03 سرطان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اخبار فشرده آماری تیم‌ها تا پایان روز دهم جام جهانی 2018روسیه

اخبار فشرده آماری تیم‌ها تا پایان روز دهم جام جهانی 2018روسیه

کابل 3سرطان باختر 1- منابع خبری دهمین روز از بیست و...

معین سیاسی و سرپرست وزارت خارجه با سفیر آسترالیا در کابل ملاقات کرد

معین سیاسی و سرپرست وزارت خارجه با سفیر آسترالیا در کابل ملاقات کرد

کابل 3سرطان باختر حکمت خلیل کرزی معین سیاسی و سرپرست وزارت...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتصندوق حمایت مالی ازژورنالیستان افغانستان گزارش کاری و مالی خود را با رسانه ها شریک ساخت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 25/ سرطان
آصف وردک رییس صندوق حمایت از ژورنالیستان افغانستان امروز دریک نشست خبری گفت که ازطریق این صندوق تاکنون به  خبرنگاران و دست اندرکاران رسانه ها به ارزش یکصدو هفتادهزار افغانی کمک گردیده است .
به گزارش آژانس باختر ، او که درمورد کارکردهای این نهاد صحبت میکرد افزود تاکنون نظربه ظرفیت صندوق به ژورنالیستان مرکز وولایت ها که در حوادث ناگوار متضرر شده اند به ارزش یکصدو هفتاد هزار افغانی کمک نموده است.
وی افزود، اعضای صندوق به صورت دواطلبانه بدون اخذ معاش ، کریدت کارت ،پول  ترانسپورت و کرایه دفتر و برق وغیره ، کارمیکنند بناً از پول کمک شده افراد و اشخاص خیرخواه استفاده دیگر صورت نه گرفته که از آن حسابدهی شود.
وی اضافه کرد که صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان افغانستان صندوق شخصی نمیباشد ، متعلق به همه ژورنالیستان افغانستان است و به صورت آزادانه و مستقل فعالیت می نماید و از کارکردهای خود دربرابر رسانه ها و اهل مطبوعات پاسخ گومیباشد.
وردک اضافه کرد که چون صندوق یک نهادغیر انتفاعی است بناً به هیچ مقام دولتی و یا هم افراد دیگر حق مداخله در امور کاری صندوق داده نمیشود.
فاضل سانچارکی معین امور نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ از اعضای صندوق که دراین مدت به صورت شفاف و بایک انگیزه خدمت گزاری به هم مسلکان شان فعالیت نموده اند ابراز سپاس کرده وگفت ، باوجود فعالیت های که صندوق از ایجاد تاکنون انجام داده ، حمایت لازم و همه جانبه از خبرنگاران و قلم به دستان صورت نگرفته که این امر سبب شده تا رییس جمهور و معاون دوم ریاست جمهوری اسلامی افغانستان در صدد تقویت و حمایت صندوق برآیند.
به گفته معین امور نشرات، قانونپوه سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری که ریاست کمیته مصئونیت خبرنگاران را نیز به عهده دارد تا کنون با اعضای صندوق و فدراسیون ژورنالیستان چندین مرتبه نشست داشته است.
وی علاوه کرد که درپیوند به چگونگی تقویت صندوق و آماده سازی طرزالعمل آن کار مشترک جریان دارد که درآینده های نزدیک روی چگونگی کمک به صندوق تقویت وغنی سازی آن تصمیم اتخاذ میشود.
سانچارکی اظهار داشت که در صورت داشتن یک صندوق غنی به همکاری و سهم گیری خود ژورنالیستان میتوان به ژورنالیستان مریض و متضرر از حوادث در یک چوکات منظم کمک کرد.
همچنان وی از اهل مطبوعات خواست تا به منظور معرفی و انعکاس فعالیت های صندوق سهم بگیرند و با اطلاع رسانی بیطرفانه دین خود را درقبال این نهاد به صورت لازم انجام بدهند.
نجیبه مرام مسوول مالی صندوق دررابط به مصارف و عواید صندوق به رسانه ها گزارش شفاهی و کتبی ارائه کرد.
پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ از کارو فعالیت رضاکارانه اعضای صندوق در مدت چند سال ابراز سپاس کرد وگفت ، امیدوارم درآینده نزدیک، دولت ازاین صندوق حمایت همه جانبه نماید تا تمام اعضای خانواده مطبوعات که به حمایت ضرورت دارند مورد تفقد قرار گیرند.
درخاتمه از بنیاد گزاران حمایت کنندگان صندوق و ژورنالیستان رسانه های مختلف که در امر اطلاع رسانی از خود شایستگی نشان داده اند با تفویض لوح تقدیر قدردانی شد.  ختم/ ماری

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated.
Basic HTML code is allowed.