آغاز برنامه برعلیه لوح های نوشته شده به زبان های خارجی وفلم های غیر اخلاقی درننگرهار

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

جلال آباد باختر 7 سنبله
برنامه اصلاح لوحه های نوشته شده به زبان خارجی ونیز جمع آوری فلم های غیراخلاقی درولایت ننگرهار آغازشد.
این برنامه ازسوی ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت ننگرهار به همکاری برخی نهاد های دیگر و نیروهای امنیتی راه اندازی شده است.
شیرشاه همدرد سرپرست ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت ننگرهار به آژانس باخترگفت که دراین برنامه تلاش می شود تا به خاطررشد زبان های رسمی کشور و اصلاح جامعه تمامی لوحه های نوشته شده به زبان های خارجی اصلاح شوند و نیز فلم های غیراخلاقی وپوستر های این فلم ها از گوشه و کنار شهر به ویژه فروشگاه ها جمع آوری شود.
همدرد می گوید که درگام نخست این برنامه از شهرجلال آباد آغازشده است و رفته رفته به سطح این ولایت شرقی گسترش خواهد یافت.
به اساس گزارش ها ، ماموران موظف ازسوی اداره اطلاعات وفرهنگ ننگرهار درجریان بیست وچهارساعت از آغاز این برنامه ، ده ها لوحه ی نوشته شده به زبان های خارجی را به زیر آورده اند وبرای اصلا ح آن به مالکان فروشگاه ها توصیه کرده اند.
ازسویی هم ده ها فروشگاه ها بررسی شده و فلم های غیراخلاقی با پوستر های زننده ی آن جمع آوری شده اند.
شیرشاه همدرد سرپرست ریاست اطلاعات وفرهنگ ولایت ننگرهار به فروشنده ها دراین ولایت شرقی هشدارداد چنانچه لوحه های شان را به زبان های رسمی کشور تغییرندهند و نیز از فروش فلم ها و پوستر های غیراخلاقی دست برندارند ، با آنان برخورد قانونی خواهد شد.

back to top