01 حوت 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

گزارش های پوهنتون ها در مورد روند باز نگری نصاب تحصیلات عالی شنیده شد

گزارش های پوهنتون ها در مورد روند باز نگری نصاب تحصیلات عالی شنیده شد

کابل باختر اول حوت گزارش کاری روند بازنگری و مشوره دهی...

شورای عالی ستره محکمه جلسه کرد

شورای عالی ستره محکمه جلسه کرد

کابل 1 حوت باختر شورای عالی ستره محکمه امروز تحت ریاست...

نابود سازی سه فابریکه تولید مواد مخدرطالبان

نابود سازی سه فابریکه تولید مواد مخدرطالبان

شهرجلال آباد 1 حوت باختر سه فابریکه تولید مواد مخدر طالبان...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتسه تفاهمنامه همکاری به امضا رسید

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر27 دلو
پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین امورنشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز، سه تفاهمنامۀ همکاری را با مسولان نهاد های خصوصی و دولتی به امضا رساند .
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: این تفاهمنامه ها را معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ با مسولان انستیتوت مطالعات صلح، رسانه و حکومتداری خوب، موسسه بین المللی هاجر و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی به امضا رسانید.
درمراسم امضای تفاهمنامه ها معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ خاطرنشان ساخت که به اساس تفاهمنامه با انستیتوت مطالعات صلح ، رسانه و حکومتداری خوب ، این انستیتوت برای زمینه سازی مطالعات رسانه یی ، پیاده کردن سیستم ریتینگ رسانه ها، ایجاد سهولت درکاررسانه های شبکه های اجتماعی و بهبود وضعیت رسانه ها در افغانستان، با معینیت امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ همکاری میکند.
همینگونه احمد کمیل میرشادبیگ رییس انستیتوت مطالعات صلح ، رسانه و حکومتداری خوب، نیز درصحبتی تاکید کرد که درعملی ساختن مواد تفاهمنامه بخاطربهبود وضعیت رسانه ها، در هماهنگی وهمکاری با وزارت اطلاعات وفرهنگ ، تلاش مینمایند.
همچنان پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ
گفت که بربنیاد تفاهمنامۀ که با  موسسه بین المللی هاجر به امضا رسید ، این موسسه درزمینه برنامه های ارتقای ظرفیت درپنج ولایت کشور،کابل، ننگرهار، هرات، بلخ و کندز دررابطه به مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان وهمچنان آگاهی دهی از اضرارقاچاق واختطاف انسان ، با معینیت امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ همکاری مینماید.
همینگونه  دایان استیت  مشاور روانی  موسسه هاجر دررابطه به چگونگی کار و فعالیت آن موسسه معلومات داده گفت که یکی از بخش های کار موسسه مذکور مبارزه با اختطاف و قاچاق انسان میباشد .
وی به معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ اطمینان داد که بخاطرتطبیق این تفاهمنامه بخاطرکاهش اختطاف و قاچاق انسان درهمکاری با معینیت امورنشرات ،  تلاش بیشترمینمایند.
معین امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ افزود که بربنیاد یک تفاهمنامه دیگر که با رییس عمومی ادارۀ خدامات ملکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدامات ملکی به امضا رسید، این کمیسیون درراستای بهبود عرضه خدمات بهترو ساده سازی روند توزیع جوازهای رسانه ها درمرکز و ولایت های کشور، با معینیت امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ همکاری مینماید.
دراین حال احمد مسعود توخی رییس عمومی اداره خدمات ملکی کمیسیون مستقل اصلاحات اداری صحبت کرده و برهمکاری های دوامدار آن اداره با معینیت امورنشرات وزارت اطلاعات وفرهنگ تاکید کرد .

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.