا یکتن ازمتنفذین ولسوالی میربچه کوت وحاجی محمد آصف برادر مرحوم استاد آهنگ نیز دررابطه به ابعاد مختلف شخصیت علمی وفرهنگ پوهاند آهنگ معلومات داده وخاطرات شان را ازگوشه های زنده گی مرحومی بیان داشتند.

وهمچنان پیشنهاد نمودند که یک موسسه علمی ازسوی وزارت تحصیلات عالی، به نام پوهاند محمد کاظم آهنگ مسمی گردد.

درجریان این محفل پوهندوی محمد وحید غروال رییس پوهنحی ژورنالیزم  پوهنتون کابل زنده گی نامه استاد آهنگ را به خوانش گرفت: پوهاند محمد کاظم آهنگ ژورنالیست، استاد سابقدارونویسنده توانا ، درسال 1313 هجری شمسی دریک خانوده کشاورزدرقریه شیخان ولسوالی میربچه کوت ولایت کابل تولد یافته ، تعلیمات ابتدایی را درمکتب میربچه کوت به سررسانیده وتحصیلات عالی را درپوهنتون کابل به اتمام رسانید.

استاد آهنگ درسال 1965 میلادی دوره ماستری دریک ازپوهنتون های امریکا به پایان رسانیده وبه حیث معاون روزنامه اصلاح ، مدیرروزنامه انگلیسی زبان " افغانستان " ،  رییس آژانس باختر، رییس روزنامه کابل تایمز، استاد پوهنحی ژورنالیزم وهمچنان به حیث رییس پوهحی ژورنالیزم پوهنتون کابل ایفای وظیفه نموده است .

پوهاند آهنگ صدها شاگرد دررشته ژورنالیزم تربیه نموده و حدود بیست  اثربخصوص درراستای ژورنالیزم ، به زبان های دری ، پشتو وانگلیسی ازخود بجا مانده است .

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.