اعلامیه كه از طرف بعضي نهادهاي مدعي حمايت از رسانه هاي آزاد نشر گرديده بود رد شد

Written by  Administrator
Rate this item
(0 votes)

کابل 8 اسد باختر

وزارت اطلاعات و فرهنگ اعلامیی بعضي نهاد هاي  مدعي حمايت از رسانه هاي آزاد مبني براعمال سانسور رسانه ها را رد کرد.

يك منبع وزارت اطلاعات و فرهنگ که درین مورد  با خبر نگار آژانس باختر  صحبت میکرد افزود، وزارت اطلاعات و فرهنگ  مطابق به قانون رسانه های همه گانی عمل میکندو هیچگونه اعمال سانسور بررسانه ها تاکنون از جانب این وزارت مطرح   نگردیده و نمیگردد.

وی در مورد خبر منتشره پیرامون درگیری میان مولوی تره خیل و الله گل مجاهد وکلای پارلمان تماس گرفته  گفت. الله گل مجاهد وکیل کابل با وزير اطلاعات و فرهنگ تماس گرفته و خبر نشرشده توسط رادیو  کلید را مبنی بر درگیری مسلحانه میان الله گل مجاهد و مولوی تره خیل را کاملا" دروغ محض ومضحک خوانده  گفت:"  ما بر علاوه این که با هم پيوند خويشي داريم  هیچگاه باهم حتی مشاجره لفظی نکرده ایم."

منبع افزود: مولوی تره خیل نیز ضمن تماس این خبر را کاملآ رد کرد .

به اساس اظهارات آنها، از دفتر وزیر با مسولین رادیو کلید تماس برقرار شد كه نشر چنين خبر كه واقعيت ندارد بي لزوم است.

اما اعلامیه ئی كه در این رابطه از طرف بعضي نهاد هاي مدعي حمايت از رسانه هاي آزاد به نشر رسيده دور از حقیقت میباشد. وزارت اطلاعات و فرهنگ  مثل هميشه در روشنایی  قانون  رسانه های همگانی از دست اندرکاران رسانه ها حمایت میکند وهیچگاه  طرفدار سانسور پیش از نشر و يا بعد ازنشر نبوده ونمی باشد.

به گفته منبع در جلسه آتی کمیسیو ن تخطی رسانه ها شکایت طرفین بررسی خواهدشد.

back to top