اوقات افطاروسحر ماه مبارک رمضان

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 7 اسد 

به اساس معلومات وزارت حج واوقاف به آژانس اطلاعاتی باختر، اوقات افطاروسحرامروز کابل وولایات کشور قرارذیل میباشد:

کابل ، افطار ساعت 1\7  دقیقه شام ، سحر ساعت 22\3 دقیقه سپیده دم .

فیض آباد ، افطار 56\6 دقیقه  شام ، سحر 13\3 دقیقه سپیده دم .

اسعد آباد ، افطار 53\6 دقیقه شام ، سحر 14\3 دقیقه سپیده دم .

جلال آباد ، افطار 56\6 دقیقه  شام ، سحر17\3 دقیقه سپیده دم .

تالقان ،‌ افطار 7 شام ، سحر17\3 دقیقه سپیده دم .

لغمان ، افطار57\6 دقیقه شام ، سحر18\3 دقیقه سپیده دم .

پنجشیر، افطار59\6 شام ، سحر20\3 دقیقه سپیده دم .

کندز ، افطار3\7 دقیقه شام ، سحر20\ 3 دقیقه سپیده دم .

خوست ، افطار57\6 دقیقه  شام ، سحر 21\ 3 دقیقه سپیده دم .

محمود راقی ، افطار7 شام ، سحر21\3 دقیقه سپیده دم .

چاریکار، افطار 1\7 دقیقه شام، سحر21\3 دقیقه سپیده دم .

بغلان ، افطار3\7 دقیقه شام ، سحر24\3 دقیقه سپیده دم .

گردیز ، 7 شام ، سحر23\3 دقیقه سپیده دم .

پل علم ، 1\7 دقیقه شام ، سحر 23\3 دقیقه سپیده دم .

میدان شهر، افطار2\7 دقیقه شام ، سحر24\3 دقیقه سپیده دم . 

ایبک ، افطار 6\7 دقیقه شام ، سحر 24\3 دقیقه سپیده دم .

ارگون ، 7 شام ، سحر 25 \3 دقیقه سپیده دم .

شرن ، افطار2\7 دقیقه شام ، سحر 24\3 دقیقه سپیده دم .

غزنی ، افطار 3\7 دقیقه شام ، سحر 27\3 دقیقه سپیده دم .

بامیان ، افطار6\7 دقیقه شام ، سحر 27\3 دقیقه سپیده دم .

مزارشریف، افطار 10\7 دقیقه شام ، سحر27\3 دقیقه سپیده دم .

مقر، افطار 6\7 دقیقه شام ، سحر 30\3 دقیقه سپیده دم .

شبرغان ، افطار15\7 دقیقه شام ، سحر33\3 سپیده دم .

قلات ، افطار 9\7 دقیقه شام ، سحر 35\3 دقیقه سپیده دم .

دایکندی ، افطار13\7 دقیقه شام ، سحر 37\3 دقیقه سپیده دم .

سپین بولدک ، افطار10\7 دقیقه شام ، سحر 28\3 دقیقه سپیده دم .

تیرین کوت ، افطار13\7 دقیقه شام ، سحر 38\3 دقیقه سپیده دم .

چغچران ، افطار16\7 دقیقه شام ، سحر 38\3 دقیقه سپیده دم .

میمنه ، افطار19\7 دقیقه  شام ، سحر 38\3 دقیقه سپیده دم .

قندهار، افطار14\7 دقیقه شام ، سحر41\3 دقیقه سپیده دم .

لشکرگاه ، افطار 18\7 دقیقه شام ، سحر 46\3 دقیقه سپیده دم  .

قلعه نو ، افطار 25\7 دقیقه شام ، سحر 46\3 دقیقه سپیده دم .

هرات ، افطار 28\7 دقیقه شام ، سحر 50\3 دقیقه سپیده دم .

فراه ، افطار 28 \7 دقیقه شام ، سحر 53\3 دقیقه سپیده دم .

و زرنج ، افطار29\7 دقیقه شام ، سحر 57\3 دقیقه سپیده دم .

back to top