30 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

غمنامه سیلاب  و شکایت آسیب دیدگان از عدم دریافت کمک

غمنامه سیلاب و شکایت آسیب دیدگان از عدم دریافت کمک

کابل باختر ۳۰ ثور سرازیر شدن سیلاب های...

اردوی ملی  به آسیب دیدگان سیلاب شتافت

اردوی ملی به آسیب دیدگان سیلاب شتافت

کابل 30 ثور باختر به دنبال سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی...

به آسیب دیدگان سیلاب ها درپروان کمک های بیشتر صورت میگیرد

به آسیب دیدگان سیلاب ها درپروان کمک های بیشتر صورت میگیرد

چاریکار/ باختر/ 30/ ثور به کمک های بیشتر به خانواده های...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتپوهنیارمژگان مصطفوی برنقش علمای دینی و رسانه ها درامر مبارزه با فساد اداری تاکید کرد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 20/ جدی
اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری برنامه آگاهی دهی دررابطه به روند مبارزه علیه فساد اداری را امروز دروزارت اطلاعات وفرهنگ برگزار کرد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، دراین برنامه که درمرکز بین المللی مطبوعات وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزار شد، احرار مشاور ارشد اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری دامنه فساد اداری درکشور را گسترده بیان کرد و گفت که آن اداره در مبارزه علیه فساد اداری قرارداد های همکاری با وزارت های اطلاعات و فرهنگ و حج واوقاف امضاء کرده است و به اساس این قرار دادها وزارت های یاد شده در آگاهی دهی کارمندان مربوط و مردم علیه فساد اداری نقش ایفا میکنند.
وی گفت که وزارت اطلاعات وفرهنگ ازطریق وسایل ارتباط جمعی و حج و اوقاف از طریق امامان مساجد در آگاهی دهی به مردم درخصوص مبارزه علیه فساد اداری نقش مهم بازی کرده می توانند.
دراین برنامه پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ تطبیق مواد تفاهمنامه میان وزارت اطلاعات وفرهنگ و اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری از وظایف اساسی معینیت امور نشرات میباشد .
پوهنیار مژگان مصطفوی خاطر نشان کرد که نقش علمای دینی و رسانه ها درامر مبارزه علیه فساد اداری ارزنده میباشد که رسانه ها از طریق وسایل اطلاعات جمعی و علمای دینی ازطریق منابر مساجد مردم را علیه فساد اداری منسجم میکنند.
معین امور نشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ بیان کردکه آن معینیت درمبارزه علیه فساد اداری از طریق راه اندازی کار زار آگاهی دهی به مردم با اداره عالی مبارزه علیه فساد همکار میباشد و به هدف بهترشدن این آمریت کمیته تخنیکی برای آگاهی مردم ایجاد میشود.
پوهنیار مژگان مصطفوی یاد آورشد که فساد اداری تنها درمسایل پولی نیست بلکه استفاده نا مشروع از صلاحیت وظیفه یی خود فساد اداری شمرده میشود.
وی متعهد شد که وسایل اطلاعات جمعی دولتی درخدمت اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری است و آن اداره میتواند گزارش ها و خبرها از فعالیت های شان را در امر مبارزه علیه فساد به این وزارت بفرستد.
معین امور نشرات گفت که یک ستون از روزنامه های دولتی به نشر گزارش ها و پیام های آن اداره اختصاص داده میشود.
پوهنیار مژگان مصطفوی گفت متن این تفاهمنامه به ریاست های اطلاعات وفرهنگ همه ولایات ارسال میشود تا آنان نیز درزمینه نشر و پخش پیام ها ، گزارش ها و اخبار مربوط به مبارزه با فساد اداری مطابق مواد آن اقدام کنند.

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.